KUMRU HABER MANŞET
  KUMRU HABER MANŞET

  9 Kasım 2014 Pazar

  Kumru YBO Kapandı. Yerine Kumru Anadolu Teknik Lise Açıldı.
  Ordunun en çevreci okulu seçilen Kumru YBO'nun seçildiği gün Kütüphanesi fotoğraflandı...
  Kitaba dokunmak çarpılmayı beraberinde getirir. Kim kitaplara dokunursa sonuç açılmamak üzere kapanır...Aslında Kumru YBO'nun kapanmasındaki sır bu fotoğraflarda saklı...
  Bekir AKKAYA/KUMRU


  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Ordu'nun En Çevreci Seçilen Okulun Kütüphanesi (YBO)

  at 11:36  |  No comments

  Kumru YBO Kapandı. Yerine Kumru Anadolu Teknik Lise Açıldı.
  Ordunun en çevreci okulu seçilen Kumru YBO'nun seçildiği gün Kütüphanesi fotoğraflandı...
  Kitaba dokunmak çarpılmayı beraberinde getirir. Kim kitaplara dokunursa sonuç açılmamak üzere kapanır...Aslında Kumru YBO'nun kapanmasındaki sır bu fotoğraflarda saklı...
  Bekir AKKAYA/KUMRU


  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  T.C.
  KUMRU KAYMAKAMLIĞI
  (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

  Şikâyet Eden                          : Bekir AKKAYA             
  Adresi                                     : Demircili Mahallesi Mehmet Sarıcan Caddesi No: 1 Kumru/ORDU
  E- Posta & Telefon                 : kumruhaber@gmail.com             0544 341 22 30

  Şikâyet Edilen                        : Ziraat Bankası Kumru Şube Müdürlüğü
  Adresi                                     : Demircili Mah.Fatsa Cd No:11/A, Kumru Merkez/Ordu
  Şikâyetin Parasal Değeri      :
  Şikâyetin Tarihi                     : 03.09.2014
  Şikâyetin Konusu                   :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
  Açıklamalar                            : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.
  2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
  3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
  4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.
  5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
              Sözleşmede;
              a) Tüketici kredisi tutarı,
              b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
              c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
              d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  
              e) İstenecek teminatlar,  
              f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
              g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
              h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
              ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
  Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.
  6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
  7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
  Hukuki Sebepler        : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
  Hukuki Deliller           : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
  İstem Sonucu             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
                                                                                                                        03.09.2014
                                                                                                               

           Bekir AKKAYA
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Tüketici Hakem Heyetine Dilekçe Örneği

  at 10:43  |  No comments

  T.C.
  KUMRU KAYMAKAMLIĞI
  (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

  Şikâyet Eden                          : Bekir AKKAYA             
  Adresi                                     : Demircili Mahallesi Mehmet Sarıcan Caddesi No: 1 Kumru/ORDU
  E- Posta & Telefon                 : kumruhaber@gmail.com             0544 341 22 30

  Şikâyet Edilen                        : Ziraat Bankası Kumru Şube Müdürlüğü
  Adresi                                     : Demircili Mah.Fatsa Cd No:11/A, Kumru Merkez/Ordu
  Şikâyetin Parasal Değeri      :
  Şikâyetin Tarihi                     : 03.09.2014
  Şikâyetin Konusu                   :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
  Açıklamalar                            : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.
  2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
  3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
  4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.
  5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
              Sözleşmede;
              a) Tüketici kredisi tutarı,
              b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
              c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
              d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  
              e) İstenecek teminatlar,  
              f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
              g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
              h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
              ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
  Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.
  6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
  7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
  Hukuki Sebepler        : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
  Hukuki Deliller           : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
  İstem Sonucu             : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.
                                                                                                                        03.09.2014
                                                                                                               

           Bekir AKKAYA
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Bekir Akkaya Sayfaları Loguları

  at 10:40  |  No comments
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...

  ÖNEMLİ BAĞLANTILAR

  at 09:35  |  No comments

  Yazının Devamı...

  8 Kasım 2014 Cumartesi

  video

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Ticabi Civelek'ten Çol Çocuk Videosu

  at 15:27  |  No comments

  video

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  Sorun denilen hususlar bir şekilde ortadan kalkınca bu kez de insana “huzur” sıkıcı olmaya başlıyor. Günün büyük zamanını hep koşuşturma olarak yaşayanlar aradan yıllar sonra bu alışkanlıklarını arıyor. Birkaç gündür ben de kendimi böyle hissettim.
              Zaman zaman  çerezlik konuları okur eğlenir gülerim. İşte bu amaçla google amcaya “ insan karakterleri” yazıp sadece gülünebilirlik hafif yazılar ararken “Ekşi Sözlükte” “Nefret edilen insan karakterleri”  maddesine gelip hem okudum hem de eğlendim. İnanın  bizim insanlarımız muhteşem. Herkes Filozof. Tanımlar, tahliller, analizler süper. Mutlaka siz de bir göz atın.
              Nefret edilen İnsan karakterlerinin tamamını üzerinde taşıyan bir insan yazılanların içersinde yok. Onun ne kadar nefretlik bir insan olduğunu siz tahmin edin.
              Okuduklarımdan yola çıkarak şu sonuca varabilirim. En ehveninden en nefret edilen bu tür insanların büyük bir çoğunluğu karakterlerini  değiştirmedikleri , iyiye güzele yönelmedikleri sürece sonları çok kötü neticeleniyor. Bunun böyle olduğu her insan tarafından bilindiği halde bu alışkanlıklar hız kesmeden devam ediyor. Oysa bu karakterlerden kazanan hiç olmuyor.
              Karakter itibariyle insanlar çeşit çeşit. Mevlana “999 katmanlı insan” tanımı yapmış. Varın gerisini siz hesap edin.
  Devam edecektim ama vaz geçtim....

  Bekir AKKAYA/09.11.2014/KUMRU
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Pis İnsan/ Bekir AKKAYA

  at 15:05  |  No comments

  Sorun denilen hususlar bir şekilde ortadan kalkınca bu kez de insana “huzur” sıkıcı olmaya başlıyor. Günün büyük zamanını hep koşuşturma olarak yaşayanlar aradan yıllar sonra bu alışkanlıklarını arıyor. Birkaç gündür ben de kendimi böyle hissettim.
              Zaman zaman  çerezlik konuları okur eğlenir gülerim. İşte bu amaçla google amcaya “ insan karakterleri” yazıp sadece gülünebilirlik hafif yazılar ararken “Ekşi Sözlükte” “Nefret edilen insan karakterleri”  maddesine gelip hem okudum hem de eğlendim. İnanın  bizim insanlarımız muhteşem. Herkes Filozof. Tanımlar, tahliller, analizler süper. Mutlaka siz de bir göz atın.
              Nefret edilen İnsan karakterlerinin tamamını üzerinde taşıyan bir insan yazılanların içersinde yok. Onun ne kadar nefretlik bir insan olduğunu siz tahmin edin.
              Okuduklarımdan yola çıkarak şu sonuca varabilirim. En ehveninden en nefret edilen bu tür insanların büyük bir çoğunluğu karakterlerini  değiştirmedikleri , iyiye güzele yönelmedikleri sürece sonları çok kötü neticeleniyor. Bunun böyle olduğu her insan tarafından bilindiği halde bu alışkanlıklar hız kesmeden devam ediyor. Oysa bu karakterlerden kazanan hiç olmuyor.
              Karakter itibariyle insanlar çeşit çeşit. Mevlana “999 katmanlı insan” tanımı yapmış. Varın gerisini siz hesap edin.
  Devam edecektim ama vaz geçtim....

  Bekir AKKAYA/09.11.2014/KUMRU
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  SİZ ÖYLE SANIN...."Oğlum Bak Git"in Fotoğrafı

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Siz Öyle Sanın!

  at 12:33  |  No comments

  SİZ ÖYLE SANIN...."Oğlum Bak Git"in Fotoğrafı

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...

  (Kuyiad) Kumrulu İş Adamları Derneği Kumru İle İlgili Bir Gurur Tablosu Listesi Yayınladı...Listede Ben de Varım...

  İşte O liste.....
  AŞAĞIDA KUMRUNUN GURUR TABLOSU VARDIR......BUNLAR BİZİM TESBİT ETTİKLERİMİZ,LÜTFEN BURDA İSMİ OLMAYAN,YADA BİZİM UNUTTUKLARIMIZ, GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİĞİ OLAN KUMRUNUN ,ÖNEMLİ GÖREV VE MEVKİLERİNDEKİ KUMRUNUN EVLATLARINI BANA ULAŞTIRIN....SAYGILARIMLA
  KUYİAD,YÖNETİM KURULU BAŞKANI,ÖZAY DERVİŞOĞLU
  1 A.DURAN DEMİRCİOĞLU DİB.Dini Yay.Ankara
  2 Burhan Erkuş: D.İ.B. Daire Bşk./Ankara
  3 Fahrettin Dizen . D.İ.B./ Ankara
  4 M. Fahrettin ÇAYA . D.İ.B. Murakıp.
  5 Yasemin berk. YARGITAY HAKİM
  6 A.kadir oldu Ordu spor yönetim kurulu.
  7 A.KADİR ŞENGÖR Eskon A.Ş. Genel Müdürü-ESENLER BELEDİYESİ
  8 A.KADİR YALÇOVA Mudo Genel Müdür Yrd.
  9 ABDULLAH ARIDORU BAĞCILAR BELEDİYESİ,Basın Danışmanı-
  10 Abdullah Beyrek Esenler belediye meclis üyesi
  11 ABDULLAH SAYGI Bursa Beton Yönetici
  12 Abdurrahman ÖZBEK . Gümrük Müst. /Ankara
  13 ADEM BALTA Sancaktepe belediyesi muhasebe müd.ayniyet şefi
  14 ADEM EYÜPOĞLU GÜNGÖREN BELEDİYESİ-Basın Danışmanı
  15 ADEM TANTU Kuveyttürk Bağcılar Yıldıztepe Şube Müdürü
  16 Adnan Akı Okul müd./İzmir
  17 Ahmet AL. Okul Müdr./ Eskişehir
  18 AHMET ONUR ÜNİ-öğretim görevlisi
  19 ALATTİN KÖKÇÜ AKDENİZ ÜN.Öğretim Görevlisi
  20 ALİ AŞLIK İzmir Milletvekili
  21 Altan Çap. D.İ.B. /Ankara
  22 Bekir AKKAYA. Okul Mdr. /Kumru
  23 BÜLENT TONGAL AKPÖRTFÖY
  24 CAFER TEZCAN Kanal 7 Reklam Müdürü
  25 CAVİT ERYAKTI sancaktepe sabedin türker ilköğr.ok.müd..
  26 Celal Zengince :Kumrulular Eğ.Kültür ve Yar Der.başkanı
  27 Celalettin Dervişoğlu Ordef Başkan Yardımcı
  28 CENGİZ GÖKHAN m.v mehmet ali okurun ist.izmit sorumlusu-
  29 DENİZ KÖKEN ERZURUM BEL.Genel Sekreter
  30 Doç.Dr. Yaşar BÜKTE ÜMRANİYE EĞ.AR.HAS.İdari ve Eğitim Sorumlusu
  32 DOĞAN KÖKÇÜ Muhasebe Müdürü
  33 Dr. Bayram KESKİN 1. Hukuk Müşaviri-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  34 Dr. Sabri ÇAP Salzburg Din Hizmetleri Ataşesi (Avusturya)
  35 EMRAH KAVCI TÜRKSAT AŞ
  36 ERTAN ÖCEK Yol Bakım Şefi-KAĞITHANE BELEDİYESİ
  37 Esat Elma: Tapu Kadastro/ Fatsa
  38 EYÜP FATSA Ordu Eski Milletvekili
  39 Faruk Ana : Müftü
  40 FUZİLİ DÖNEK Proje Yöneticisi-YILDIZ HOLDİNG
  42 GÖKHAN TARAN Hukuk Danışmanı-ESENLER BELEDİYESİ
  43 Gülay KOÇ ÖZKARA Başakşehir Şube Müdür Yrd.KUVEYT TÜRK
  44 Hakan ZENGİNCE Kaymakam
  45 Halit ONUR Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Daire BaŞ -MTA
  46 Halit PEY The Marmara Hotel Ziyafet Şefi
  47 Hamza CELEPOĞLU Jandarma Bölge Komutanı.TUĞ.GEN
  49 Harun FATSA Nevşehir Eski Milli Eğitim Müdürü
  50 HASAN ERBAYRAK alibeyköy emniyet amir.yard….ağcakeseden
  51 Hayati SAYGI . Müft. Şef/ İzmir
  52 Hibe Ahmet Vakıflar Gnl. Mdürlüğü.Ankara
  53 Hikmet ALÇIN Okul Müd. /Akara
  54 Huseyin KESİMOĞLU Tapu Kadastro Genel Müdür Yrd.
  55 İBRAHİM TOPALCI MİNİATÜRK,MÜDÜR
  56 İsmail BALLI İHA Genel Müdür Yardımcısı
  57 İsmail GEYİM. Müftü. /Edirne/İpsala
  58 İsmet KAYMAK Devlet Hastanesinde Yönetici
  59 Kemal Akıl Okul müd./İzmir
  60 Kemal ÇAP Aile ve Sosyal Politikalar Bknlğı /Ankara
  61 Kenan Elma Türk Diyanet vakfi sen.yönetici
  63 LOKMAN GÜCÜK DENİZ KUVVETLERİ
  64 M.Rafet YİĞİT Öğretim Görevlisi
  65 Mehmet ANTLI İMKB Yönetici
  66 MEHMET AZİM ZAMBAK YAYINLARI
  67 Mesut TORAMAN Kuveyttürk Hukuk Müşaviri
  68 METİN SALMAN iski müşavir avukat
  69 Muhammed Ali PERU İnsan Kaynakları Şefi
  70 Muharrem DİNLEYİCİ Naci Ekşi Anadolu Lisesi Müdürü
  71 Murat MUTLU Emniyet Müdürü
  72 Murat YAHYAOĞLU Bilim sanat Vakfı Kütüphane Müdürü
  73 Murat YÜREKLİ Milletvekili Danışmanı
  74 Mustafa Arkan M.T.A.Gnl.MdürlüğüAnkara
  75 Mustafa ÇAYA İstanbul Meslekte Birlik Başkanı
  76 Naim SALTI Satınalma ve Tahsis Birim Sorumlusu
  77 Necdet TAKI LCW Satış Müdürü
  78 Nihat Akyazı anayasa Mahk./ Ankara
  79 Nihat KÖMERİK İETT Hasanpaşa Garaj Müdürü
  80 NİYAZİ YAYCIOĞLU iski avukat
  81 Osman ATEŞLİ Genel Yayın Yönetmeni
  82 Osman Teğiş Okul Müd. /İzmir
  83 Ömür AYDIN Öğretim Üyesi
  84 Prof.Dr. Abdullah ÖZBEK Öğretim Üyesi
  85 Prof.Dr. Mustafa KUMRAL Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı
  86 Prof.Dr. Vural BÜTÜN Öğretim Üyesi-osman gazi üni.
  87 RECEP GÜR iski avukat
  88 Recep KINALI Ağır Ceza Hakimi
  89 Saadettin GEZEMEK KTHY Eski Genel Müdürü
  90 Said ZENGİN Kuveyttürk Merter Şube Müdür Yrd.
  91 Sait Dizen. Müftü./Bitlis
  92 Selami Gürkan THY gümrük alım satım
  93 Senol Basat :pehlivan
  94 Server GÜRSOY İhlas Koleji Genel Müdürü
  95 SEVGİ BERK TSK Pilot teğmen
  96 SEYHAN ÇEK THM SANATCISI
  97 Sezai SUCU DSİ Teftiş Kurulu Müfettişi
  98 Şükrü KÖMERİK TSE ordu Bölge müdürü
  99 Tülin TARAN Muhasebe Müdürü
  100 Ülkü KUMRAL AKİT Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
  101 Vahit UYSAL Doğan Kitap Proje Geliştirme Müdürü
  102 Vedat Ilkyaz. AnkaraKumrulular Der Başk
  103 Veysel ÖZGEN ordu il sağlıkmüdürlüğü
  104 Yunus ARINCI Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı
  105 Yusuf ÇAYA . Milli Eğtm Müdr. /Trabzon/Araklı
  106 Yusuf ÇETİK İnşaat Mühendisi - özel firma da yönetici
  107 Yusuf Kuşkaya. Okul Müd. /Kumru
  108 YUSUF ÜTÜ ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜRLÜĞÜ
  109 Yüksel IRIZ Danıştay Tetkik Hakimi
  110 Zülkarneyn KISIK Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  (Kuyiad) Kumrulu İş Adamları Derneği'nin Gurur Tablosu Listesinde Ben de Varım...

  at 12:19  |  No comments

  (Kuyiad) Kumrulu İş Adamları Derneği Kumru İle İlgili Bir Gurur Tablosu Listesi Yayınladı...Listede Ben de Varım...

