8 Mart 2017

MSP Yazan Bu Fotoğraflar 08/03/2017'de Korgan- Tepalan Arasında Çekildi

Korganla Tepealan arasında çekilen bu fotoğraflar bana 1980 öncesini hatırlattı. Dikkate edilirse evin duğarında MSP yazıyor
Altında ise ben özellikle baktım HAK YOL İSLAM yazıyor....
Nereden nereye...MSP'yi kaç kişi hatırlıyor...
Rahmetli ERBAKAN'a Fatihalar gönderiyorum....MSP''den önce de Milli Nizam Partisi vardı...
Özellikle Milli Nizam Partisinin tüzüğünü okumanızı arzu ederim...
Bu vesile ile bu yolculukta kapatılan partiler...Ve bu günlere nasıl gelinildiğinin hikayesi...
1969 ERBAKAN BAĞIMSIZ KONYA MİLLETVEKİLİ
MİLLİ NİZAM PARTİSİ KAPATILDI...
MİLLİ SELAMET PARTİSİ KAPATILDI
REFAH PARTİSİ KAPATILDI
FAZİLET PARTİSİ KAPATILDI
SAADET PARTİSİ VAR AMA
AK PARTİ 2002'DE KURULDU...
DİREKTEN ÇOK DÖNDÜ...
VE BUGÜN...
UZUN HİKAYE....
FOTOĞRAF VE YAZI: BEKİR AKKAYA
08.03.2017
KORGAN
İŞTE BUGÜN ÇEKTİĞİM FOTOĞRAFLAR....

Share:

Dünya Kadınlar Günü Üzerine / Bekir AKKAYA (2008)

ABD'nin New York kentindeki Cotton tekstil fabrikasında çalışan işçi kadınlar, 1800'lü yılların ortalarından beri daha iyi çalışma koşulları, emeklerinin karşılığında hak ettikleri ücret ve daha iyi yaşam için mücadele vermektedir. Ama bunca yıllık mücadeleye karşın elde edebildikleri pek bir hak yoktur.
                En sonunda, 8 Mart 1908 günü, haklarını alabilmek için son çare olarak greve giderler. Ancak patronlar bu greve zalim bir şekilde müdahale ederler. Greve giden kadınlar fabrika binasına kilitlenirler. Patronlar bu yolla grevin başka fabrikalara sıçramasını engellemek isterler. Ancak beklenmedik bir şey olur ve fabrika yanmaya başlar. Ne yazık ki yangından fabrikada bulunan kadın işçilerden çok azı kaçarak kurtulmayı başarır. Yanan fabrikadan kaçmayı ve fabrikanın çevresine kurulmuş olan barikatları
aşmayı başaramayan 129 kadın işçi yanarak ölür.

                8 Mart'ın Dünya Kadınlar

Share:

5 Mart 2017

Şaşkınlık Ama Neden?/Nurullah AYDIN

İnsanlar şaşkın. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkesin yüzünden düşen bin parça. Sokakta trafikte, evde, işte hep bir gerginlik, telaş, stres var. Akıl, mantık, izan, ölçü, sabır, tahammül, sevgi saygı kavramaları anlamını yitirmiş durumda. Suçlamalar, hakaretler, keyfilikler, istismarlar, yalanlar, dolanlar, talanlar almış başını gidiyor.

Kimi din adına, kimi çağdaşlık adına, kimi bilim adına, kimi şeytan adına; konuşuyor yazıyor, eleştiriyor, öneriyor, bağırıyor, çağırıyor. Ancak herkes bildiğini okuyor.

Güç ve yetki sahipleri, yandaşı candaşı yoldaşı,
Share:

Kumru'nun Tarihi / Bekir AKKAYA

Kumru’nun tarihinden söz etmek için, öncelikle Fatsa ve Ünye İlçelerinin tarihine bakmak gerekir. Yüzölçümü 344 kilometrekare ve denizden yüksekliği 450 metre olan kumru ilçe merkezinin kuruluşu çok yenidir. Ancak Fatsa’ya bağlı bölge olarak yerleşimin tarihi çok eskilere kadar gider. Tarihi kaynaklara göre Fatsa ve Ünye merkezlerine İniş ve yerleşme M.Ö.3000 yılına kadar gider. Sahilden iç bölgelere yerleşme ise bu tarihlere kadar dayandığı görülür. Sebep ise, sahilde sıtma hastalığının çok yaygın olması olarak görülür. Fatsa Pontos Krallarından Farnakes tarafından kurulmuştur. Ünye ise M.Ö. 1270 yıllarında yapılan Truva Savaşları sonucunda sömürge haline getirilmiş bir bölgedir. 2. Farnakes’ten sonra Fatsa Bölgesi’nde ayrı sülaleden gelen Polemen hükümdarlık yapmıştır. Fatsa’dan Trabzona kadar uzanan sahil şeridi ile iç kesimlerde kalan Tokat-Niksar, dolayısıyla kumru Bölgesini kaplayan bir sahada Pont Polamonyan Devleti (Polamonyak) kurulmuştur.
Kumru ve Fatsa çevresi M.Ö 584-555 yıllarında Pers İmparatorluğunun elinde kalmış, iskender’in M.Ö. 344 yılında Anadolu’ya geçmesiyle M.Ö. 331 yılında Kumru ve çevresi Perslerden alınarak Pont Devletinin hakimiyeti altına girmiştir. Pont Krallığı üç asra yakın Kumru ve Fatsa bölgesinde kalmış, merkez olarak ta Fatsa’yı değil, Fatsaya bağlı Bolaman’ı merkez
Share:

4 Mart 2017

İhanetin Beteri/ Gülgün Düzcan

GÜLGÜN DÜZCAN DİYOR Kİ; 


"Kıymet bilmezlik diye bir şey var, emin olun bu durum ihanetle yarışır ve hatta onu geçer... 
Çünkü elinden geleni yaparsın, bu da yetmez ödünler verirsin ama karşındaki bir türlü yetinmeyi bilmez."
**********
Ve kendime Şunu dedim ; 
Herkes bir gün hak ettiğini bulacak. 
Duada ısrarını , dilinde sabrını ve yüreğinde 
İnsanlığını kaybetme ...**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA/2000 **********
Share:

3 Mart 2017

Kumru Devlet Hastanesi- Eski- (Fotoğraf)

KUMRU DEVLET HASTANESİ - ESKİ HASTANE
FOTOĞRAF: BEKİR AKKAYA
**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA/2000 **********
Share:

FİZME SİTESİ, KUMRU ORG SİTESİ VE BHD SİTELERİNE KARDEŞ CANİK ORG YAYINDA!

                   CANİK ORG 2006 YILINDA YAYINDA 
            Ramazanız mübarek olsun diyor Kumru’dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Uzun bir zamandırwww.kumru.org sitesi ile elimizden geldiği kadar yayın yapmaya çalıştık ve bu yayınımız Değerli Dostum Mehmet Arşin’in “dur” demesine kadar devam edecektir.
            Biz site yapımını “html” ile öğrendik. Bilgilerimiz yine aynı bilgilerdir. Başlangıçta hazır siteleri ve hazır şablonları keşfettik. Bizim bu çalışmalarımızı gören Değerli Dostum Mehmet Arşin imdadımıza yetişerek kendisinin www.kumru.org sitesini alarak bütün giderlerini kendi karşılamak üzere bu alan ve ismi bize tahsis etti. Yayında
Share:

Kur’ân Nezdinde Hadîsin Teşrî’ Değeri Üzerine Bir İnceleme /Prof. Dr. Bahattin DARTMA

Kur’ân Nezdinde Hadîsin Teşrî’ Değeri Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Bahattin DARTMA·
Özet:
Hadîsin teşrî’i meselesi, öteden beri hakkında pek çok görüşün serdedildiği ihtilaflı bir konudur. İslâm âlimlerinin ekseriyetine göre Hadîs, Kur’ân’dan sonra ikinci teşrî’ kaynağıdır. Bununla beraber teşrî’ meselesinde aşırı gidip Sünneti tamamen işlevsiz halde bırakanlar olduğu gibi onu Kur’ân’la aynı seviyede kabul edenler de vardır.
Âcizâne kanaatimize göre teşrî’ meselesinde ne sünneti tamamen dışlamak, ne de ona, Kur’ân’a eşdeğer teşrî’ yetkisi vermek doğrudur. İslâm Dini’nin omurgasını teşkil eden konularda Hadîsin müstakil olarak hüküm koyması mümkün olmasa gerektir. Dinin ana yapısını oluşturan esasların dışındaki meselelerde hadîsin müstakil olarak hüküm koyması mümkündür.
Bu çalışmamızda konuyu Resûlullah(sav)’in, örnek olarak aldığımız bir hadîsi üzerinden işlemeye çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Kur’ân, Hadîs/Sünnet, teşrî’ (hüküm/kanun koyma), müstakil (Kur’ân’dan bağımsız) olarak hüküm koyma.

A Study on Hadith’s Provision Value in the Qur’an
Summary:
The provision matter of Hadith has long been a contentious issue on which many views about it stated. According to most of the Islamic scholars, Sunnah / Hadith is the second source of provision after the Qur'an. However, some Islamic scholars ignore the Sunnah with respect to provision and see them as dysfunctional and some others regard the Sunnah as the same level with the Qur’an.
In our opinion, neither ignoring the Sunnah nor giving much appreciation as the same level with the Qur’an about the provision is right. About the main topics of the Islam Religion which constitute the backbone of it the hadith itself should not judge by itself. It is possible for the Hadith to put the provision on the matters outside of the principles of religion which constitutes the main structure.
In this study, the topic will be explained by taking a hadith from the Prophet Messenger.
Keywords: The Quran, Hadith/Sunnah, Islamic Religion, provision (judgement/enacting a law, judgement apart from the Qur’an.
Giriş
Gerek ictimâî hayatı tanzim etmek ve gerekse toplumu oluşturan fertler arasındaki hukûkî ilişkileri adâlet ve eşitlik prensibine göre düzenleyerek onların problemsiz bir şekilde yaşam sürdürmelerini sağlamak için ihdas edilen hukûkun hayâtî bir fonksiyon icrâ ettiği akl-ı selîm sahibi olan hemen herkesin kabûlüdür. Bu sebeple hemen her toplumun belli bir hukuk sistemi bulunmaktadır.
Share:

Hacı Yusuf SANSI /Fotoğraf

Hacı Yusuf SANSI
Kamil, Hikmet ve Yüksel Sansı'nın babaları ve ben Bekir Akkaya'nın kayın babası Çok değerli bir insan.
Mekanı cennet olsun.