  İşte O liste.....
  AŞAĞIDA KUMRUNUN GURUR TABLOSU VARDIR......BUNLAR BİZİM TESBİT ETTİKLERİMİZ,LÜTFEN BURDA İSMİ OLMAYAN,YADA BİZİM UNUTTUKLARIMIZ, GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİĞİ OLAN KUMRUNUN ,ÖNEMLİ GÖREV VE MEVKİLERİNDEKİ KUMRUNUN EVLATLARINI BANA ULAŞTIRIN....SAYGILARIMLA
  KUYİAD,YÖNETİM KURULU BAŞKANI,ÖZAY DERVİŞOĞLU
  1 A.DURAN DEMİRCİOĞLU DİB.Dini Yay.Ankara
  2 Burhan Erkuş: D.İ.B. Daire Bşk./Ankara
  3 Fahrettin Dizen . D.İ.B./ Ankara
  4 M. Fahrettin ÇAYA . D.İ.B. Murakıp.
  5 Yasemin berk. YARGITAY HAKİM
  6 A.kadir oldu Ordu spor yönetim kurulu.
  7 A.KADİR ŞENGÖR Eskon A.Ş. Genel Müdürü-ESENLER BELEDİYESİ
  8 A.KADİR YALÇOVA Mudo Genel Müdür Yrd.
  9 ABDULLAH ARIDORU BAĞCILAR BELEDİYESİ,Basın Danışmanı-
  10 Abdullah Beyrek Esenler belediye meclis üyesi
  11 ABDULLAH SAYGI Bursa Beton Yönetici
  12 Abdurrahman ÖZBEK . Gümrük Müst. /Ankara
  13 ADEM BALTA Sancaktepe belediyesi muhasebe müd.ayniyet şefi
  14 ADEM EYÜPOĞLU GÜNGÖREN BELEDİYESİ-Basın Danışmanı
  15 ADEM TANTU Kuveyttürk Bağcılar Yıldıztepe Şube Müdürü
  16 Adnan Akı Okul müd./İzmir
  17 Ahmet AL. Okul Müdr./ Eskişehir
  18 AHMET ONUR ÜNİ-öğretim görevlisi
  19 ALATTİN KÖKÇÜ AKDENİZ ÜN.Öğretim Görevlisi
  20 ALİ AŞLIK İzmir Milletvekili
  21 Altan Çap. D.İ.B. /Ankara
  22 Bekir AKKAYA. Okul Mdr. /Kumru
  23 BÜLENT TONGAL AKPÖRTFÖY
  24 CAFER TEZCAN Kanal 7 Reklam Müdürü
  25 CAVİT ERYAKTI sancaktepe sabedin türker ilköğr.ok.müd..
  26 Celal Zengince :Kumrulular Eğ.Kültür ve Yar Der.başkanı
  27 Celalettin Dervişoğlu Ordef Başkan Yardımcı
  28 CENGİZ GÖKHAN m.v mehmet ali okurun ist.izmit sorumlusu-
  29 DENİZ KÖKEN ERZURUM BEL.Genel Sekreter
  30 Doç.Dr. Yaşar BÜKTE ÜMRANİYE EĞ.AR.HAS.İdari ve Eğitim Sorumlusu
  32 DOĞAN KÖKÇÜ Muhasebe Müdürü
  33 Dr. Bayram KESKİN 1. Hukuk Müşaviri-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  34 Dr. Sabri ÇAP Salzburg Din Hizmetleri Ataşesi (Avusturya)
  35 EMRAH KAVCI TÜRKSAT AŞ
  36 ERTAN ÖCEK Yol Bakım Şefi-KAĞITHANE BELEDİYESİ
  37 Esat Elma: Tapu Kadastro/ Fatsa
  38 EYÜP FATSA Ordu Eski Milletvekili
  39 Faruk Ana : Müftü
  40 FUZİLİ DÖNEK Proje Yöneticisi-YILDIZ HOLDİNG
  42 GÖKHAN TARAN Hukuk Danışmanı-ESENLER BELEDİYESİ
  43 Gülay KOÇ ÖZKARA Başakşehir Şube Müdür Yrd.KUVEYT TÜRK
  44 Hakan ZENGİNCE Kaymakam
  45 Halit ONUR Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Daire BaŞ -MTA
  46 Halit PEY The Marmara Hotel Ziyafet Şefi
  47 Hamza CELEPOĞLU Jandarma Bölge Komutanı.TUĞ.GEN
  49 Harun FATSA Nevşehir Eski Milli Eğitim Müdürü
  50 HASAN ERBAYRAK alibeyköy emniyet amir.yard….ağcakeseden
  51 Hayati SAYGI . Müft. Şef/ İzmir
  52 Hibe Ahmet Vakıflar Gnl. Mdürlüğü.Ankara
  53 Hikmet ALÇIN Okul Müd. /Akara
  54 Huseyin KESİMOĞLU Tapu Kadastro Genel Müdür Yrd.
  55 İBRAHİM TOPALCI MİNİATÜRK,MÜDÜR
  56 İsmail BALLI İHA Genel Müdür Yardımcısı
  57 İsmail GEYİM. Müftü. /Edirne/İpsala
  58 İsmet KAYMAK Devlet Hastanesinde Yönetici
  59 Kemal Akıl Okul müd./İzmir
  60 Kemal ÇAP Aile ve Sosyal Politikalar Bknlğı /Ankara
  61 Kenan Elma Türk Diyanet vakfi sen.yönetici
  63 LOKMAN GÜCÜK DENİZ KUVVETLERİ
  64 M.Rafet YİĞİT Öğretim Görevlisi
  65 Mehmet ANTLI İMKB Yönetici
  66 MEHMET AZİM ZAMBAK YAYINLARI
  67 Mesut TORAMAN Kuveyttürk Hukuk Müşaviri
  68 METİN SALMAN iski müşavir avukat
  69 Muhammed Ali PERU İnsan Kaynakları Şefi
  70 Muharrem DİNLEYİCİ Naci Ekşi Anadolu Lisesi Müdürü
  71 Murat MUTLU Emniyet Müdürü
  72 Murat YAHYAOĞLU Bilim sanat Vakfı Kütüphane Müdürü
  73 Murat YÜREKLİ Milletvekili Danışmanı
  74 Mustafa Arkan M.T.A.Gnl.MdürlüğüAnkara
  75 Mustafa ÇAYA İstanbul Meslekte Birlik Başkanı
  76 Naim SALTI Satınalma ve Tahsis Birim Sorumlusu
  77 Necdet TAKI LCW Satış Müdürü
  78 Nihat Akyazı anayasa Mahk./ Ankara
  79 Nihat KÖMERİK İETT Hasanpaşa Garaj Müdürü
  80 NİYAZİ YAYCIOĞLU iski avukat
  81 Osman ATEŞLİ Genel Yayın Yönetmeni
  82 Osman Teğiş Okul Müd. /İzmir
  83 Ömür AYDIN Öğretim Üyesi
  84 Prof.Dr. Abdullah ÖZBEK Öğretim Üyesi
  85 Prof.Dr. Mustafa KUMRAL Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı
  86 Prof.Dr. Vural BÜTÜN Öğretim Üyesi-osman gazi üni.
  87 RECEP GÜR iski avukat
  88 Recep KINALI Ağır Ceza Hakimi
  89 Saadettin GEZEMEK KTHY Eski Genel Müdürü
  90 Said ZENGİN Kuveyttürk Merter Şube Müdür Yrd.
  91 Sait Dizen. Müftü./Bitlis
  92 Selami Gürkan THY gümrük alım satım
  93 Senol Basat :pehlivan
  94 Server GÜRSOY İhlas Koleji Genel Müdürü
  95 SEVGİ BERK TSK Pilot teğmen
  96 SEYHAN ÇEK THM SANATCISI
  97 Sezai SUCU DSİ Teftiş Kurulu Müfettişi
  98 Şükrü KÖMERİK TSE ordu Bölge müdürü
  99 Tülin TARAN Muhasebe Müdürü
  100 Ülkü KUMRAL AKİT Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
  101 Vahit UYSAL Doğan Kitap Proje Geliştirme Müdürü
  102 Vedat Ilkyaz. AnkaraKumrulular Der Başk
  103 Veysel ÖZGEN ordu il sağlıkmüdürlüğü
  104 Yunus ARINCI Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı
  105 Yusuf ÇAYA . Milli Eğtm Müdr. /Trabzon/Araklı
  106 Yusuf ÇETİK İnşaat Mühendisi - özel firma da yönetici
  107 Yusuf Kuşkaya. Okul Müd. /Kumru
  108 YUSUF ÜTÜ ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜRLÜĞÜ
  109 Yüksel IRIZ Danıştay Tetkik Hakimi
  110 Zülkarneyn KISIK Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  Korganlı Kiraz Hoca ve Mücahit Erbakan -1973 Fotoğraf: ?

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Korganlı Kiraz Hoca ve Mücahit Erbakan

  at 12:04  |  No comments

  Korganlı Kiraz Hoca ve Mücahit Erbakan -1973 Fotoğraf: ?

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Kutsal Beldelerimiz İnşallah Çok Yakında İşgalden Kurtulacaktır...

  at 11:57  |  No comments


  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  Akçaderede Ambar-Hambar- Fotoğraf : Adem Derle

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Ambar-Hambar

  at 11:51  |  No comments

  Akçaderede Ambar-Hambar- Fotoğraf : Adem Derle

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  Mücahit Erbakan-Konya Mitinginden...

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Mücahit Erbakan-Konya Mitinginden...

  at 11:49  |  No comments

  Mücahit Erbakan-Konya Mitinginden...

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  Ömer Ayık ve Eşi Ayşe Ayık -Foroğraf : Recep Uslu

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Korganlı Kiraz Hoca, -Allah Rahmet Eylesin

  at 11:46  |  No comments

  Ömer Ayık ve Eşi Ayşe Ayık -Foroğraf : Recep Uslu

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  Ömer Ayık ve Eşi Ayşe Ayık - Fotoğraf : Mehmet Ayık

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Ömer Ayık ve Eşi Ayşe Ayık-Allah Rahmet Eylesin

  at 11:43  |  No comments

  Ömer Ayık ve Eşi Ayşe Ayık - Fotoğraf : Mehmet Ayık

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...

  Alkan Ailesi Fotoğraf : Mustafa ALKAN
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Bir Anne, Beş Hayırlı Evlat--Alkan Ailesi

  at 11:40  |  No comments


  Alkan Ailesi Fotoğraf : Mustafa ALKAN
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...

  26 Ekim 2014 Pazar

  1993 yıllarında Kumru'da görev yapan meslektaşım Erzurumlu İhsan Gündoğdu'nun kaleminden yazdığı Kumru'ya dair şiirlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şiirler İhsan Gündoğdu'nun "Ünye'den Dünyayay" adında şiir kitabında yayınlanmıştır. Meslektaşım İhsan Gündoğdu'nun şiir kitapları bende mevcut olup, şiirleri sayfamıza https://www.facebook.com/ihsan.gundogdu.735?fref=photo özel sayfasından alınmıştım. Meslektaşım İhsan Gündoğdu'ya Kumru'dan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bekir AKKAYA/ 26 Ekim 2014/ KUMRU

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  İhsan Gündoğdu'dan Kumru Şiirleri

  at 10:45  |  No comments

  1993 yıllarında Kumru'da görev yapan meslektaşım Erzurumlu İhsan Gündoğdu'nun kaleminden yazdığı Kumru'ya dair şiirlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şiirler İhsan Gündoğdu'nun "Ünye'den Dünyayay" adında şiir kitabında yayınlanmıştır. Meslektaşım İhsan Gündoğdu'nun şiir kitapları bende mevcut olup, şiirleri sayfamıza https://www.facebook.com/ihsan.gundogdu.735?fref=photo özel sayfasından alınmıştım. Meslektaşım İhsan Gündoğdu'ya Kumru'dan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bekir AKKAYA/ 26 Ekim 2014/ KUMRU

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...

  25 Ekim 2014 Cumartesi

  Okul Müdürlüğü Sınavlarına Girip Kumru’da Kazanan Öğretmenlerin ve Şu Anda Hangi Okulda Görev Yaptıkları
  YAKUP GÖK -Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi
  MUHAMMET AYDIN-Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi
  KÖKSAL DERİLMEK -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  ADEM ARUK -Kumru Çok Programlı Anadolu Lisesi
  ALİ ARAPOĞLU -)Kumru Çok Programlı Anadolu Lisesi
  ÖMERCAN ŞENTÜRK -Konaklı Boeing İlkokulu
  AHMET OVALI -Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Merkezi
  Daha Önceden Kumru’da Görev Yapmış ve  Okul Müdürlüğü Sınavında Kazananlar ..Bizce Bilinenler...
  Mustafa AKYOL
  AHMET NEDİM YURT
  MUAMMER ATAKA
  İRFAN DERVİŞOĞLU
  İBRAHİM GAFEROĞLU
  GÜNGÖR ARDUÇ
  MEHMET SAĞLAM
  MURAT BAHTİYAR
  ABDULLAH ARSLANTÜRK
  AYKUT FİDAN
  LİSTENİN TAMAMI İÇİN
  http://ordu.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/24100930_orduli161720212223ekim2014tarihindelkdefaveyenidenmdrlkszlsnavnakatlpbaarlolanlarnsnavsonular.pdf
  Hayırlı Olsun
  25.10.2014
  Bekir AKKAYA

  KUMRU
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  OKUL MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKATINDA BAŞARILI OLANLAR...KAZANANLAR

  at 09:45  |  No comments

  Okul Müdürlüğü Sınavlarına Girip Kumru’da Kazanan Öğretmenlerin ve Şu Anda Hangi Okulda Görev Yaptıkları
  YAKUP GÖK -Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi
  MUHAMMET AYDIN-Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi
  KÖKSAL DERİLMEK -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  ADEM ARUK -Kumru Çok Programlı Anadolu Lisesi
  ALİ ARAPOĞLU -)Kumru Çok Programlı Anadolu Lisesi
  ÖMERCAN ŞENTÜRK -Konaklı Boeing İlkokulu
  AHMET OVALI -Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Merkezi
  Daha Önceden Kumru’da Görev Yapmış ve  Okul Müdürlüğü Sınavında Kazananlar ..Bizce Bilinenler...
  Mustafa AKYOL
  AHMET NEDİM YURT
  MUAMMER ATAKA
  İRFAN DERVİŞOĞLU
  İBRAHİM GAFEROĞLU
  GÜNGÖR ARDUÇ
  MEHMET SAĞLAM
  MURAT BAHTİYAR
  ABDULLAH ARSLANTÜRK
  AYKUT FİDAN
  LİSTENİN TAMAMI İÇİN
  http://ordu.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/24100930_orduli161720212223ekim2014tarihindelkdefaveyenidenmdrlkszlsnavnakatlpbaarlolanlarnsnavsonular.pdf
  Hayırlı Olsun
  25.10.2014
  Bekir AKKAYA

  KUMRU
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...

  22 Ekim 2014 Çarşamba

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Duman Köyünden Mustafa Amcayı Ziyaret Ettim...Allah Uzun Ömür Versin

  at 13:42  |  No comments

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Kanan ve Ayşe Değri'nin Oğulları Sünnet Oldu..Tebrik Ediyorum

  at 13:30  |  No comments

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Kumrulu Yazarımız Yılmaz İmanlık'ın Ziyaretinden....

  at 13:21  |  No comments
  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  Kumru Mehmet Akif Ersoy  İlkokulu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Geri Dönüşüm Projesi" Ordu´da uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların ardından Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları kırtasiye malzemelerini toplayarak öğrencilere dağıtıyor. Türkiye´de 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Tek kullanımlık sanma, çöpe atma!" projesi dâhilinde ÖSYM´nin yaptığı sınavlardan sonra dağıtılan sınav setlerini geri dönüşüm kutusuna atarak ihtiyacı olan okullara bağışlama kampanyası için çalışmalarını sürdüren Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi sınav setlerini ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere ulaştırıyor.
  Bu kapsamda Kumru Mehmet Akif Ersoy  İlkokulu’na ziyaret gerçekleştiren Kumru Belediye Başkanı G.Murat Hatipoğlu Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ve beraberindekiler, Kumru Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sonkaya öğrencilere kalem seti dağıttılar.

   Yine tüm okulun öğretmenlerine  ise Gençlik ve Spor Bakanlığının yayınlamış olduğu son derece güzel “Gençlerden Ecdada Mektup” ve “Merkezimizde Sen Varsın” adlı kitap hediye ettiler. Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu,  Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Emine Şenel’e ve Müdür Yardımcısı Bekir Akkaya’ya iki güzel kitabı kendileri takdim etti.  Öğrencilerle sohbet eden yetkililer bol bol hatıra fotoğrafı da çektiler.
  Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Öğrencileri ile Birlikte
  Fotoğraf : Sadık KURNAZ

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  ÖĞRENCİLERE KALEM SETİ, ÖĞRETMENLERE KİTAP

  at 12:43  |  No comments

  Kumru Mehmet Akif Ersoy  İlkokulu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Geri Dönüşüm Projesi" Ordu´da uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların ardından Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları kırtasiye malzemelerini toplayarak öğrencilere dağıtıyor. Türkiye´de 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Tek kullanımlık sanma, çöpe atma!" projesi dâhilinde ÖSYM´nin yaptığı sınavlardan sonra dağıtılan sınav setlerini geri dönüşüm kutusuna atarak ihtiyacı olan okullara bağışlama kampanyası için çalışmalarını sürdüren Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi sınav setlerini ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere ulaştırıyor.
  Bu kapsamda Kumru Mehmet Akif Ersoy  İlkokulu’na ziyaret gerçekleştiren Kumru Belediye Başkanı G.Murat Hatipoğlu Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü ve beraberindekiler, Kumru Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sonkaya öğrencilere kalem seti dağıttılar.

   Yine tüm okulun öğretmenlerine  ise Gençlik ve Spor Bakanlığının yayınlamış olduğu son derece güzel “Gençlerden Ecdada Mektup” ve “Merkezimizde Sen Varsın” adlı kitap hediye ettiler. Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu,  Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Emine Şenel’e ve Müdür Yardımcısı Bekir Akkaya’ya iki güzel kitabı kendileri takdim etti.  Öğrencilerle sohbet eden yetkililer bol bol hatıra fotoğrafı da çektiler.
  Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Öğrencileri ile Birlikte
  Fotoğraf : Sadık KURNAZ

  **********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********

  Yazının Devamı...
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  KONULAR (İÇİNDEKİLER)