**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA/2000 **********
Share:

2 Mart 2017

Kul musunuz? efendi mi? /Bekir AKKAYA

  Bu yazı tarafımdan 2009 yılında yazılmıştır...

    Kul musunuz? efendi mi? /Bekir AKKAYA

             Bilinç altında kendi ile ilgili bir yer edinmişlik vardır insanlarda. Ya efendidir ya da köle. Bu ikisinin arasındakilerin varlığı ile yokluğu pek önemli değildir.
Bu konumun yan besleyicileri vardır. Bir hedef belirlemiş, birilerini örnek olarak almışsınızdır. Efendi ya da köle olmak için öncesinden yaşanmış hayatlarda size büyük ölçüde yardımcı olur. Çevredekiler yanlış ya da doğru sizi efendi ya da köle olmaya zorlar. Ya da ikisi arasında bulunmaya.
              Belli yaşlardan sonra yaşantının doğruluğuna ya da yanlışlığına bakılmaksızın o sizin hayatınız, sizin karakteriniz olur. Sizden doğanlarda nesiller boyu sizi taklit ederek ölene kadar ya köle ya da efendi olarak kalırlar.
             Efendi ya da köle olmak için illa da eğitim gerekli değildir. Bu iki oluşum için dine de ihtiyaç yoktur. Din özellikle efendilere yeri ve zamanı geldiğinde köleleri hizaya getirmek için kullanılır.

Share:

HEM DİŞÇİ HEM HEYKELTIRAŞ HEM DE MAKETCİ CEMAL GÜNAY- TELEFON: 0541 540 14 76

              Bugün Fatsa'da idim. Süper bir Sanatçı ile tanışma imkanım oldu. Yaptıkları maketler gerçek gibi. Fatsa Şifa Tıp Merkezinde Diş Teknisyeni olarak çalışan Cemal Günay yaptıkları maketlerin hikayelerini anlatırken hayret içersinde kalmamak mümkün değil. 
                      Bolaman'da meşhur Hazinadar Konağının  gerçek gibi maketini yapmış. Hazinadar Konağı'nın dış cephesini ve tüm odaları ölçmüş ve ölçüleri gerçeğine uygun şekilde küçülterek maketini yapmış. Orduda bulunan çok sayıda tarihi bina ve camilerin maketini yapan Tiş Teknikeri Cemal Günay siperiş olarak da maket yaptığını ifade etti. 
Evine yüzlerce Karadenizin tarihi eşyalarının bulunduğunu söyleyen Cemal Günay çok yakın zamanda Ordu büyük tünelinin hemen yakınında ırmağın kenarında açık hava tarihi müze ve Orduda bulunan tüm tarihi eserlerinin maketlerini yaparak sergileyeceğini söyledi. 
                       Kendisinin bir Heykeltıraş olduğunu da ifade eden Cemal Günay Yurt Dışı dahil çok sayıda sanat severin kendine sipariş verdiğini söyleyerek Telefonunun yayınlanmasında da hiç bir mahsur olmadığını söyledi. 

                      İRTİBAT:

                         CEMAL GÜNAY

                         Fatsa Özel Şifa Tıp Merkezi Diş Teknikeri...
                         
                            TELEFON: 0541 540 14 76

Sizler için çektim...
Bekir AKKAYA/KUMRU


**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA/2000 **********
Share:

27 Şubat 2017

KAPASİTENİZ YETMEZ! /Bekir AKKAYA (2003 YILI)

           
Sizlere 2003 yılında yani bundan tam 15 yıl önce http://www.kumru.org sayfasında yazdığım bir yazıyı paylaşmak istiyorum... O gün “KAPASİTENİZ YETMEZ” dediklerime bugün civcivler de katılmış...Allah hepimize nice 15 yıllar nasip etsin...İşte yıllar önce yazdığım o yazı...Kumru'dan sevgi ve selamlar...
        "Seni anlamadıklarında veya alay ettiklerinde sen sadece tebessüm et ve şu iki kelimeyi söyle: “KAPASİTEN YETMEZ” Bu cümle bana ait bir cümle değil.  Bu cümle iki gün önce okuduğum bir yazıdan alındı. Yazı çok hoşuma gittiğinden yaptığım siteye de koydum. Ara sıra okuyayım diye...