  HABERLER ( 468 ) BEKİR AKKAYA YAZILARI ( 269 ) Oğlum Bak Git ( 108 ) KUMRULU YAZARLARDAN ( 107 ) Seçme Fotoğraflar ( 106 ) Bekir Akkayaya Yazılanlar ( 94 ) Önemli Yazılar ( 80 ) Bekir Akkaya Özel ( 78 ) Bekir Akkaya Yorumları ( 65 ) Bekir Akkaya Fotoğrafları ( 63 ) Foto Haber ( 56 ) Araştırma İnceleme ( 55 ) Polemik Yazıları ( 55 ) Abdullah Özbek Yazıları ( 52 ) Siyah Beyaz Kareler ( 46 ) Bekir Akkaya Araştırmaları ( 39 ) Vefat Haberleri ( 39 ) Önemli Bağlantılar ( 38 ) Şiir ( 34 ) Etkinlik Proğramları ( 30 ) İsmet Erçal ( 30 ) Kumru Belediye Çalışmaları ( 29 ) Bekir Akkaya ( 28 ) Duyuru Haber ( 28 ) Haber Yorum ( 26 ) Ak Parti ( 25 ) Fizme ( 25 ) Şiirler ( 25 ) İKTİBAS ( 24 ) Bekir Akkayaya Teşekkür ( 23 ) Kumrulu Şair ve Yazarlar ( 23 ) Murat Yürekli ( 23 ) Müftü Abdullah Pamuklu ( 22 ) İsmet Kaymak Yazıları ( 21 ) Kumru Belediyesi ( 20 ) Kim Kimdir? ( 19 ) Kumru Müftülüğü ( 19 ) Seçme Şiirler ( 18 ) kaymakam Özgür Körükçü ( 18 ) Bekir Akkayanın Not Defteri ( 17 ) Belediye Başkanı Seçimleri -2014 ( 16 ) Cemalettin Yaktı ( 16 ) Elekçi Deresi ( 16 ) Konuşan Fotoğraflar ( 16 ) Kumru İmam Hatip Lisesi ( 16 ) Mustafa Çaya ( 16 ) Ekrem Saygı ( 15 ) Eyüp Fatsa ( 15 ) Kumru Milli Eğitim ( 15 ) Ordu İmam Hatip Lisesi ( 15 ) İstanbul Kumrulular Derneği ( 15 ) BEKİR AKKAYA ŞİİRLERİ ( 14 ) Eğitim ( 14 ) Kumru Öğretmenevi ( 14 ) Kumrulu Şairlerden ( 14 ) Ticabi Civelek ( 14 ) Türküler ( 14 ) Vesikalık Kareler ( 14 ) İlhan Tinci ( 14 ) Ekrem Saygı Yazıları ( 13 ) Düzoba Yaylası ( 12 ) Kitap ( 12 ) Kumru YBO ( 12 ) Kutlu Doğum Etkinlikleri ( 12 ) Sağlık ( 12 ) Önemli Belgeler ( 12 ) Öğrenci ( 12 ) Bekir Akkaya İzlenimleri ( 11 ) Fotoğraflarla Kumru İlçesi ( 11 ) Karadeniz Görme Engelliler Derneği ( 11 ) Karapınar Mahallesi ( 11 ) Recep Tayyip Erdoğan ( 11 ) Yılmaz İmanlık ( 11 ) Öğretmenevi ( 11 ) Ahmet Çapku Yazıları ( 10 ) Bekir Akkaya Röportajları ( 10 ) Erol Başar ( 10 ) Kitap-Kütüphane ( 10 ) Kumru Fotoğrafları ( 10 ) Mehmet Akif Akkaya ( 10 ) İbrahim Tatlıgül ( 10 ) Erçallar ( 9 ) Karadeniz Haber Postası ( 9 ) Kitap Tanıtımı ( 9 ) Kumru'da Eğitim ( 9 ) Müfessir Efendi ( 9 ) Osman Yılmaz ( 9 ) Türk Şairleri ( 9 ) Uygur Evi ( 9 ) www.kumru.tv ( 9 ) Öğretmenlerimiz ( 9 ) Belgesel ( 8 ) Kumru'lu Yazarlardan ( 8 ) Mustafa Hamarat ( 8 ) Müftülük Etkinlikleri ( 8 ) Öneri ve İstekler ( 8 ) Abdi Hoca ( 7 ) Abdulkadir Hocaoğlu ( 7 ) Abdullah Saygı Yazıları ( 7 ) Bekir Akkaya Videoları ( 7 ) Belediye Başkan Adaylarımız ( 7 ) Deniz Feneri Derneği ( 7 ) Dinlerarası Diyalog ( 7 ) Fotoğraflar ( 7 ) Günan Murat Hatipoğlu ( 7 ) Hacı Emin Payat ( 7 ) Hakaret ( 7 ) KAGED ( 7 ) Kumru Elekçi Deresi Allah'a Emanet ( 7 ) Kumru'da Eğitimin Hali ( 7 ) Kumruda Eğitim ( 7 ) Kumrunun Tarihi ( 7 ) Küfür ( 7 ) Mehmet Arşın ( 7 ) SBS Sonuçları ( 7 ) Yılmaz Alır Yazıları ( 7 ) Önemli fotoğraflar ( 7 ) Öğretmen ( 7 ) İlhan Uğur ( 7 ) AGD ( 6 ) Afiş ( 6 ) Akif Ağırbaşlı ( 6 ) Bekir Akkaya Yazılar ( 6 ) Erçallar Otopark ( 6 ) Fatma Akkaya ( 6 ) Fatsa ( 6 ) Fatsa Devlet Hastanesi ( 6 ) Fatsa Fotoğrafları ( 6 ) Hayatınızı Kolaylaştırın ( 6 ) Haşmet Uzar Yazıları ( 6 ) Kumru TV Yazıları ( 6 ) Kumru Yaylak Camii ( 6 ) Kumru İMKB YBO ( 6 ) Kumru İMKB YİBO ( 6 ) Kumruda Eğitimin Hali ( 6 ) Kumruda İz Bırakanlar ( 6 ) Ordu Haber Gazetesi ( 6 ) Osman Yılmaz Yazıları ( 6 ) Prof.Dr. Necmettin Erbakan ( 6 ) Türkü ( 6 ) Yusuf Ütü ( 6 ) www.fizme.com ( 6 ) İlginç Haberler ( 6 ) Şair ( 6 ) Ak Partinin Kapatılması ( 5 ) Alaattin Arıkan ( 5 ) Ali Peru ( 5 ) Burhan Erçal ( 5 ) Celalettin Dervişoğlu ( 5 ) Cemaat ( 5 ) Cemalettin Yaktı Yazıları ( 5 ) Davut Yılmaz ( 5 ) Duman Köyü ( 5 ) Eğitim Bir Sendikası ( 5 ) Fahri Gürgezoğlu ( 5 ) Faruk Teber ( 5 ) Fethullah Gülen ( 5 ) Fındık ( 5 ) Gocagarı İlaçları ( 5 ) Gökhan Taran ( 5 ) Halil Tatlıgül Hoca ( 5 ) Halilefendi Oğulları ( 5 ) Harun Muslu ( 5 ) Kan Bağışı ( 5 ) Karadeniz Kitap Sevdalıları ( 5 ) Kemal Döleş ( 5 ) Kimlik ve Kişilik Sorunu ( 5 ) Konferans ( 5 ) Kumru ( 5 ) Kumru Belediye Başkan Adayları-2014 ( 5 ) Kumru Haber ( 5 ) Kumru Kızılay Şubesi ( 5 ) Kumru Milli Eğitim Müdürlüğü ( 5 ) Kumru Ziraat Odası ( 5 ) Kumru Çok Proğramlı Lisesi ( 5 ) Kumru İlçesi Tanıtımı ( 5 ) Kumru'da İz Bırakanlar ( 5 ) Kutlu Doğum Haftası ( 5 ) Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ( 5 ) Mehmet Türkoğlu ( 5 ) Metin Dinç ( 5 ) Mustafa Bilgin ( 5 ) Okullarımız ( 5 ) Raif Çeğirme ( 5 ) Samsun Kumrulular Derneği ( 5 ) Sigara ( 5 ) Siyah Beyaz Kumru ( 5 ) Suat Evin ( 5 ) Yusuf Yalcuva ( 5 ) Ziyaretci Defteri ( 5 ) Önemli Sözler ( 5 ) Önemli Şahsiyetler ( 5 ) İbretlik Videolar ( 5 ) İdris Naim Şahin ( 5 ) İftar Proğramı ( 5 ) İsmet Kaymak ( 5 ) Adem Eyüpoğlu ( 4 ) Ahmet Tanrısever ( 4 ) Aklınızda Bulunsun ( 4 ) Akçadere Köyü ( 4 ) Aman Dikkat ( 4 ) Anket ( 4 ) Azmi Gürgezoğlu ( 4 ) Bayram Kutlamaları ( 4 ) Behçet Arslan ( 4 ) Belediye Başkanlığı Seçim Çalışmaları-2014 ( 4 ) Burs ( 4 ) Cengiz Numanoğlu ( 4 ) Dernek ( 4 ) Enver Yılmaz ( 4 ) Erecek Yaylası ( 4 ) Fazıl Arıkan ( 4 ) Fotoğraf ( 4 ) Futbol Turnuvası ( 4 ) Güneycik Köyü ( 4 ) Haber-Yorum ( 4 ) Hocazadeler ( 4 ) Kerim Buladı ( 4 ) Kitap Listesi ( 4 ) Kişisel Gelişim ( 4 ) Kumru Devlet Hastanesi ( 4 ) Kumru Din Görevlileri Derneği ( 4 ) Kumru Hanımeli Kafe ( 4 ) Kumru Kaymakamı Ahmet Özkan ( 4 ) Kumru Mehter Takımı ( 4 ) Kumru Tanıtımı ( 4 ) Kumru YBO'dan Kumru ( 4 ) Kumru Çöp Altında ( 4 ) Kumru'nun Tarihi ( 4 ) Kumrulu Şehitlerimiz ( 4 ) Kumrunun İlk İnternet Sitesi ( 4 ) Kıssadan Hisse ( 4 ) Kız Öğrenci Yurdu ( 4 ) Mal Müdürlüğü ( 4 ) Mizah ( 4 ) ORİMDER ( 4 ) Okunacak Kitaplar ( 4 ) Okuyucu Mektupları ( 4 ) Ordu Fotoğrafları ( 4 ) Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ( 4 ) Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği ( 4 ) Pehlivan ( 4 ) Röportaj ( 4 ) Sait Zengince ( 4 ) Sendika ( 4 ) Topluluk Fotoğrafları ( 4 ) Urfa Gezisi ( 4 ) Video ( 4 ) başörtüsü ( 4 ) Çocuklarımız ( 4 ) Önemli Uyarılar ( 4 ) Öğrenci Fotoğrafları ( 4 ) Öğretmenevi Açılışı ( 4 ) İbrahim Gaffaroğlu ( 4 ) İftira ( 4 ) İlhan Tinci Yazıları ( 4 ) Şehit ( 4 ) Şehitlerimiz ( 4 ) Abdullah Saygı ( 3 ) Adem Öğlü-Şehit ( 3 ) Ahmet Baş ( 3 ) Ahmet Uslu ( 3 ) Ankara Kumrulular Derneği ( 3 ) Ayvalı Mahallesi ( 3 ) Açılışımıza Sizi de Bekleriz ( 3 ) Aşağıdamlalı İlkokulu ( 3 ) Bakir Akkaya Araştırmaları ( 3 ) Başkan Adayları ( 3 ) Başpehlivan ( 3 ) Bekir Akkaya Mesajları ( 3 ) Beşir Öztekinci ( 3 ) Bira Reklamı ( 3 ) Boztepe ( 3 ) Bünyamin Erdal ( 3 ) Camilerimiz ( 3 ) Derya Yıldırım Yazdı ( 3 ) Destan ( 3 ) Düğün Davet ( 3 ) Emeklilik ( 3 ) En Çevreci Okul ( 3 ) Erecek ( 3 ) Ericek Yaylası ( 3 ) Eski Çokdeğirmen Köyü ( 3 ) Film ( 3 ) Fizme Tanıtım ( 3 ) Fotoğraflarla Okullarımız ( 3 ) Gezi Fotoğrafları ( 3 ) Gül ( 3 ) Güreş ( 3 ) Hacı Hüseyin Sana ( 3 ) Harita ( 3 ) Harun Fatsa ( 3 ) Hasan Gençay ( 3 ) Hastane ( 3 ) KUMİMDER ( 3 ) Kaymakama Veda ( 3 ) Kiraz Hoca ( 3 ) Kişilik ( 3 ) Konaklı Köyü ( 3 ) Kumru Başkent Kuaför ( 3 ) Kumru Haber Logu ( 3 ) Kumru Haberci Gazetesi ( 3 ) Kumru Kaymakamlığı ( 3 ) Kumru Tarım Müdürlüğü ( 3 ) Kumru tv ( 3 ) Kumru Öğretmenevi Kapandı ( 3 ) Kumru'dan İlginç Görüntüler ( 3 ) Kumrunun Köyleri ( 3 ) Kuranı Kerim ( 3 ) Kutlamalar ( 3 ) Lale Türkoğlu Yazıları ( 3 ) Logo ( 3 ) MHP ( 3 ) Mehmet Arşın Şiirleri ( 3 ) Muammer Öztürk ( 3 ) Muhlis Öztürk ( 3 ) Murat Süğümlü ( 3 ) Namık Evin ( 3 ) Necdet Sunma ( 3 ) Ordu TV ( 3 ) Ordu Valisi Orhan Düzgün ( 3 ) Piknik Şöleni ( 3 ) Pratik Bilgiler ( 3 ) Prof.Dr.Abdullah Özbek ( 3 ) Ramazan ( 3 ) Saadet Partisi ( 3 ) Sait Erçal ( 3 ) Samsun ( 3 ) Samur Mahallesi ( 3 ) Selahattin Sara-Ozan ( 3 ) Seçim Çalışmaları ( 3 ) Soruşturma ( 3 ) Spor ( 3 ) Star Yarışması ( 3 ) Tarakcı Hamit Hoca ( 3 ) Tasavvuf ( 3 ) Yalandan Şenlik ( 3 ) Yalandan Şenlik : 200 Milyar/Bekir AKKAYA ( 3 ) Yasak ( 3 ) Yusuf Beyazpınar ( 3 ) YİBO'DAN KUMRU ( 3 ) Yılmaz Yılmaz ( 3 ) Çanakkale ( 3 ) Önemli Telefonlar ( 3 ) Öykü ( 3 ) Öğrencilere Çöp Toplatıldı ( 3 ) Öğretmenevi Etkinlikleri ( 3 ) Üniversite ( 3 ) Ünye ( 3 ) İbrahim Ethem Öztürk ( 3 ) İmam Hatipliler ( 3 ) İsmail Demirbaş Araştırmaları ( 3 ) Abdulkadir Öngen ( 2 ) Abdullah Arıdoru ( 2 ) Abdullah Yıldız ( 2 ) Abdurrahim Karakoç ( 2 ) Abraham Lincon ve Mutlak İrade /Bekir AKKAYA ( 2 ) Acaba Biz İstismarcı mıyız/ Cemalettin Yaktı ( 2 ) Adem Saraç ( 2 ) Adem Şahin ( 2 ) Ahmet Akkad ( 2 ) Ahmet Alkan Hoca ( 2 ) Ahmet Altan ( 2 ) Ahmet Bulut ( 2 ) Ahmet Davutoğlu ( 2 ) Ahmet Yenin ( 2 ) Ahmet Zorlu ( 2 ) Ahmet Çapku ( 2 ) Ali Aşlık Yazıları ( 2 ) Ali Cengiz Oyunu ( 2 ) Ali Fuat Karaman ( 2 ) Alim ( 2 ) Allah ( 2 ) Aman Kimse Duymasın ( 2 ) Anadolu Gençlik Derneği ( 2 ) Anma Proğramları ( 2 ) Anı-Hatıra ( 2 ) Arananlar ( 2 ) Avdullu Köyü ( 2 ) Avukat Erkan Temiz ( 2 ) Aybastı ( 2 ) Aydın Çaya ( 2 ) Aytekin Serdaroğlu ( 2 ) Ağu Çiçeği ( 2 ) BEN CEMAATİ- CEMAAT BENİ HİÇ SEVMEDİ / Bekir AKKAYA ( 2 ) Baba Mustafa ( 2 ) Baba Mustafa Şiirleri ( 2 ) Bekir Akkaya Cevapları ( 2 ) Bekir Akkaya Derlemeleri ( 2 ) Bekir Akkaya'nın Günlüğünden ( 2 ) Bekir Akkaya'nın Çocukluğu ( 2 ) Bela ( 2 ) Bela Okuma ( 2 ) Belgüzar Çiçek ( 2 ) Bilgece Yaşamakmış! /Bekir Akkaya ( 2 ) Bilgilerden Kendinizi Koruyun!/Bekir Akkaya ( 2 ) Bir Hayal Bir Hayat/Mehmet Arşın ( 2 ) Bir İmam Hatiplinin Not Defteri-3-Bekir Akkaya ( 2 ) Biyografi Yazmak /Ahmet ÇAPKU ( 2 ) Buralar Şehir Oldu ( 2 ) Burs Duyurusu ( 2 ) Bünyamin Erdal Fotoğrafları ( 2 ) Bıçak Parası ( 2 ) Cehennem ( 2 ) Celal Zengince ( 2 ) Cevahir Kumru ( 2 ) Cihan Çevirme ( 2 ) Davet ( 2 ) Davul ( 2 ) Demircili Mahallesi ( 2 ) Dernekler Turnuvası ( 2 ) Dersane ( 2 ) Derya Yıldırım ( 2 ) Dini Şiirler ( 2 ) Dostlar Meclisi ( 2 ) Dua ( 2 ) Eda Saygı ( 2 ) Ekrem Şema ( 2 ) Erdoğan Tok-İlkadım Belediye Başkanı ( 2 ) Ergenegon ( 2 ) Ergenegon Terör Örgütü ( 2 ) Erçal AŞ ( 2 ) Erçallar Kültür Sarayı ( 2 ) Erçalları Alkışlıyorum! /Bekir Akkaya ( 2 ) Erçalları Alkışlıyorum!/BEKİR AKKAYA ( 2 ) Esenyurt Ordulular Derneği ( 2 ) Eğitim Bir ( 2 ) Eğitim Sen ( 2 ) Fahrettin Akıcı ( 2 ) Fahri Gügezoğlu ( 2 ) Faruk Ana Yazıları ( 2 ) Faruk Ana-Müftü ( 2 ) Fatih Bellici ( 2 ) Fatsa Belediye Gül Bahçesi ( 2 ) Fatsa Güneş Gazetesi ( 2 ) Fatsa Yavuz Selim Vakfı ( 2 ) Fisko Birlik ( 2 ) Fizmede davul ( 2 ) Fizmeli Şair ve Yazarlar ( 2 ) Forma ( 2 ) Furkan Başar ( 2 ) Furkan Başar Yazdı ( 2 ) Fıkra ( 2 ) Fındık Ocağı ( 2 ) Gazeteci ( 2 ) Gezi ( 2 ) GÜLMECE ( 2 ) Gökkuşağı ( 2 ) Görgü Tahsili Bozar ( 2 ) Görgü Tahsili Bozar/Bekir Akkaya ( 2 ) Güler Kumru ( 2 ) Gülten Saygı ( 2 ) Günan Murat HATİPOĞLU'ndan Açıklama ( 2 ) Güneycik Köyünde Bayramlaşma ( 2 ) Güç Taşı ( 2 ) Haber ( 2 ) Haber Vakti Yazıları ( 2 ) Hacı Emin Payatla İlgili Mesajlar ( 2 ) Hacı Mehmet Sana ( 2 ) Hacı Tevfik Müftü Efendi ( 2 ) Hadis ( 2 ) Halil Sıtkı Bey ( 2 ) Han Zemheri Yazıları ( 2 ) Haşmetname/Bekir Akkaya ( 2 ) Hocanın İşi Zor/Bekir Akkaya ( 2 ) Hüseyin Al ( 2 ) Kadavrada Ölümü Aramak/Bekir Akkaya ( 2 ) Kadın ( 2 ) Kaldırımlara Pislik Atma Kampanyası ( 2 ) Kandil Kutlamaları ( 2 ) Kar ( 2 ) Karikatür ( 2 ) Kaymakam Mustafa Kutlu ( 2 ) Kaymakam Serdar Demirhan ( 2 ) Kaymakam Üzeyir Yılmaz ( 2 ) Kermes ( 2 ) Kes Kopyala Yapıştır Hırsızları ( 2 ) Keşlik Mezarlığı ( 2 ) Kibar Feyzoya Cevap ( 2 ) Kitap Sevdalıları ( 2 ) Kitap Toplama Kampanyası ( 2 ) Konser ( 2 ) Konya ( 2 ) Kuaför ( 2 ) Kumru Anadolu Lisesi ( 2 ) Kumru Belediye Başkanları ( 2 ) Kumru Belediye Başkanı Ticabi Civelek ( 2 ) Kumru Canavarı ( 2 ) Kumru Din Görevlileri Drneği ( 2 ) Kumru Kardelen ( 2 ) Kumru Lisesi ( 2 ) Kumru Merkez Camii ( 2 ) Kumru Niksar Yolunda Çalışmalar ( 2 ) Kumru Pazar Yeri ( 2 ) Kumru YİBO ( 2 ) Kumruda Kış ( 2 ) Kumruda Sular Akmıyor ( 2 ) Kumrulular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ( 2 ) Kumruyu Sel Vurdu ( 2 ) Kuranı Kerim Ziyafeti ( 2 ) Köy Yolları ( 2 ) Kırkpınar ( 2 ) Laiklik ( 2 ) MSN Kullananların Dikkatine ( 2 ) Mahalle Salatası/Afiyet Olsun/Bekir Akkaya ( 2 ) Mali Müşavir ( 2 ) Mehmet Alkan Hoca ( 2 ) Mehmet Alırla Söyleşi/Bekir Akkaya ( 2 ) Mehmet Sansı ( 2 ) Mehmet Tüm ( 2 ) Mehmet Özbek ( 2 ) Mektup ( 2 ) Melek Tinci ( 2 ) Metin Pile (Mali Müşavir) ( 2 ) Metin Salman -Avukat ( 2 ) Milli Eğitim ( 2 ) Muhsin Yılmaz ( 2 ) Murat Bahtiyar ( 2 ) Murat Kurt ( 2 ) Musa Kubuz ( 2 ) Mustafa Omma ( 2 ) Mustafa Özgen ( 2 ) Mutlu Olduk! Mutlu Kalın! Teşekkürler! /Bekir AKKAYA ( 2 ) Mutluluk ( 2 ) Müderris Mehmet Efendi ( 2 ) Necmettin Erbakan ( 2 ) Neye göre duruş ( 2 ) Nurşen Güney ( 2 ) Okullara Yardım Kampanyası ( 2 ) Ordu Star Yarışması ( 2 ) Ordu Haberci Gazetesi ( 2 ) Ordu Kapalı Spor Salonu ( 2 ) Ordu Valisi Kenan Çiftci ( 2 ) Ordu'da Kuran Ziyafeti ( 2 ) Ordulular Derneği ( 2 ) Ordunun Enleri ( 2 ) Orman ( 2 ) Osman Dinleyici ( 2 ) Osman Güvenalp ( 2 ) Panoromik Fotoğraflar ( 2 ) Perişan FM ( 2 ) Piknik ( 2 ) Pinokyo Dede ( 2 ) Pislik Kampanyası ( 2 ) Plaket ( 2 ) Polis ( 2 ) Ramazan Ayı/Yılmaz Alır ( 2 ) Resim Sergisi ( 2 ) Rüştü Akıcı ( 2 ) Rıza Razı Yazıları ( 2 ) Sabah Gazetesi Yazıları ( 2 ) Sadık Kurnaz ( 2 ) Safa Saygı ( 2 ) Sait Zengince Yazıları ( 2 ) Salih Dikili ( 2 ) Salim Biraz ( 2 ) Satranç ( 2 ) Semiha Biraz ( 2 ) Serdar Demirhan ( 2 ) Serdar Turgut ( 2 ) Seviyesi Ölçülüyorsa Çukurdur/Bekir Akkaya ( 2 ) Siyonizm ( 2 ) Son Değirmenler ( 2 ) Söyleşi ( 2 ) Sınır Davaları ( 2 ) TMO ( 2 ) Tahsin Erhan ( 2 ) Tamer Tomakinoğlu ( 2 ) Tarih ( 2 ) Tarihi Fotoğraflar ( 2 ) Tehdit ( 2 ) Tuba Sansı ( 2 ) Turgut Özel Caddesinin Eski Hali ( 2 ) Turizm ve Kumru Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü /Bekir AKKAYA ( 2 ) Türk Eğitim Sen ( 2 ) Türk Telekom ( 2 ) Türkçe Olimpiyatları ( 2 ) Veda Yemeği ( 2 ) Vedat Aydoğan ( 2 ) YBO ( 2 ) Yalaka ( 2 ) Yalan Haber ( 2 ) Yardıma Davet ( 2 ) Yayla Çiçeği ( 2 ) Yeni Şafak Gazetesi ( 2 ) Yine Fatsa Devlet Hastanesi/Bekir Akkaya ( 2 ) Yolculuk ( 2 ) Yumurta mı Tavuktan ( 2 ) Yunus Arıncı ( 2 ) Yusuf Beyaz Pınar ( 2 ) Yüksekokul Açılacak ( 2 ) Yüksel Yaylak ( 2 ) Yüzleşme ( 2 ) Zaman Gazetesi Yazıları ( 2 ) Zekai Alır ( 2 ) Zeliha Gaferoğlu ( 2 ) neye göre ilke? /Bekir AKKAYA ( 2 ) Çatak Kuranı Kerim Kursu ( 2 ) Ölüm ( 2 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk ve Ölüm Anı-6/Bekir Akkaya ( 2 ) Ön mü Arka mı/Bekir Akkaya ( 2 ) Öğüt ( 2 ) Ünye Fevzi Çakmak İlim ve Kültür Derneği ( 2 ) Üye ( 2 ) İNCELEME-ARAŞTIRMA ( 2 ) İbrahim Topalcı ( 2 ) İhsan Cayak ( 2 ) İktibas Yazıları ( 2 ) İlenç ( 2 ) İlginç Ölümler ( 2 ) İlmihal Bilgileri ( 2 ) İmam Hatiplinin Not Defteri ( 2 ) İnternette Karne ( 2 ) İnşaat ( 2 ) İsmail Abacı ( 2 ) İsmail Ballı ( 2 ) İsmet Erçal Şiirleri ( 2 ) İstanbul Mali Müşavirler Odası ( 2 ) İstanbul Notları/Osman Yılmaz ( 2 ) İstiklal Marşı ( 2 ) Şamil Bilgü ( 2 ) Şenliklere Hayır ( 2 ) Şifalı Su ( 2 ) Şikayet ( 2 ) Şükrü Dizek ( 2 ) BU FOTOĞRAFIN BOYUTU 1MİLYAR 47 MİLYON PİKSEL. ( 1 ) Ben Melamet Hırkasını ( 1 ) Beni Yap ( 1 ) Berat Gecesi ( 1 ) Berat Gecesi/Yılmaz Alır ( 1 ) Berat Kandili ( 1 ) Beyinsiz Laikler ( 1 ) Bilgece Yaşamakmış! -Bekir AKKAYA ( 1 ) Bilgisiz Sevgi…Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Bilinçli olmaya var mısınız? /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Bilmem Ağlasam mı ( 1 ) Bir Ayet ve Düşündürdükleri-Ahmet Çapku ( 1 ) Bir Destandır Çanakkale ( 1 ) Bir Doktorun Önerileri /Esat Orhun ( 1 ) Bir Dosta Dair/Yılmaz Alır ( 1 ) Bir Metre Süt /Bekir AKKAYA ( 1 ) Bir Metre Süt/Bekir Akkaya ( 1 ) Bir Seçim Yazısı ( 1 ) Bir Türküyle Sarıkamış/Bekir Akkaya ( 1 ) Bir Uslüptür Kumru/Ekrem Saygı ( 1 ) Bir arada yaşamayı sürdürmek /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Bir depremin ardından ( 1 ) Bir suç duyurusu denemesi/ Prof.Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Bir Çizgi Bir Hadis ( 1 ) Bir İbadet Olarak Ramazan Orucu/Ahmet Çapku ( 1 ) Bir İftiranın Anatomosi/Osman Yılmaz ( 1 ) Bir İmam Hatiplinin Not Defteri-4-Bekir Akkaya ( 1 ) Bir İmam Hatiplinin Not Defteri-5-Bekir Akkaya ( 1 ) Bir İmam Hatiplinin Not Defteri-6-Bekir Akkaya ( 1 ) Biraz Daha Bağırsalar…-Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Bitkisel Tedavi ( 1 ) Bitkisel İlaçlar Üzerine /Bekir Akkaya ( 1 ) Biz Değil miyiz/Mehmet Arşın ( 1 ) Bizde Muta Nikahı Olmaz- Bekir Akkaya ( 1 ) Bize Buralara Gelmeyin Diyorlar ( 1 ) Bizim Sokaklar-Ekrem Saygı ( 1 ) Bizim oğlan okumasın ( 1 ) Biçer ( 1 ) Blog ( 1 ) Blog Yapın ( 1 ) Bodrum ( 1 ) Borç Silme ( 1 ) Boşuna kızıyoruz /Bekir AKKAYA ( 1 ) Bu Bir İktidar Savaşıdır/İlhan Tinci ( 1 ) Bu Fetvayı Nerden Aldın Müslüman ( 1 ) Bu Kadar Saf Olmayın ( 1 ) Bu Kader Başka Kader /Bekir AKKAYA ( 1 ) Bu Kader Başka Kader/Bekir Akkaya ( 1 ) Bu Külüstür 200 Yapar/Bekir Akkaya ( 1 ) Bu Memleket Bizim/Hakan Yalın ( 1 ) Bu Seferlik/Prof.Dr. Abdullah Özbek ( 1 ) Bu Yaşama Öyle mi? /Bekir Akkaya ( 1 ) Bu Şehrin Sesi Var/İsmet Kaymak ( 1 ) Budama Eğitimi ( 1 ) Bugün Gazetesi Yazıları ( 1 ) Bul Getir ( 1 ) Bulmaca ( 1 ) Bundan Kelli ( 1 ) Bunun Sonu Eşşek Cenneti Olmasın/Bekir Akkaya ( 1 ) Burası Elekçi Deresi ( 1 ) Burs Krize Takıldı ( 1 ) Burun ( 1 ) Böğürtlen Bolluğu ( 1 ) Bıktık Vallahi /Bekir AKKAYA ( 1 ) Bıçak Parası Üzerine /Bekir Akkaya ( 1 ) Bıçak Parası Üzerine/Bekir Akkaya ( 1 ) CD'yi Ankara'da Unutmuş/Bekir Akkaya ( 1 ) Can Yücel ( 1 ) Canavar ( 1 ) Caner Öğük ( 1 ) Canik TV ( 1 ) Caterina Akici Yazdı ( 1 ) Cazgır Kadir Korgancı ( 1 ) Cehennem Var mı? ( 1 ) Celalettin Dilemek ( 1 ) Celalettin Peru ( 1 ) Celile Saygı ( 1 ) Celile Saygıyı Rahmetle Anıyorum/Ekrem Saygı ( 1 ) Cemal Enginyurt ( 1 ) Cemal Salgut ( 1 ) Cemal Çaya ( 1 ) Cemal Çetin ( 1 ) Cemal İşcan ( 1 ) Cemalettin Yaktıya Özel Çekilen Fotoğraflar ( 1 ) Cenayettin Çağır Vefat Etti ( 1 ) Cengiz Maliyeci ( 1 ) Cennet ve Cehennem/Bekir Akkaya ( 1 ) Cennetin Anahtarı ( 1 ) Cep Telefonu Çalınır sa ( 1 ) Cep Telefonunda Engelleme ( 1 ) Cevahir Kumru Yazdı ( 1 ) Cevat Köstek ( 1 ) Ceygun Gürgentepe ( 1 ) Cinayet ( 1 ) Cocuklarımız ( 1 ) Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Ordu'da ( 1 ) Cumhuriyet Bayramı ( 1 ) Cübbe ( 1 ) Cüneyt Toraman/Avukat ( 1 ) Cüneyt Özçelik ( 1 ) Cüneyt Şenel ( 1 ) DANİMARKALILARI BÜYÜLEDİ /BEKİR AKKAYA ( 1 ) Dailymotion ( 1 ) Dakka Bir Gol Bir/İsmet Kaymak ( 1 ) Dalkavukluk ( 1 ) Damla Değil Okyanus Ol/İsmet Kaymak ( 1 ) Damla Market ( 1 ) Danimarkalılar Kumru'da ( 1 ) Danimarkalılar Kumruyu www.kumru.org'den tanıdı ( 1 ) Darbe ( 1 ) Davul Girmeyen Köy ( 1 ) Davutoğlu’nu dinlerken ( 1 ) Dayanışma Ruhu /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Dağgüvezi Çatağı Kuranı Kerim Kursu ( 1 ) Dedelerimiz ( 1 ) Deli mi Veli mi/İsmet Kaymak ( 1 ) Delisiyim/Osman Yılmaz ( 1 ) Demirel ( 1 ) Demürlüce ( 1 ) Deniz Feneri Derneğinden Açıklama ( 1 ) Denizhan Kılıç Yazdı ( 1 ) Derbent Köyü ( 1 ) Derleme ( 1 ) Dernek Telefonu ( 1 ) Dershaneler Kapatılsın ( 1 ) Dersimiz sigara!/Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Destan Gazetesi ( 1 ) Desteksiz Atmak…Abdullah Özbek ( 1 ) Devlet ( 1 ) Devlet Bahçeli ( 1 ) Devleti ele geçirmek /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Değirmen ( 1 ) Değişmeyen Manzara/Ekrem Saygı ( 1 ) Dikmeci ( 1 ) Dilara Kayıkçı ( 1 ) Dilek Güldiken ( 1 ) Din Görevlileri ( 1 ) Dinden kaçarken…Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Dinezor ( 1 ) Dinsizlik ( 1 ) Divani Köyü ( 1 ) Divanitürk Köyü ( 1 ) Divantürk Köyü ( 1 ) Diyalog ( 1 ) Diyanet İşleri ( 1 ) Diş Ağrısı ( 1 ) Doktor Bize Bir Çare! /Bekir AKKAYA ( 1 ) Doktor Bize Bir Çare/Bekir Akkaya ( 1 ) Dolandırıcılığın Yeni Türü: Bana Kontör Gönder! ( 1 ) Dolu ( 1 ) Dost ( 1 ) Dost Diye Biri ( 1 ) Dost Sofrası/Ekrem Saygı ( 1 ) Dost ve Arkadaş ( 1 ) Dostlar Çoğalsın/Han Zemheri ( 1 ) Doğan Cüceloğlu ( 1 ) Doğru Ata Oynamak/Funda Özgür ( 1 ) Doğu Türkistan ( 1 ) Doğu Türkistan/Yılmaz Alır ( 1 ) Doğuştan Göze Gelmişim- Bekir Akkaya ( 1 ) Dr. Ahmet Davutoğlu ( 1 ) Dr. Wayne W. Dyer ( 1 ) Dualar Kalıcıdır/İsmet Kaymak ( 1 ) Duman Köyü Çamurdan Dertli ( 1 ) Durmak Yok Yola Devam ( 1 ) Dursun Çaya ( 1 ) Duyarlı Olmaya Varmı sınız/İsmet Kaymak ( 1 ) Duyarsızlaşma ( 1 ) Duymasınlar/Bekir Akkaya ( 1 ) Dünya Kadınlar Günü ( 1 ) Dünya Kadınlar Günü Üzerine/Bekir AKKAYA ( 1 ) Dünya Radyo ( 1 ) Dünyada Bir İlk ( 1 ) Dünyanın En Uzun Burnu Kumruda ( 1 ) Düzeltme ( 1 ) Düzeyimiz Bu/Bekir Akkaya ( 1 ) Düğün ( 1 ) Düşündüren Kareler ( 1 ) Düşünme ( 1 ) Düşünme Problemi?