           Tabi ki insan sevilmek ve takdir edilmek ister. Kapasitesi ne olursa olsun tüm insanlarda bu duygular mevcuttur. Bazılarımız gerçek manada sevilir, sayılır ve takdir edilir. Bazılarımız da numaradan bu sevgi ve saygı bombardımanına tutulur. Eğer kapasitemiz var ise neyin ne anlama geldiğinin farkındayızdır. Ama ne olursa olsun yaptıklarımızın samimiyeti ve dürüstlüğüdür asıl bizi memnun eden durum. Anlaşılamamak veya
Share:

DÎNÎ ve TARİHÎ METİNLER BAĞLAMINDA Hz. İBRAHİM’İN TARÎHEN VARLIĞI VE GERÇEK BABASININ KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME / Prof. Dr. Bahattin DARTMA

DÎNÎ ve TARİHÎ METİNLER BAĞLAMINDA Hz. İBRAHİM’İN TARÎHEN VARLIĞI VE GERÇEK BABASININ KİMLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Prof. Dr. Bahattin DARTMA·
Özet
Kur’ân’da, Yüce Allah’ın gönderdiği peygamberlerin bazılarının hayatlarından alınmış kesitler bulunmaktadır (kıssa). Esasen ibret ve öğüt maksadıyla alıntılanan bu olayların (yani kıssaların) odağında yer alan asıl kahraman şüphesiz ki peygamberlerdir. Durum böyle olmakla beraber son zamanlarda bir kısım araştırmacılar, peygamberlerin bazılarının târîhen varlığını kabul etmemekte, bir kısmı da onların neslini lekelemeye yeltenmektedirler. Bunların ortak amacı ise, bu tür asılsız argümanlardan yola çıkarak Kur’ân’ı ve İslamiyet’i olumsuzlamaktır.
İşte bu şekilde ele alınan peygamberlerden biri de Hz. İbrâhîm’dir. Bazıları onun târîhen varlığına inanmamakta, bazıları da gerçek babasının müşrik olduğunu öne sürmektedir.
Ancak, dini ve tarihî metinler, durumun hiç de böyle olmadığını, aksine Hz. İbrâhîm’in fiilen yaşamış önemli bir şahsiyet olduğunu ve öz babasının da müşrik olmadığını ispatlayacak niteliktedirler.
Anahtar kelimeler: İbrâhîm, Âzer, gerçek/öz baba, dede, ata, amca, kıssa, müşrik.

AN ANALYSİS OF HİSTORİCAL EXİSTENCE OF HZ. İBRAHİM AND THE IDENTİTY OF HİS REAL FATHER İN THE CONTEXT OF RELİGİOS AND HİSTORİCAL TEXTS

Abstract
The Qur'an has sections taken from the lives of some prophets sent by the holy Allah (tale). In fact, there is no doubt that the focus and real heroes of these events (tales) quoted with the purpose of warning and advice are the prophets. This is being the case, some of researchers accept the existence of the some prophets historically while some other researchers are attempting to blame their generations recently. Their common goal is vilify Islam and the Qur'an by using untrue arguments.
One of the prophets talked about like this is the prophet İbrahim. Some do not believe in his physical and historical existence while others suggest that his real father is a polytheist.
Yet the religious and historical texts prove that polytheists’ claims are not true. The prophet İbrahim actually lived in the history, was an important figure and his real father was not a politheist.
 Key words: İbrahim/Abraham, Âzer, actual/own father, grandfather, ancestors, uncle, fable, polytheist/pagan.

Giriş
Kur’ân’ın önemli bir kısmını oluşturan kıssalar, üzerinde en fazla çalışılan ve çeşitli açılardan değerlendirilen konulardan biridir. Bu çalışmaların önemli bir kısmı konuya objektif ve müspet olarak yaklaşırken, bir kısmı da çeşitli sebep ve gerekçelerle maksatlı ve taraflı olarak yaklaşmışlardır.
İşte bu bağlamda kıssası
Share:

13 Ocak 2017

Melikoğlu Sülalesi /Nazım ASLAN

Melik: Arapça bir kelime olup, Özbekistan’da Han, Sultan anlamlarında kullanılmaktadır ve sadece Özbekistan’a has bir terimdir. Bundan dolayı Melikoğlu ailesinin dedeleri Özbekistan Hanlarından biridir.
İlk milletvekillerinden Zeki Kumru’nun ve Prof. Dr. Abdullah Özbek’in Osmanlı belgelerine göre yaptığı araştırmalarda, Melikoğlu Sülalesi , Özbekistan’ın Taşkent’inin Taşhan kazasından 1510-1550 yılları arasında MELİKOĞLU Abdullah Efendinin oğlu Mehmet Efendi tüm ailesiyle Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin ÇAL Köyüne gelmiş. Yaklaşık 10 yıl orada kalan aile  ,1550  yılında Yavuz Sultan Selim’in Anadolu’yu Sunnileştirme politikası çerçevesinde Padişahın isteğiyle 4 kardeşin birini orada bırakıp ( eski Ağrı millet vekillerinden Vahap Melikoğlu’nun ailesi ), kardeşlerden  biri    Giresun’a(Görele İnanca Köyüne, Eynesil Çorapçılar Köyüne Melikoğlu, Özdemir, Sarımelik soyadlarıyla yerleşmiştir.) ,Ordu Perşembe’de (Saray Köyünde Alyurt, Uygur, Melikoğlu soyadlarıyla ) , Ordu Gölköy (Melikoğlu ), Fatsa Ilıca ‘da (Melikoğlu) , Abdullah Efendi  oğlu Mehmet Efendi ise Kumru Fizme’ye (Karapınar Mahallesi, Bilgü, Çaya, Çeke, Doğu, Arş, Kısık, Ağır, Saygı, Erdal, Akkaya,
Share:

8 Ocak 2017

KUR’ÂN’IN DİRİLERE DE ÖLÜLERE DE FAYDA VEREN ÇOK YÖNLÜ İLAHİ BİR MESAJ OLUŞU ÜZERİNE /Prof.Dr. Bahattin DARTMA

KUR’ÂN’IN DİRİLERE DE ÖLÜLERE DE FAYDA VEREN ÇOK YÖNLÜ İLAHİ BİR MESAJ OLUŞU ÜZERİNE·
                    Özet:
Kur’ân, bütün insanlığın hidâyeti için nazil olmuş son ilâhî mesajdır. Bu kutsal kitabın okunması, anlaşılması ve uygulanmasına yönelik tüm çabalara sevâp verilmektedir. Ancak son zamanlarda bazıları çeşitli gerekçelerle Kur’ân’ın, diriler için indirildiği, onu ölülere okumanın faydasız ve yersiz olduğu şeklinde birtakım görüşler serdetmektedirler. Bu tür iddiâların, toplumun bazı kesimleri tarafından benimsenip savunulduğu da görülmektedir. Ancak, âyet ve hadislerdeki veriler Kur’ân’ın, dirilere olduğu gibi ölülere de faydası olan çok yönlü mümtaz bir kitap olduğunu ortaya koyacak niteliktedirler.
İşte biz bu çalışmamızda, Kur’ân’ın ölülere okunmasının câiz ve mümkün olmadığını savunanların bu görüşlerinin yanlışlığını, onun ölülere de okunmasının doğru ve yararlı olduğunu, âyet ve hadislere dayanarak gâyet anlaşılır bir dil kullanmak suretiyle ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Kur’ân, ölü, hatim, cenâze namazı, duâ, ecir/sevâp.

THE QUR'AN’S HAVİNG VERSATİLE, DİVİNE AND USEFUL MESSAGE FOR THE DEAD AND LİVİNG
Abstract:
The Qur'an, the last divine message, was sent to protect and regenerate all humanity. All efforts to read, understand and implement this holy book are regarded
Share:

7 Ocak 2017

Buralara Artık Şehir (Fotoğraf)


**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

Kumru Merkez Camii ve Çevresi / Eski Kumru Fotoğrafları


**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

KUMRU HÜKÜMET KONAĞININ ALTINDA BULUNAN KÜTÜPHANEDE SOHBET....

Kimler Yok ki
Soldan Sağa: Ahmet Hocaoğlu- Kumru İmam Hatip Lisesi Müdürü, Osman Caldu- Özel İdare Müdürü, Tapu Kadastro Müdürü, Celalettin Dilemek, Lise Müdürü, Mustafa Köstek- Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü , Mustafa Değirmen- Kütüphane Müdürü, Vahit Çaya- Kütüphane Memuru, İlhan Ayız- Atatür İlkokulu Müdürü....
Fotoğraf : Bekir AKKAYA
Bekir Akkaya Arşivinden....
************

**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Korgan İlçesinde Kiraz Hocamızı Ziyaret Etmişti...

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Korgan İlçesinde Kiraz Hocamızı Ziyaret Etmişti...
Manevi önderlerimizin duaları ile bugünkü yerlere geldik...Tasavvuf yoksunu insanlar bu durumu anlayamaz....İlahiyatcılarımızın büyük bir kısmı maalesef bu durumdan yoksunlar...İlimleri var ama maneviyattan yoksun...İlginç bir zamanda yaşıyoruz....Tasavvuftan yoksun adamlar aşk üzerine kitap yazıyorlar....Küstah ve utanmazlık...Para kazanmak için aşk satan, tasavvuf satan fukaralar....
**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

31 Aralık 2016

Hz. ÂDEM’İN DIŞLANDIĞI CENNETİN DÜNYASI MESELESİ /Prof. Dr. Bahattin DARTMA

Hz. ÂDEM’İN DIŞLANDIĞI CENNETİN DÜNYASI MESELESİ
Bahattin DARTMA·
Özet
Her ne kadar bazı farklı görüşler ileri sürülse de Kur’ân ve sünnetin verileri, ilk insan ve ilk peygamberin Hz. Âdem olduğunu işaretlemektedirler.
Kur’ân’da Hz. Âdem ve eşinin bir süre cennet hayatı yaşadıkları ve işledikleri bir hata nedeniyle, hemen her türlü imkanlarla donatılmış olan bu cennetten çıkarıldıklarından bahsedilmektedir.
Onların yaklaştıkları bu yasak ağacın ne olduğu ve bu nedenle uzaklaştırıldıkları cennetin hangi dünyada bulunduğu tartışma konusu olmuştur.
İşte biz de bu küçük çaplı etüdümüzde irdelenen konulardan biri olarak Hz. Âdem ve eşinin atıldıkları cennetin âhirette mi yoksa bu dünyada mı olduğunu belirlemeye çalıştık.
Hâdisenin anlatıldığı âyetlerle Kur’ân’ın diğer âyetlerini birlikte ele aldığımızda, söz konusu cennetin âhirette değil, bu dünyada olabileceğinin
Share:

23 Aralık 2016

Türkiye’de Yaşanan Komik Ama Bi O Kadarda İlginç Olaylar

Yer : Kayseri
Siz hiç karanlikta iyi göremediginiz için yakit deposunun, tam dolup dolmadigini çakmak yakarak kontrol etme cesaretini kendinizdebuldunuzmu Kayseri sehirlerarasi otobüs terminalinde 38 AS 991 plakali yolcu otobüsüne mazot alan muavin Z. T. Deponun tam dolup dolmadigindan emin olmak için çakmak çakarak kontrol etmek ister. Sonuç; Buharlasan mazotun parlaması ve muavinin yanik tedavisi için hastahaneye kaldirilmasi.
Yer : Diyarbakir
Lunaparkta gece bekçisi iki kafadar (zincirlerin ucuna baglanmis salincaklardan olusan) uçan sandalyelere biner ve mekanizmayi çalistirirlar. Ancak sandelyelerin merkezkaç kuvveti ile dönerek açilmasindan dolayi durdurmak için saltere ulasamazlar ve sabaha kadar kimseye seslerini duyuramazlar… Bu bekçilerden biri hayatini kaybetmis, digeri ise gördügü uzun tedavilere ragmen eski sagligina kavusamamistir.
Yer : Karabük
Siz demir çelik haddehanesinde çalisan bir isçinin, sigarasini yakmak için 600 tonluk preslerin arasindan emekleyerek geçtigini ve 2.450 santigrad dercedeki firina ulasmaya çalisirken son sigarasini yaktigini duydunuzmu?
Yer : Kütahya
Cinsel organindan kanamali erkek
Share:

17 Aralık 2016

Prof. Dr. Bahattin DARTMA Kimdir?


Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Bahattin Dartma

Tefsir Anabilim Dalı


  Ordu iline bağlı Kumru ilçesinin Karaağaç köyünde doğdu (1961).
               İlkokulu köyünde (1973), 
            Fatsa ilçesinde başladığı orta öğrenimini de 1982’de Ordu İmam Hatip Lisesi'nde birincilikle bitirdi. 
          Aynı yıl (1982) Marmara Üniversitesi İlâhiyat fakültesine girdi. 1986 yılında buradan mezun olarak Tefsir anabilim dalında yüksek lisansa başladı.
      1988’de yüksek lisansı bitirerek aynı bölümden girdiği doktorayı 1994’te tamamladı. 
      Doktoranın son dönemlerinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat fakültesi Tefsîr anabilim dalında araştırma görevlisi oldu (1993). 
          2000 tarihinde doçent, 2006 tarihinde de profesör oldu.
         Te’lif, terceme ve tahkik şeklinde çeşitli çalışmaları vardır. 
       1993-2014 yılları arasında görev yaptığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden ayrılarak 2014 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen atandı. 
          İlmi çalışmalarından bazıları şunlardır:
         Dini Tarihi ve Arkeolojik Veriler Bağlamında Nuh Tufanı, Rağbet yayınları, İstanbul, 2005; Kur’ân ve Arkeoloji, Pınar yayınları, İstanbul, 2005; Kur’ân ve Ekoloji, Rağbet yayınları, İstanbul, 2005; Yeniden Kur’ân’a Yönelmek, Rağbet yayınları, II. baskı, İstanbul, 2010; İlk Osmanlı Müfessirlerinden Şihâbuddîn es-Sîvâsî ve Kur’ân Yorumu, Ankara, 2011.
İrtibat Tel : 0216 651 43 75 - 1251
eposta : bahagani@gmail.com

Kur'an-ı Kerimi Anlama Adına Kumrulu Hocamız Bahattin Dartma'dan İzin Alarak  Okuduğum Yazılarını Sayfamda Yayınlamanın Faydalı Olduğunu Düşünüyorum...
Bekir AKKAYA/ 18 Aralık 2016

**********
Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

7 Kasım 2016

Bu Günleri Sakın Unutmayın...


**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

SIZINTI DERGİSİNDE DARBENİN BELGESİ


**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

FATSA FETÖYE LANET PROĞRAMINDA DEFTERE YAZDIĞIM YAZI...