/Prof.Dr.Abdullah Özbek ( 1 ) Ebem Kuşağı ( 1 ) Ecevit ( 1 ) Edibe Aysel Yılmaz ( 1 ) Efe Sansı ( 1 ) Efendi ( 1 ) Efsaneler ( 1 ) Ekspreshayat Yazdı ( 1 ) El Kaide ( 1 ) El ağzına bakmak../Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Elekçi Deresi Kurudu ( 1 ) Eleman Aranıyor ( 1 ) Eleştiri ( 1 ) Elif Güngör ( 1 ) Emek Hırsızları ( 1 ) Emeklilik Dilekçesi ( 1 ) Emel Demirel ( 1 ) Emine Koan ( 1 ) Emine Satı ( 1 ) Emniyet Müdürü ( 1 ) En Gözde isimler ( 1 ) En Güzel İftar/Osman Yılmaz ( 1 ) Engin Ardıç ( 1 ) Engin Arşın ( 1 ) Engin Noyan ( 1 ) Engin Tekintaş ( 1 ) Engin Usta ( 1 ) Ensar Vakfı ( 1 ) Erbakan Şiirleri ( 1 ) Erdoğan Kısacık ( 1 ) Erdoğan İmam- Erbakan Cemaat ( 1 ) Ericek Güzellik Yarışması ( 1 ) Erikçeli Mahallesi ( 1 ) Erikçeli Merkez Camii ( 1 ) Erol Aydoğan ( 1 ) Erol Sönmez ( 1 ) Erol Sönmez'in Albümünden ( 1 ) Ertuğrul Erdal ( 1 ) Ertuğrul Günay ( 1 ) Erçal Otomotiv ( 1 ) Erçalların Soy Ağacı ( 1 ) Erüklüce ( 1 ) Eser Karakaş ( 1 ) Eski Ramazanlar/Ahmet Çapku ( 1 ) Eski Çokdeğirmek Köyü İlköğretim Okulu ( 1 ) Eskiçokdeğirmen İlköğretim Okulu ( 1 ) Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı-Kumru ( 1 ) Ev ( 1 ) Evliya Nedir/ Ordu Evliyaları Kitabı Üzerine/Bekir Akkaya ( 1 ) Ey Rıza/ İsmet Kaymak ( 1 ) Eyüp Ahtik ( 1 ) Eyüp Fatsa İle Söyleşi ( 1 ) Eyüp Fatsa'ya Geçmiş Olsun/Bekir Akkaya ( 1 ) Ezem Ezeden Oğlan ( 1 ) Ezetli Mahallesi ( 1 ) Ezgi ( 1 ) Eğer Hasta Olmak İstemiyorsan ( 1 ) Eğitim Ordusunun Sendika Durumu-Kumru ( 1 ) Eğitim Çalışanları ( 1 ) Eğitim İş ( 1 ) Eğri Öğüt/Abdurrahim Karakoç ( 1 ) Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesi Destanı ( 1 ) Eşrefpaşalılar ( 1 ) Eşşek ( 1 ) Facebook ( 1 ) Facebook Çalındı ( 1 ) Farenin Ders Veren Öyküsü ( 1 ) Fareye Peynir Taksim Ettirmek…Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Fatih Açıkgöz ( 1 ) Fatih Han Ünal ( 1 ) Fatih Sultan Mehmet'in Mahkemelik Olayı /Haldun KESKİN ( 1 ) Fatsa Belediyesi ( 1 ) Fatsa Cumhuriyet Meydanı ( 1 ) Fatsa Halk Eğitimi Merkezi ( 1 ) Fatsa Kaymakamlığı ( 1 ) Fatsa Kaymakamı ( 1 ) Fatsa Minaresiz Büyük Camii ( 1 ) Fatsa Nüfus Müdürlüğü ( 1 ) Fatsa Sosyal Dayanışma Konseri ( 1 ) Fatsa Çevre Kültür ve Sevgi Derneği ( 1 ) Fatsa Öğretmenevi/Bekir Akkaya ( 1 ) Fatsa İlçesi ( 1 ) Fatsa-2012 ( 1 ) Faydalı Bilgiler ( 1 ) Fazlı Önel ( 1 ) Felsefe ( 1 ) Feyza Ana ( 1 ) Fidan ( 1 ) Figan Kumru Akşit ( 1 ) Figen Kumru Akşit-2 ( 1 ) Figen Çakmak ( 1 ) Firavunun Rüyası ( 1 ) Fiskomar Kapatılıyor ( 1 ) Fizme Bayram Güreşleri Cazgırı Kadir Korgancı İle Kısa Bir Söyleşi /Bekir Akkaya ( 1 ) Fizme Bayramalrı ( 1 ) Fizme Beldesi ( 1 ) Fizme Beldesini Tanıyalım/Bekir Akkaya ( 1 ) Fizme Belediye Başkanı ( 1 ) Fizme Birleşiyor/Bekir Akkkaya ( 1 ) Fizme Karapınar Mahallesi’de Bugün Görevde Olan İmamlar ( 1 ) Fizme Keşlik Camii ( 1 ) Fizme Sevgisi/Yılmaz Alır ( 1 ) Fizme/Karapınar ( 1 ) Fizmede Alimler Anılıyor ( 1 ) Fizmede Bayram Sabahı/Halis Yılmaz ( 1 ) Fizmede İlkbahar ( 1 ) Fizmeyi Tanıyalım ( 1 ) Fotoğraf Sergisi ( 1 ) Fotoğraflar-2004 ( 1 ) Funda Özgür ( 1 ) Fundin Oglu Balin'in Kitabesi ( 1 ) Futbol ( 1 ) Futbol Sahası ( 1 ) FİKOMAR ( 1 ) FİSKOBİRLİK ( 1 ) FİZME BAYRAMLARI ÜZERİNE / Bekir AKKAYA ( 1 ) Fındık Tanesi ( 1 ) Fındıklar Dondu ( 1 ) Fındıklar Kurudu ( 1 ) Gel de Gülme ( 1 ) Geleneksel Ramazan Günleri ( 1 ) Gelmez Geri/İsmet Kaymak ( 1 ) Genç Siviller ( 1 ) Gezi Eylemleri ( 1 ) Geçmiş Zaman Olur ki ( 1 ) Geçti Borun Pazarı/ Namdar Rahmi Karatay ( 1 ) Gideceğin Belliydi Dostum/Haşmet Uzar ( 1 ) Gidiyorum/İsmet Kaymak ( 1 ) Gizli ( 1 ) Google ( 1 ) Guatr Suyu/Erecek ( 1 ) Gökhan Akçiçek ( 1 ) Gökkuşağı Altında Fizme Karapınar Mahallesi ( 1 ) Gökkuşağıyla Yaylak Cami ( 1 ) Gölköy ( 1 ) Görgü ( 1 ) Görmemişin Bir Oğlu Olmuş/Bekir Akkaya ( 1 ) Görügü Tahsili Bozar/Bekir Akkaya ( 1 ) Görüntülü Haberler ( 1 ) Gözleri hırs bürüyünce ( 1 ) Göürüntülü Haber ( 1 ) Gül Düşer - Özlem Özdil ( 1 ) Gül ve Fatsa ( 1 ) Gül ve Kumru ( 1 ) Güler Kumru Kayalık ( 1 ) Günan Murat Hatipoğlu Kimdir? ( 1 ) Güneş Balçıkla Sıvanmaz! Ya da Geçmiş Olsun! /Bekir Akkaya ( 1 ) Güvensizlik ( 1 ) Güvensizlik ve komplo ( 1 ) Güvensizlik ve komplo /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Güvercin ( 1 ) H.İbrahim Topalcı ( 1 ) HAN-I YAĞMA (Yağma Sofrası) /Tevfik FİKRET ( 1 ) HSK ( 1 ) Habere Yorumlar ( 1 ) Haberleri ( 1 ) Habertürk Gazetesi ( 1 ) Hacar Gürbüz ( 1 ) Hacı Emin Payatın Adı Sokak Adı Olsun ( 1 ) Hacı Tevfik Efendi ( 1 ) Hacılarımız ( 1 ) Haddini Aşmak ( 1 ) Haddini aşmak /Prof.Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Hadi Yavrum Adda/Ekrem Saygı ( 1 ) Hafız ( 1 ) Hak Arama ( 1 ) Hakan Yalın ( 1 ) Hakan Çetik-Avukat ( 1 ) Hakkı Bulut ( 1 ) Haldun Keskin ( 1 ) Halil Bilgü Vefat Etti ( 1 ) Halil Efendi ( 1 ) Halil Efendi Oğulları ( 1 ) Halil Topalcı ( 1 ) Halis Yılmaz Yazıları ( 1 ) Halisülasyon ( 1 ) Halk Bankası-Kumru ( 1 ) Halka Siz Mi Bağışladınız? /Bekir Akkaya ( 1 ) Halkın Yoğun Baskısı Var/Bekir Akkaya ( 1 ) Hamiye Toraman ( 1 ) Hamza Benze ( 1 ) Hamza Karar ( 1 ) Han Zemheri ( 1 ) Hangi Yanlıştan Yana Olmalı/Abdullah Özbek ( 1 ) Harun Cerme ( 1 ) Harun Demir ( 1 ) Harun Etkü ( 1 ) Harun Etkü Yazıyor ( 1 ) Harun Muslu Yazıları ( 1 ) Harun Pınar ( 1 ) Harun Topalcı ( 1 ) Harun Çakır ( 1 ) Hasan Ballı (İmam) ( 1 ) Hasan Bayın ( 1 ) Hasan Ersoy/Kumru Mal Müdürü ( 1 ) Hasan Geren ( 1 ) Hasan Karar ( 1 ) Hasan Öz ( 1 ) Hasana Mektuplar ( 1 ) Haset ( 1 ) Haset/Faruk Ana ( 1 ) Hasret Düğün Salonu- Fatsa ( 1 ) Hatice Akyazı ( 1 ) Hatipli Camii ( 1 ) Hayali Cihana Değer/Harun Muslu ( 1 ) Hayalm-e-Tarık Uyuşmak ( 1 ) Hayri Yaylak ( 1 ) Hayriye İyilik ( 1 ) Hayrın Parçası Olabilmek ( 1 ) Hayır Yapma ( 1 ) Hayırdır İnşallah! /Bekir Akkaya ( 1 ) Hayırdır İnşallah/Bekir Akkaya ( 1 ) Hazansu Sevim ( 1 ) Hazır Cevaplar ( 1 ) Haşmetle Hasbihal/Cemalettin Yaktı ( 1 ) Haşmetname ( 1 ) Hem Şikayet Hem Yardım Hem Mizah/Bekir Akkaya ( 1 ) Her Şeyi Biliyorlar…ABDULLAH ÖZBEK ( 1 ) Hergele ( 1 ) Hergele-Bekir Akkaya ( 1 ) Hikaye ( 1 ) Hikmet Az'dan Fotoğraflar ( 1 ) Hikmet Bilü ( 1 ) Hikmet Kıyı Vefat Etti ( 1 ) Hoş Gelmişsin Bekir/Haşmet Uzar ( 1 ) Huzurlu Olmanın Yolları ( 1 ) Hz. Muhammed ( 1 ) Hükümet Binası Arkası ( 1 ) Hürriyet Gazetesi ( 1 ) Hüseyin Anlayan-Fatsa Belediye Başkanı ( 1 ) Hüseyin Aydın ( 1 ) Hüseyin Kesimoğlu ( 1 ) Hüseyin Tütüncü Yazdı ( 1 ) Hüseyin Yanar ( 1 ) Hüseyin Üzmez ( 1 ) Hırslarımızda Sarhoş Eder/Bekir Akkaya ( 1 ) Insanlığımdan Utandım/Bekir Akkaya ( 1 ) IŞIĞA DOĞRU /Bekir AKKAYA ( 1 ) Işık Hoca ( 1 ) Jeep Şenliği ve yayla turizmi üzerine Sezai Süzen'le /Bekir Akkaya ( 1 ) Jip Şenliği ( 1 ) KENDİME ÖĞÜTLER / ŞİİR/1976/ BEKİR AKKAYA ( 1 ) KUMRU İMKB YBO İDARECİ VE ÖĞRETMENLER ( 1 ) KUMRULU YAZARIMIZ YILMAZ İMANLIK GURURUMUZ OLDU ( 1 ) KUŞUN BAKIŞI AKLI KADARDIR(1) /Haşmet UZAR ( 1 ) Kabe ( 1 ) Kabul olmayacak dualar ( 1 ) Kabul olmayacak dualar /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Kader ( 1 ) Kaderin Bilimsel İspatı ( 1 ) Kadir Başar ( 1 ) Kadir Dervişoğlu ( 1 ) Kadın Hakları Üzerine ( 1 ) Kadınlar Derneği ( 1 ) Kadınlar Günü ( 1 ) Kafa Karışılığının İtirafıdır-1/Bekir Akkaya ( 1 ) Kalplerinizin Arasına Mesafe Koymayın ( 1 ) Kalıpçı Destanı/Bekir Akkaya ( 1 ) Kamil Öneş ( 1 ) Kan ( 1 ) Kapatmaya Hayır ( 1 ) Kapitalis Müslümanlık ( 1 ) Karacabey ( 1 ) Karacalı Mahallesi Camii ( 1 ) Karacaoğlan ( 1 ) Karadeniz Destan Gazetesi ( 1 ) Karapınarlı İmamlar ( 1 ) Karavan ( 1 ) Kardelen Gazetesi ( 1 ) Kardelenden Haberciye Merhaba!-Bekir AKKAYA ( 1 ) Kardelenden Haberciye Merhaba!/Bekir Akkaya ( 1 ) Karne Parası Yasak ( 1 ) Kayabaşı ( 1 ) Kaymakam Mehmet Sarıcan ( 1 ) Kaymakam Mustafa Selman Yurdaer ( 1 ) Kaymakam Serdar Demirhana Veda ( 1 ) Kaymakam Yasin Özcan ( 1 ) Kaymakam Ömer Said şen ( 1 ) Kaymakamdan Selam Var ( 1 ) Kayıp Aranıyor ( 1 ) Kazak Abdal ( 1 ) Kaçamazsın/Cemalettin Yaktı ( 1 ) Kaş Yapayım Derken/Prof.Dr. Abdullah Özbek ( 1 ) Kaş Yapmak ( 1 ) Kelebek Filmi ( 1 ) Kemalettin Kumru ( 1 ) Kemaliye Kaymakamı ( 1 ) Kenan Bellici ( 1 ) Kenan Çakmak ( 1 ) Kenarlarda dolaşmak /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Kendini Bilmek ( 1 ) Kendini Bilmek / Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Kerim Gencay ( 1 ) Kestane ( 1 ) Kevser Arkan ( 1 ) Kim için çalışmalıyız? /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Kimse Duymasın ( 1 ) Kimse Yokmu Derneği ( 1 ) Kimsin Sen ( 1 ) Kiralama ( 1 ) Kiralama çılgınlığı…Prof. Dr.Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Kitap Okuma ( 1 ) Komik Bir Gezi Haberi ( 1 ) Komplu ( 1 ) Komutanlara Veda Yemeği ( 1 ) Konya Postası Gazetesi ( 1 ) Korgan ( 1 ) Korgan İlçesi ( 1 ) Korkmaz: Başyazar ''aşağılık bir adam''dır!Tamer Korkmaz ( 1 ) Korku İçindeyiz/İsmet Kaymak ( 1 ) Korkunç ( 1 ) Korkuyoruz/İsmet Kaymak ( 1 ) Kovanluca ( 1 ) Koyun Ağılı mı Otopark mı/Sait Zengince ( 1 ) Kredisiz Hayat Tercihimdir/Bekir Akkaya ( 1 ) Kudret Zengince Yazdı ( 1 ) Kul ( 1 ) Kul musunuz Efendi mi/Bekir Akkaya ( 1 ) Kumar ( 1 ) Kumru Anadolu Gençlik Derneği ( 1 ) Kumru Anadolu Gençlik Derneğinin Açılışı-2013 ( 1 ) Kumru Canavarı Haberi Üzerine Yorumlar ( 1 ) Kumru Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları-2013 ( 1 ) Kumru Devlet Hastanesinden Beklentileriniz ( 1 ) Kumru Esnaf ve Sanatkarlar Odası ( 1 ) Kumru Evliyaları ( 1 ) Kumru Fakülte İstiyor ( 1 ) Kumru Fındığı ( 1 ) Kumru Geceleri ( 1 ) Kumru Girişim Grubu ( 1 ) Kumru Haber Arşivi ( 1 ) Kumru Haber'den Duyuru ( 1 ) Kumru Halk Eğitimi Merkezi ( 1 ) Kumru Haritası ( 1 ) Kumru Hoşgörü Merkezi ( 1 ) Kumru Kestanesi ( 1 ) Kumru Merkez Camiinde Bayramlaşma ( 1 ) Kumru Merkez Camiinde Bayramlaşma-2007 ( 1 ) Kumru Radyo ( 1 ) Kumru Sokaklarında Yürüyüş ( 1 ) Kumru Spor ( 1 ) Kumru Yazarlardan Seçmeler ( 1 ) Kumru evliyaları /Bekir AKKAYA ( 1 ) Kumru ve Köyleri Haritası ( 1 ) Kumru İMKB YBO Öğretmenleri ( 1 ) Kumru İlçesi Fotoğrafları ( 1 ) Kumru Şairlerden ( 1 ) Kumru'da Kar ( 1 ) Kumru'da Kış-2013 ( 1 ) Kumru'da misafir olmak /Bekir Akkaya ( 1 ) Kumru'da Çevre Kirliliği/Saitce Zengince ( 1 ) Kumru'dan Manzaralar ( 1 ) Kumru'nun En Tehlikeli Yeri ( 1 ) Kumru'nun halleri ( 1 ) Kumru'yu Sel Aldı ( 1 ) Kumru-Niksar Yolu ( 1 ) Kumruda Bir Şeyler Oluyor/Bekir Akkaya ( 1 ) Kumruda Bunları Biliyor musunuz ( 1 ) Kumruda Nüfus ( 1 ) Kumruda Tarım ( 1 ) Kumruda Yerel Kelimeler/Bekir Akkaya ( 1 ) Kumrudan Manzaralar ( 1 ) Kumrudan Tarih Çıktı ( 1 ) Kumrudan Teşekkürler/Bekir Akkaya ( 1 ) Kumrulu Matematikci ( 1 ) Kumrulu Rumuzlu ( 1 ) Kumrulu İnşaatcılar ( 1 ) Kumrulu Şair ve Yazarlardan ( 1 ) Kumrulular ( 1 ) Kumrulular Eğlendi! ( 1 ) Kumrulular Pikniği'nden İzlenimler /Bekir AKKAYA ( 1 ) Kumrulular İstanbulda Coştu/Bekir Akkaya ( 1 ) Kumrulular İstanbul’da Çoştu! /Bekir AKKAYA ( 1 ) Kumrunun Tarihi/Bekir Akkaya ( 1 ) Kumruya Yeni Emniyet Amiri ( 1 ) Kumruya Yüksekokul ( 1 ) Kumruyu Sevmek/Bekir Akkaya ( 1 ) Kumruyu Tanıyalım/Bekir Akkaya ( 1 ) Kumru’da geçen hafta /Bekir AKKAYA ( 1 ) Kumru’dan Mevlana ve Tebrizi Geçti ( 1 ) Kur'an-ı Kerim ( 1 ) Kur'anla Yaşamak ( 1 ) Kuranı Kerim Dinle ( 1 ) Kurcaağaç Yaylası ( 1 ) Kurtlar Vadisinde Tasavvuf.../Bekir AKKAYA ( 1 ) Kuruculuk Psikolojisi /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Kurular ve yaşlar /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Kutadgu Bilig'den ( 1 ) Kutlama Fotoğrafları ( 1 ) Kuş Kayası ( 1 ) Kuşbakışı Kabe ( 1 ) Kuşun Aklı ( 1 ) Kâr-Zarar Dengesi Açısından ( 1 ) Köken Atomu ( 1 ) Kökten Dinci ( 1 ) Köle ( 1 ) Köy Evi ( 1 ) Köy Evlerimiz ( 1 ) Köylere Hizmet Götürme Birliği ( 1 ) Köylüler Topraklarından Çıkartılıyor ( 1 ) Köyüm/Bekir Akkaya ( 1 ) Küfür Sözler ( 1 ) Külliye ( 1 ) Kültür ( 1 ) Kültür Bölümü talebi ( 1 ) Kültür Mantarı ( 1 ) Küşnefak Kayası ( 1 ) Kıble Bulucu ( 1 ) Kılıbık ( 1 ) Kılıbık Erkek Şiiri/Tülay Türk ( 1 ) Kınalı Çay Bahçesi ( 1 ) Kız Öğrencilerden Sema Gösterisi ( 1 ) Kızları Okutalım Kampanyası-1/Bekir Akkaya ( 1 ) Kızları Okutalım Kampanyası-2/Bekir Akkaya ( 1 ) Kızları Okutalım Kampanyası-3/Bekir Akkaya ( 1 ) Kızılay ( 1 ) Kış ( 1 ) Laiklik Marşı ( 1 ) Lanet ( 1 ) Lanet ve Beddua Etmek ( 1 ) Lanetleme ( 1 ) Lider ( 1 ) Liderin Özellikleri ( 1 ) Lombardin ( 1 ) M.Fatih Tinci Yazdı ( 1 ) MSP ( 1 ) Magnezyum Yatakları ( 1 ) Mahmut Kuş ( 1 ) Mahsuni ( 1 ) Maliye Haberleri ( 1 ) Matematik ( 1 ) Medrese ( 1 ) Mehdi Ersoy ( 1 ) Mehmedim ( 1 ) Mehmet Akkaya Hoca ( 1 ) Mehmet Ar ( 1 ) Mehmet Arşın'a Selam/Bekir Akkaya ( 1 ) Mehmet Arşınden Cevahire ( 1 ) Mehmet Ağırbaşlı ( 1 ) Mehmet Bahar ( 1 ) Mehmet Bengi ( 1 ) Mehmet Beniz Yazdı ( 1 ) Mehmet Bilgü ( 1 ) Mehmet Buladı ( 1 ) Mehmet Derilmek ( 1 ) Mehmet Dur Vefat Etti ( 1 ) Mehmet Fatih Hocaoğlu ( 1 ) Mehmet Gül ( 1 ) Mehmet Günden Röportajları ( 1 ) Mehmet Himi Memecan Dr. ( 1 ) Mehmet Kılıç ( 1 ) Mehmet Mehmetoğlu ( 1 ) Mehmet Mehmetoğlundan Açıklama ( 1 ) Mehmet Sansı Yazıları ( 1 ) Mehmet Sarıcan ( 1 ) Mehmet Sarıcan Caddesi ( 1 ) Mehmet Talha Dinleyici ( 1 ) Mehmet Öztürk ( 1 ) Mehmet Ümit Necef Yazdı ( 1 ) Mehmet Şandır ( 1 ) Mekke-i Mükerreme ( 1 ) Mekkenin Fethi ( 1 ) Meliha Savun ( 1 ) Memur ( 1 ) Mesnevi ( 1 ) Mesut Dikici ( 1 ) Mesut Toraman/Müşavir ( 1 ) Mesut Şimşek ( 1 ) Metin Pile Yazıları ( 1 ) Metin Salman Yazdı ( 1 ) Metin-Gülten Cıbır ( 1 ) Mevlana ( 1 ) Mevlevi Tarikatı ( 1 ) Mevlit ( 1 ) Mevlüt Erdem Yazdı ( 1 ) Mezar Taşı Yazıları ( 1 ) Mezarlıklar Kaldırılsın ( 1 ) Mihriban ( 1 ) Milletvekili ( 1 ) Milli Eğitim Bakanlığı ( 1 ) Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı ( 1 ) Milli Eğitim Müdürü Yusuf Beyaz Pınar ( 1 ) Milli Gazete ( 1 ) Milli Kutlamalar ( 1 ) Milli Piyango ve Sefalet ( 1 ) Milliyetci Cephe ( 1 ) Mimar Neş'e Nur Akkaya Araştırmaları ( 1 ) Mimarın Çektikleri ( 1 ) Minare ( 1 ) Minia Ordu ( 1 ) Minia Ordu'da Kumruda Olsun ( 1 ) MiraGecesi ( 1 ) Miraç ( 1 ) Modern Müslüman ( 1 ) Modern ve Müslümanım/Bekir Akkaya ( 1 ) Moral FM ( 1 ) Muammer Akıcı ( 1 ) Muammer Ataka ( 1 ) Muammer Ağuş ( 1 ) Muammer Ortaeri ( 1 ) Muammer Ortaeri Yaıları ( 1 ) Muhammet Bilikci ( 1 ) Muhammet Bilikci Yazdı ( 1 ) Muhammet Demirci ( 1 ) Muhammet Talha Dinleyici ( 1 ) Muharrem Ertürkmen ( 1 ) Muhtarlarımız ( 1 ) Murat Demir Yazdı ( 1 ) Murat Heyik ( 1 ) Murat Süsün ( 1 ) Murat Yaylak-Kumru Ak Parti İlçe Başkanı ( 1 ) Murat Çavuş ( 1 ) Murat Çiçek ( 1 ) Musa AS. ( 1 ) Musa İşleyen ( 1 ) Mustafa Akar ( 1 ) Mustafa Berkeşoğlu ( 1 ) Mustafa Bilgü ( 1 ) Mustafa Evet ( 1 ) Mustafa Köstek ( 1 ) Mustafa Pile ( 1 ) Mustafa Pürçek ( 1 ) Mustafa Seyitoğlu Yazdı ( 1 ) Mustafa Soruç Yazdı ( 1 ) Mustafa Yiğit ( 1 ) Mutlak İrade ( 1 ) Mutlu Ol Bu Bir Emirdir ( 1 ) Mutlu Olmak İstiyorum-İsmet Kaymak ( 1 ) Mutlu İnşaat ( 1 ) Mutluluk ve başarıya giden yol/Bekir Akkaya ( 1 ) Mutluluk/Abdullah Saygı ( 1 ) Muttalip Akıcı ( 1 ) Muzaffer Akıcı ( 1 ) Muzaffer Günay ( 1 ) Muzaffer Yaylak ( 1 ) Müezzin ( 1 ) Müftlük Sitesi Yapılıyor ( 1 ) Müftü İsmail Giyim ( 1 ) Müftülük ( 1 ) Müftülükten Teşekkür ( 1 ) Müzik ( 1 ) Mısır ( 1 ) Nafile İnan/İsmet Kaymak ( 1 ) Namaz ( 1 ) Namaz Gönüllüleri ( 1 ) Namaz Gönüllüleri Platformu ( 1 ) Namdar Rahmi Karatay ( 1 ) Nasihat ( 1 ) Nasrettin Hoca ( 1 ) Nazara Davetiye Çıkarma/Bekir Akkaya ( 1 ) Ne Kadar Şanssızım ( 1 ) Necdet Cep ( 1 ) Necdet Kadıoğlu ( 1 ) Necdet Sunma Yazıları ( 1 ) Necip Fazıl Kısakürek ( 1 ) Nedim Kovana/Bekir Akkaya ( 1 ) Nefret ( 1 ) Nefretle Şekillenmiş Bir Adamım!-Bekir AKKAYA ( 1 ) Nefs-i Serkeş ( 1 ) Nemrut Heykeli ( 1 ) Nevzat Akata ( 1 ) Nevzat Hamzaoğlu ( 1 ) Nevzat Kavasoğlu ( 1 ) Nevzat Türkkan ( 1 ) New York ( 1 ) Neye Göre Duruş Neye Göre İlke/Bekir Akkaya ( 1 ) Nezaket Ortaeri ( 1 ) Neşe Düzel Röportajları ( 1 ) Nihal Özgül ( 1 ) Niyazi Mısri ( 1 ) Nuh Gönültaş ( 1 ) Nuri Kahraman ( 1 ) Nüfus ( 1 ) OKS ( 1 ) OYP ( 1 ) Oh Be Dünya Varmış/Bekir Akkaya ( 1 ) Okul Müdürleri ( 1 ) Okul Turnuvasında Bira Reklamı/Bekir Akkaya ( 1 ) Okul Törenleri ( 1 ) Okul Şenlikleri ( 1 ) Okuma Bayramı ( 1 ) Onur Koç Yazdı ( 1 ) Onur Yunus Yele ( 1 ) Ordu Anadolu Gençlik Derneği ( 1 ) Ordu Büyükşehir Belediyesi ( 1 ) Ordu Evliyaları ( 1 ) Ordu Kent Gazetesi Yazdı ( 1 ) Ordu Kitapları ( 1 ) Ordu Müftüsü Yusuf Işık ( 1 ) Ordu Nüfusu ( 1 ) Ordu Star Yarışması ( 1 ) Ordu Tanıtım ( 1 ) Ordu Tarihi ( 1 ) Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ( 1 ) Ordu İmam Hatip Lisesinden Kareler ( 1 ) Ordu Şöleninin Düşündürdükleri/Bekir Akkaya ( 1 ) Ordu'da Tarihi Evler ( 1 ) Orduludan Orduluya Mektup/Ali Öztürk ( 1 ) Ordulular Hangi İlde Yaşıyor ( 1 ) Organ Mafyası ( 1 ) Orman Arazisi ( 1 ) Orman Gülleri ( 1 ) Orman Haftası ( 1 ) Ortak menfaatler /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Oryantring ( 1 ) Oryantring Federasyonunu ( 1 ) Osman Caldu ( 1 ) Osman Cayak Yazdı ( 1 ) Osman Dinleci Yazdı ( 1 ) Osman Kibar ( 1 ) Osman Okkalı ( 1 ) Osman Yılmaz'a Plaket ( 1 ) Osmanlı ( 1 ) Oynama Şıkıdım Şıkıdım ( 1 ) Oynatmaya Az Kaldı/Bekir Akkaya ( 1 ) Ozan Selami'yi Rahmetle Anıyorum!/Bekir Akkaya ( 1 ) Ozan Selamiye Allah Rahmet Aylesin/Bekir Akkaya ( 1 ) Ozan Selami’yi Rahmetle Anıyorum!/Bekir AKKAYA ( 1 ) Oğlunu Bekliyor ( 1 ) Padişah ve Anneleri ( 1 ) Parasız Olmuyor Ya Da Kumru Tarihi/Bekir Akkaya ( 1 ) Pasa -devamlı ( 1 ) Patpat ( 1 ) Perişan EM Kumru'da ( 1 ) Perşembe Yaylası ( 1 ) Peygamber Takdiri/Mevlana ( 1 ) Peygamberimi Seviyorum/İsmet Kaymak ( 1 ) Pijama Yok Pantolun Al/Bekir Akkaya ( 1 ) Polis Günü Kutlamaları ( 1 ) Prof.Dr. ( 1 ) Psikoloji ( 1 ) Pınar Çile ( 1 ) QURAN EXPLORER ( 1 ) Radikal Olmayan AKP Biter/Eser Karakaş ( 1 ) Radyo ( 1 ) Ramazan Bayramı ( 1 ) Ramazan Orucu ( 1 ) Ramazan2008 ( 1 ) Rasim Özdenören ( 1 ) Rağbet problemi?/Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Recep Kara ( 1 ) Recephana Cevap-2/Bekir Akkaya ( 1 ) Recephana Cevap/Bekir Akkaya ( 1 ) Remzi Kınalı ( 1 ) Resim ( 1 ) Rezzan Özdener ( 1 ) Risaleler ( 1 ) Rukiye İnce ( 1 ) Rüştü Arduç ( 1 ) Rızasız Nikah Olur mu ( 1 ) Rızasız Nikah’tan Saadet Olmaz! /Bekir Akkaya ( 1 ) Rızasız nikahtan saadet olmaz! /Bekir AKKAYA ( 1 ) SALLA BAŞINI AL MAAŞINI /Abdullah Çağlayan ( 1 ) SERV-İ REVAN -Ceyhun GÜRGENTEPE ( 1 ) SEÇME FOTOĞRAF ( 1 ) Saat ( 1 ) Saatlerinizi Ayarlayın ( 1 ) Sabır Çiçekleri Annelerimiz/Muammer Ortaeri ( 1 ) Sadet ( 1 ) Saidi Nursi ( 1 ) Sait Vakkas Gözlügöl-Ordu Valisi ( 1 ) Sakal ( 1 ) Saliha Peru ( 1 ) Samsun Fotoğrafları ( 1 ) Savcı ( 1 ) Saz ve Türkülerler Çiğ Köfte ( 1 ) Saçlarını Tarayan Adam ( 1 ) Sebahattin Sarıoğlu Yazdı ( 1 ) Sebahittin Saltı ( 1 ) Sedat Bütün Yazdı ( 1 ) Selahattin Aşur ( 1 ) Selahattin Belen ( 1 ) Selam Olsun/Ekrem Saygı ( 1 ) Selçuk Hamzaoğlu ( 1 ) Seme Görüntüler ( 1 ) Sen Benim Gururumsun/İsmet Erçal ( 1 ) Sen ve Ben/Bekir Akkaya ( 1 ) Senai Demirci ( 1 ) Sene 76 Şiiri Böyle/ Bekir Akkaya ( 1 ) Sera ( 1 ) Serkan Güngör ( 1 ) Serkiz ( 1 ) Sessiz Konser ( 1 ) Sevda Çetinkaya ( 1 ) Seviye Ölçülüyorsa Çukurdur/Bekir Akkaya ( 1 ) Sevmek/Abdullah Saygı ( 1 ) Seyfi Dizek ( 1 ) Seyirlik mi İbretlik mi/Bekir Akkaya ( 1 ) Sezai Süzen ( 1 ) Sezai Türkoğlu ( 1 ) Seçe Fotoğraflar ( 1 ) Seçimin Asıl Galibi Beraber Yürümek/Bekir Akkaya ( 1 ) Sigara Sağlığa Zararlıdır/Faruk Ana ( 1 ) Sigara Yasağı ( 1 ) Sigorta ( 1 ) Simyacı’dan Notlar-1/Bekir Akkaya ( 1 ) Sinan Şahin ( 1 ) Siyaseti Savunmak ( 1 ) Sohbet ( 1 ) Sokak ( 1 ) Solmayan Hayaller Ressamı ( 1 ) Son Dakika/İsmet Kaymak ( 1 ) Soner Arıca ( 1 ) Soner Arıca Caddesi'nin ismini değiştirdi ( 1 ) Sonraki adım; Gül'ü indirmek/Yusuf GEZGİN ( 1 ) Sosyal Yaşantı ( 1 ) Su Değirmenleri ( 1 ) Su ve Taşın Öyküsü ( 1 ) Sus ( 1 ) Suyun yolunu değiştirdi- Yolu Bok Etii ( 1 ) Suç Duyurusu Denemesi ( 1 ) Sözüm Var/İsmet Kaymak ( 1 ) Süheyla Kolıç ( 1 ) Süleyman Akyüz ( 1 ) Süleyman Cin ( 1 ) Süleyman Şimşek ( 1 ) Sünnet ( 1 ) Sürmeli Festivali ( 1 ) Sılai Rahim Günleri ( 1 ) Sır ( 1 ) Sırlar arasında /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Sırrı Topallı ( 1 ) Sızıntı Dergisi ( 1 ) TC Kimlik Numarası ( 1 ) TEÇ-SEN ( 1 ) TRT ( 1 ) TRT Çekim Yaptı ( 1 ) TV ( 1 ) Tahsil ( 1 ) Takavut Dilekçesi Tamam/Bekir Akkaya ( 1 ) Tam Bize Göre Bir Duyuru ( 1 ) Tamer Korkmaz ( 1 ) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ( 1 ) Taraf Gazetetesi Yazılar ( 1 ) Taraf Gazetetesi Yazıları ( 1 ) Tarakcı Hoca ( 1 ) Tarihten Ders Almak / Ali AŞLIK / EGE YENİGÜN GAZETESİ ( 1 ) Tarikat ( 1 ) Tartışılan Kareler ( 1 ) Tarzan Rıfkı ( 1 ) Tasarruf Üzerine ( 1 ) Tavuk mu Yumurtadan Çıktı? /Bekir Akkaya ( 1 ) Tavuk mu Yumurtadan Çıktı?