**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

5 Kasım 2016

NECMETTİN ERBAKAN VE MUHAMMED ALİ..ALLAH RAHMET EYLESİN İKİSİNE DE

**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

ORDU İMAM HATİP LİSESİNDE BEN

**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

DANİMARKALILAR YİBODA


**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

ÖĞRETMEN OKUL GAZETESİNDE İMAM HATİBİ KÖTÜLEDİ


**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

YİBO PERSONEL PANOSU- BEN BEKİR MÜDÜR BAŞYARDIMCISI**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

Bekir AKKAYA ve Mustafa Bilgü

Bekir AKKAYA ve Mustafa Bilgü
İkimiz de Öğretmen

**********Sitemizde yayınlanan yazı, fotoğraf ve dokümanlar başka bir site ya da dergi-gazetede yayınlanacaksa önceden yazılı izin gerektirir. Sitelerimizde yayınlanan diğer doküman veya belgeler , kaynak gösterilmek ve sitesinin ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.Bekir AKKAYA **********
Share:

KUMPASA LANET-YAPANA BELA

Popular Posts

Recent Posts

Categories

HABERLER (535) Bekir Akkaya Yazıları (298) Bekir Akkaya Özel (172) Önemli Belgeler (164) Etkinlik Proğramları (155) Oğlum Bak Git (146) Seçme Fotoğraflar (146) Kim Kimdir? (135) Eğitim-Öğretim (126) Vesikalık Kareler (124) Önemli Yazılar (113) Bekir Akkayaya Yazılanlar (103) Derneklerimiz (102) Bekir Akkaya Fotoğrafları (100) Foto Haber (100) Siyah Beyaz Kareler (99) Araştırma İnceleme (93) Bekir Akkaya Yorumları (85) Yazarlarımızdan (79) Bekir Akkaya Araştırmaları (69) Polemik Yazıları (66) Abdullah Özbek Yazıları (55) Duyuru Haber (50) Cemiyet Fotoğrafları (47) Haber Yorum (44) Vefat Haberleri (43) Önemli fotoğraflar (41) Siyaset (40) Önemli Bağlantılar (39) Şiirler (38) Seçme Şiirler (36) Şairlerimizden (33) Kitap-Kütüphane (32) İlginç Haberler (27) İsmet Kaymak Yazıları (24) Konuşan Fotoğraflar (22) Seçme Yazılar (20) Bekir Akkaya İzlenimleri (18) Aklınızda Bulunsun (16) Ekrem Saygı Yazıları (16) Türküler (16) Video (16) Bekir Akkaya Şiirleri (15) Sağlık (15) Kumrulu Şair ve Yazarlar (14) Ahmet Çapku Yazıları (13) Bekir Akkayanın Not Defteri (13) Belgesel (13) KUMRULU YAZARLARDAN (13) Goca Garı İlaçları (12) Bekir Akkaya Röportajları (10) Yılmaz İmanlık Yazıları (10) Kumru Tarihi (9) Ölümden Sonrasına Yolculuk (9) İlhan Tinci Yazıları (9) Bekir Akkaya Videoları (8) Logo-Amblem (8) Abdullah Saygı Yazıları (7) Cemalettin Yaktı Yazıları (7) ORİMDER (7) İbretlik Fotoğraflar (7) İmam Hatiplinin Not Defteri (7) Röportajlar (6) Yılmaz Alır Yazıları (6) Prof.Dr.Bahattin Dartma Yazıları (5) Bekir Akkaya'nın Arşivi'nden Fotoğraflar (3) Hadisleri Anlama Kılavuzu (3) Kur'an-ı Kerim-i Anlayalım (2) "Dünyadan Tiksindim Hani"/Faik Çağlar (1) 28 Şubatı Hatırlayalım /Video (1) 411/9=45 Yani: El elden üstündür/ İlhan Döğüş (1) Ah Şekerim/ Şiir/ Saadet ÜN (1) Ak Partinin Hatası/ Mehmet Gündem (1) Ali Aşlık Kimdir /Video (1) Aytekin Serdaroğlu Aday Adayı (1) Azrail Konuktu / Müzik (1) Ağacı Yıkmıyorlar/Video (1) Başarının Altın Kuralalrı/Sakıp Sabancı (1) Başkanın Çol çocuk Videosu/ Video (1) Bekir Akkaya Vesikalık/ Yukarı (1) Bilgisayar Teknolojisi /Video (1) Bilmem Ağlasam mı/Türkü/ Mahsuni (1) Bul Getir / Türkü / Kemal Alaçayır (1) Bunun Adı: Soğuk İç Savaş / Engin Ardıç (1) Buralara Artık Şehir (Fotoğraf) (1) Canik.Org Yayında/Bekir Akkaya (1) Cemal Günay-Diş Teknisyeni-Sanatcı (1) Dinazorlara Karşı (1) Dini ve Tarihi Metinler Bağlamında Hz. İbrahim/Prof. Dr. Bahattin