/Bekir AKKAYA ( 1 ) Telefon ( 1 ) Televizyon ve Çocuk ( 1 ) Temel Düşünce Şart/Bekir Akkaya ( 1 ) Terbiye ( 1 ) Terbiyeci/İsmet Kaymak ( 1 ) Tercüman Gazetesi ( 1 ) Tereyağı ( 1 ) Tersiyle de Aynı Okunan 60 Cümle ( 1 ) Tersten Okumak ( 1 ) Teselli/Mustafa Karaoğlanoğlu ( 1 ) Tespitler/Abdullah Özbek ( 1 ) Teç-Sen'den Yemek ( 1 ) Tiyatro ( 1 ) Tiyatro Temaşa/Samsun ( 1 ) Tolstoy ( 1 ) Toprak Mahsulleri Ofisi ( 1 ) Trafik Kazaları ve Bir Test ( 1 ) Tuncay Elma ( 1 ) Tuncay Elma Yazdı ( 1 ) Turan Gümüş ( 1 ) Turizm ( 1 ) Turnuva ( 1 ) Tusunami ( 1 ) Tut Şunun Ucundan Dşeyelim Abi/ Bekir Akkaya ( 1 ) TÜBİTAK ( 1 ) Tüketici Hakları ( 1 ) Tüm Hatalı Alanlarını Yok Etmiş Bir Bireyin Portresi ( 1 ) Türk Törelerinden ( 1 ) Türk Ölçü Birimleri ( 1 ) Türkiye Nereye Gidiyor/Mehmet Sansı ( 1 ) Türkiyenin Nüfusu ( 1 ) Türkü ve Şiir Gecesi ( 1 ) Tüyap ( 1 ) Tüzük ( 1 ) Ufuk Güngör ( 1 ) Ulak Filmi ( 1 ) Umran Dergisi ( 1 ) Unutulmaz Kareler ( 1 ) Urfa Kalesi ( 1 ) Urfada Bir Akşam ( 1 ) Uyan da Balığa Gidelim! / Bekir AKKAYA ( 1 ) Uyanda Balığa Gidelim!-Bekir AKKAYA ( 1 ) Uğur Işılak ( 1 ) Uğurlama Proğramları ( 1 ) Vahit Bilgü ( 1 ) Vakitsiz uçmak /Bekir AKKAYA ( 1 ) Vatan Cephesi ( 1 ) Vefalılık / Prof.Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Verdiğim Burs Parasını Geri İstiyorum/ Bekir Akkaya ( 1 ) Verdiğin acılar için sana şükürler olsun Allah’ım!/Yiğit SEVER ( 1 ) Vido ( 1 ) Virtüöz ( 1 ) Virüs ( 1 ) Vuslat ( 1 ) Vücudumuz ( 1 ) Windowsta Kayıt Tutulmasını Engellemek ( 1 ) YARSAV ( 1 ) YILBAŞI - TAKVİMLER /Nurullah AYDIN ( 1 ) Yabancı Turistin Gözünde Ordu ( 1 ) Yahya Bayrak ( 1 ) Yakalık ( 1 ) Yakup Alyurt ( 1 ) Yakup Aşık ( 1 ) Yalandan Kim Ölmüş ( 1 ) Yalandan Şenlik : 200 Milyar /Bekir AKKAYA ( 1 ) Yalnizligin En Cok Koydugu Anlar/Sevda CETINKAYA ( 1 ) Yalnızdam Köyü ( 1 ) Yalın Yaylası ( 1 ) Yanık İlacı ( 1 ) Yarbaşı ( 1 ) Yardım ( 1 ) Yaren Akyol ( 1 ) Yargı/Yılmaz Alır ( 1 ) Yasemin Keskin Bahtiyar ( 1 ) Yasin Özcan ( 1 ) Yatsıda Sönen Mum/İlhan Tinci ( 1 ) Yatılı Okuma ( 1 ) Yavuz Bor Yazdı ( 1 ) Yayla Şenlikleri ( 1 ) Yaylalarımız ( 1 ) Yazarları Dinlemek /Bekir Akkaya ( 1 ) Yazmalı ama Yazmaya Değmeli/Bekir Akkaya ( 1 ) Yağmur ( 1 ) Yaşadığını Zannetmek! /Bekir AKKAYA ( 1 ) Yaşamak Hissetmek/Abdullah Saygı ( 1 ) Yaşar Başar ( 1 ) Yaşar Yeler ( 1 ) Ybo Yemekte ( 1 ) Yekvücut olmak ( 1 ) Yemek Kültürü ( 1 ) Yemezler! /Bekir Akkaya ( 1 ) Yenigün Gazetesi ( 1 ) Yerel Kelimeler ( 1 ) Yeşilay ( 1 ) Yeşilay İstihbarat Teşkilatı ( 1 ) Yiğit Sever ( 1 ) Yobaz ( 1 ) Yoksula Yardım Edin ( 1 ) Yol Davaları ( 1 ) Yol Durumu ( 1 ) Yorum ( 1 ) Youtube ( 1 ) Yozgat ( 1 ) Yukarı Fizme ( 1 ) Yukarıdamlalı İlkokulu ( 1 ) Yunus Arncı ( 1 ) Yusuf Işık ( 1 ) Yusuf Sezgin ( 1 ) Yusuf Çaya ( 1 ) Yusuf Öbelik Yazdı ( 1 ) Yörelerimiz-Türkülerimiz ( 1 ) Yüksel Alkasan ( 1 ) Yüksel Sansı ( 1 ) Yürüyüş Yolu Çöktü ( 1 ) Yüz Yılın İyilik Harekatı (Deniz Feneri) /Bekir AKKAYA ( 1 ) YİBO Nerede? ( 1 ) Yıllık Dost/İsmet Kaymak ( 1 ) Yılmaz Arapoğlu Yazdı ( 1 ) Yılmaz İmanlık Samsun İkincisi ( 1 ) Yılmaz İmanlık Ödül Aldı Haberi ( 1 ) Z.Güngör Uslu ( 1 ) Zafer Sarı ( 1 ) Zafer Toprak ( 1 ) Zafer İşlek ( 1 ) Zaloğlu Rüstem ( 1 ) Zarar ( 1 ) Zehirlenme ( 1 ) Zekai Salgut ( 1 ) Zekai Sana-Avukat ( 1 ) Zekai Sanadan Açıklama ( 1 ) Zimen Defteri ( 1 ) Ziraat Bankası-Kumru ( 1 ) Ziraat Odası Üyesiymişim!/Bekir Akkaya ( 1 ) Ziya Işık ( 1 ) Zorunlu Üye Olma ( 1 ) Zülfü Bellici ( 1 ) Zülkarneyn BAKA ( 1 ) Zülkarneyn Kısık-Savcı ( 1 ) cennet ( 1 ) dersaneci olsun!/ENGİN ARDIÇ ( 1 ) http://www.quranexplorer.com/Quran ( 1 ) işte bilgisayar teknolojisi.... ( 1 ) sekreter ( 1 ) slogan ( 1 ) sövme ( 1 ) türban ( 1 ) verimlilikle ölçülmelidir! /Bekir AKKAYA ( 1 ) www.Kumru org ( 1 ) www.ayyildizfm.com ( 1 ) www.kumru.org ( 1 ) ÇPL ( 1 ) ÇPL Basamak Gazetesi ( 1 ) Çakullu Mahallesi ( 1 ) Çakıl ( 1 ) Çalışsan/İsmet Kaymak ( 1 ) Çamiçi-Niksar Fotoğrafları ( 1 ) Çanakkale Geçilmez ( 1 ) Çanakkale Ruhuna Sahip Çıkmak/Abdullah Saygı ( 1 ) Çanakkale Şehitleri ( 1 ) Çapsız ( 1 ) Çarpılan çarpılana /Bekir AKKAYA ( 1 ) Çatalpınar-Kayatepe Köyü ( 1 ) Çatılı Köyü ( 1 ) Çatılı Köyü Fotoğrafları ( 1 ) Çay TV ( 1 ) Çağan Irmak ( 1 ) Çekilin Yoldan Pat Pat Geliyor/Bekir Akkaya ( 1 ) Çekilin Yoldan! “Pat Pat Geliyor!” /Bekir AKKAYA ( 1 ) Çevre ( 1 ) Çin ( 1 ) Çiçek ( 1 ) Çiğ Köfte ( 1 ) Çok Proğramlı Lisenin Başarısı ( 1 ) Çolçocuk videoları ( 1 ) Çotanak ( 1 ) Çöp Dökmek Yasak Ama Dinleyen/Bekir Akkaya ( 1 ) Ödül ( 1 ) Öküzün Niyeti/Bekir Akkaya ( 1 ) Ölüm Anı ( 1 ) Ölüm Yasaklansın ( 1 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk-1 /Bekir Akkaya ( 1 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk-2 /Bekir Akkaya ( 1 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk-4/Bekir Akkaya ( 1 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk-5/Bekir Akkaya ( 1 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk-7 ( 1 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk-8 Bekir Akkaya ( 1 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk-Ruh Gerçeği-3/Bekir Akkaya ( 1 ) Ölüme Yolculuk ( 1 ) Ömer Arka ( 1 ) Ömer Fatsa Hoca ( 1 ) Ömür yılla değil ( 1 ) Önemli Olan Üretmektir! Tüketmek Değil!/ Bekir AKKAYA ( 1 ) Önemli Vaatler ( 1 ) Örnek ( 1 ) Özel Eğitim ( 1 ) Özel İdare ( 1 ) Özgür Özmen ( 1 ) Özkan Cıbır Yazdı ( 1 ) Öğretmen -Öğrenci Fotoğrafları ( 1 ) Öğretmenevi Hayırlı Olsun -Ekrem Saygı ( 1 ) Öğretmenevi Kapandı ( 1 ) Öğretmenevi Müdürü ( 1 ) Öğretmenevini Ziyaret ( 1 ) Öğretmenevinin Açılışı ( 1 ) Öğretmenin Kolu Kırıldı ( 1 ) Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı ( 1 ) Öğretmensen Öğreteceksin/Bekir Akkaya ( 1 ) Öğüt/Karacaoğlan ( 1 ) ÜNDER ( 1 ) Ülema ( 1 ) Ülkü Kumral ( 1 ) Ülkü Kumral Araştırmaları ( 1 ) Ümit Necef ( 1 ) Üniversite Kazananlar ( 1 ) Üniversite Öğrencileri İçin Okuma Listesi ( 1 ) Ünye İmam Hatip Lisesi ( 1 ) Ünyede Bir Ev ( 1 ) Ünyeliler Derneği ( 1 ) Ürünlerimiz ( 1 ) Üsküdarda Gezerken/İsmet Kaymak ( 1 ) Üstün Görünme ( 1 ) Üstün görünme kavgası /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) öğretmenler Günü ( 1 ) İKİ GÖZÜM - Yılmaz İmanlık ( 1 ) İSMET ERÇAL VE KUMRU /Bekir AKKAYA ( 1 ) İST.AND.YAK.TLK.İL MÜD BİLİŞİM AĞLARI MÜD ( 1 ) İbrahim Akyazı ( 1 ) İddianamede Eyüp Fatsa ( 1 ) İftar ( 1 ) İhlas Haber Ajansı ( 1 ) İhsan Gücek ( 1 ) İhsan Şener ( 1 ) İhsan Şenocak ( 1 ) İki Armut artı İki Ceviz Daha=Nah Eder/Bekir Akkaya ( 1 ) İki Fizme Tek Belde Olsun/ İsmet Kaymak ( 1 ) İki Kardeş Milletvekli Adayı ( 1 ) İki Tutam Az Mıdır/Sümbülzade Vehbi Efendi ( 1 ) İkizler ( 1 ) İl Genel Meclisinden İftar ( 1 ) İlanen Duyurulur/Ekrem Saygı ( 1 ) İlhami Doğan/Kumru Kaymakamı ( 1 ) İlhan Tici ( 1 ) İlker Taze ( 1 ) İlküvez ( 1 ) İlküvez Belediyesi ( 1 ) İlmihal ( 1 ) İlçe Dışına Gidiş Geliş Üzerine ( 1 ) İmam Hatip ( 1 ) İmam Hatip Lisesi Etkinlikleri ( 1 ) İmam Hatip Notları ( 1 ) İmam Hatip Turnuvasında Bira Reklamı ( 1 ) İmece Usulü İle Seferberlik ( 1 ) İnandığının Altında Kalan Biri ( 1 ) İnanılmaz Gerçek ( 1 ) İncil ( 1 ) İneboludan Kum Getir ( 1 ) İngilizcenizi İlerletin ( 1 ) İnsan Kendini Kandırıyor/İsmet Kaymak ( 1 ) İnsanları Gözeltleme/Bekir Akkaya ( 1 ) İnsanı Uçuruma Götüren Cümleler ( 1 ) İnternet Sites ( 1 ) İnşaat Destanı ( 1 ) İnşaat Patlaması ( 1 ) İnşaat İşcilerine Ziyaret ( 1 ) İsim ( 1 ) İsimsiz Müfessire Son Cevap! /Bekir AKKAYA ( 1 ) İsimsiz Müfessire Son Cevap/Bekir Akkaya ( 1 ) İsimsiz Recep'e Cevap/Bekir Akkaya ( 1 ) İsimsiz Varlıklar Cehenneme Gönderilecektir(!)/Bekir Akkaya ( 1 ) İsinat Duvarı Çöktü ( 1 ) İslam ve Terör ( 1 ) İslamcı Medya 'Tecavüz'ü Neden Görmedi/Nuh Gönültaş ( 1 ) İslamda Kadın ( 1 ) İslamdağ ( 1 ) İsmail Bilgü ( 1 ) İsmail Tatlıgül ( 1 ) İsmet Erçal Araştırmaları ( 1 ) İsmet Erçal Kimdir? ( 1 ) İsmet Erçal ve Kumru/Bekir Akkaya ( 1 ) İsmet Erçal ın Şiiri Şarkı Sözü Oldu! ( 1 ) İsmet Kaymak Yazıalrı ( 1 ) İsmet Yanık ( 1 ) İsrail ( 1 ) İsraile Lanet Mitingi ( 1 ) İstiritye Mantarı Nasıl Yetişir ( 1 ) İstismar ( 1 ) İyi ki Tacir Değilim/Bekir Akkaya ( 1 ) İyi Öğretmen Kötü Öğretmen ( 1 ) İzci ( 1 ) İzmir Milletvekili ( 1 ) İçimizdeki Sıkıntı/Caner Öğük ( 1 ) İçki ( 1 ) İş Duyurusu ( 1 ) İştah Kapartan Devasa Kurum YİBO ( 1 ) İşte Bizim Sınıfımız/Eda Saygı ( 1 ) İşçi ( 1 ) Şahsiyet ( 1 ) Şahsiyet Manzaraları /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Şaka Şaka ( 1 ) Şakir Karaoğlanoğlu ( 1 ) Şecere ( 1 ) Şeffaf Olmak ( 1 ) Şeffaf olmak /Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK ( 1 ) Şehitler Haftası Kutlandı ( 1 ) Şehitler Ölmez! Çanakkale Geçilmez! /Bekir AKKAYA ( 1 ) Şehitler ölmez /Bekir Akkaya ( 1 ) Şehitlerimiz Panosu ( 1 ) Şehitlik Anıtı ( 1 ) Şekerli Gösteri ( 1 ) Şenlik Menlik Hikaye/ Bekir Akkaya ( 1 ) Şenliklerimiz Gelenekselmiş/Bekir Akkaya ( 1 )

  Kumru Haber Arşiv

  Blogger template Proudly Powered by Blogger .