Dartma (1) Dünya Kadınlar Günü Üzerine / Bekir AKKAYA (2008) (1) Düzoba Yayla Şenlikleri /Afiş/ /1993 (1) Düzoba Yayla Şenlikleri Afişi (1994) (1) Düzoba ve Erecek Şenlikleri / Afiş /2008 (1) Ergün Taşçı Kimdir? Video (1) Eski Kumru Fotoğrafları (1) Ezem Ezeden Oğlan/ Türkü (1) Fatsa'da Erçallar Otopark Yapacak (1) Fizme Tarihi (1) Gül Düşer/Türkü/Özlem Özdil (1) Gülay Göktürk'ü yıkan isyan mektubu/ Gülay Göktürk (1) Gülencilerin Erbakan'a Karşı Çıkışı/Video (1) Güneycik Köyü/ Video (1) Hacı Yusuf SANSI /Fotoğraf (1) Hadis Ezberleme Yarışması/2010 / Afiş (1) Halil Hoca Anılacak /Afiş-2015 (1) Hayvanlarda Merhamet Örneği/Video (1) Her Şey Vatan İçin Her Şey Türkiye İçin /Klip (1) Kapasiteniz Yetmez /Bekir Akkaya (1) Korganlı Kiraz Hocamız (1) Kredi kartında kandırılıyoruz/Kerim Baydak (1) Kul musunuz? efendi mi? /Bekir AKKAYA (1) Kumru Devlet Hastanesi (Fotoğraf) (1) Kumru Merkez Camii Bayramlaşma/ Video/2008 (1) Kumru Merkez Camii ve Çevresi / Eski Kumru Fotoğrafları (1) Kumru İmam Hatipliler Buluşuyor / Afiş (1) Kumru'daki Okullarımızdan Kareler (1) Kumru'nun Tarihi / Bekir AKKAYA (1) Kumru'yu Sel Değil Elekçi'nin Bakımsızlığı Vurdu (1) Kumrulular Derneği Piknik Afişi / 2010 (1) Kumrulular Derneği Piknik Afişi /2009 (1) Kur'an-ı Kerim Ölülere ve Dirilere Faydalıdır/Prof.Dr.Bahattin Dartma (1) Kur’ân Nezdinde Hadîsin Teşrî’ Değeri Üzerine Bir İnceleme /Prof. Dr. Bahattin DARTMA (1) Lanetlikleri Unutma-Unutturma/Video (1) MHP'nin Küşnefak Kayası Tepkisi (1) MSP Yazan Bu Fotoğraflar 08/03/2017'de Korgan- Tepalan Arasında Çekildi (1) Malboracı Osman/ Türkü (1) Manşetlerde İslam Düşmanlığı (Hürriyet) (1) Mehmedim / Türkü (1) Mehmet Evin Yine Niksar Yolunda/Video (1) Melamet Hırkası / Türkü / Hacı Mehmet Sana (1) Melikoğlu Sülalesi / Nazım Aslan (1) Muhteşem Görüntüler/Video (1) Mustafa Çaya Milletvekili Adayı/ Afiş (1) Mustafa Çaya'yı Tanıyalım (1) Mutlu Ol/Bu Bir Emirdir/Film (1) Narinim-Türkü / Alper Zoroğlu (1) Nazım Aslan Yazıları (1) Ne Biçim (Ne) Bir Şey /Bekir Akkaya (1) Numan Kurtulmuş Diyor ki /Afiş (1) Odam Kireç Tutmuyor/Türkü (1) Ordu Klibi /Video (1) Ordu Tarihi (1) Ordu İmam Hatip Lisesi (1) Ordu İmam Hatipliler Buluşuyor/ 2014 /Afiş (1) Ordu'nun Yeni Logosu/ Logo (1) Paslı Poşet Tıngırtıları/Türkü (1) Pazaryeri'nin Karşısı (1) Pinokyo Dede Çay TV'de/Video (1) Recep Tayyi Erdoğan Klip (1) Samsun'u İzleyelim/Video/Bekir Akkaya (1) Sebahattin Saltı'yı Tanıyalım (1) Sevinç Ay- DARBE/Türkü (1) Tarihi Fotoğraflar (1) Tekin Serdaroğlu'ndan Açıklama (1) Ticabi Civelek'ten Çol Çocuk Değerlendirmesi /Video (1) Tusunamiden Önce - Tusunamadinen Sonra /Fotoğraflar (1) Yetişkinler Yazılı Olursa/ Video ve Fotoğraf (1) Zafer Toprak/Türkü; İsmet Erçal ın Şiiri Şarkı Sözü Oldu!(Dinle) (1) kötüler kaybeder!/Nihal Doğan (1) Özlü Sözler (1) İhanetin Beteri/ Gülgün Düzcan (1) İki Gözlüm /Şiir/Video - Yılmaz İmanlık (1) İstanbul Kumrulular Derneği Şöleni / Afiş / 2008 (1) İstanbul'u İzleyin/Video (1) İyiler kazanır (1) Şaşkınlık Ama Neden?/Nurullah AYDIN (1) Şehitlerimiz (1) Şikayet-Dilekçe (1)

Text Widget

Blog Archive

Social Icons

Featured Posts

Ziyaret Ettiklerim

Beauty

Text Widget

Contact Us

Ad

E-posta *

Mesaj *

Follow by Email

Blogger tarafından desteklenmektedir.

PageNavi Results No.

Featured

[Valid Atom 1.0]

Unordered List

Fashion

Recent Post

Labels

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Featured Post

MSP Yazan Bu Fotoğraflar 08/03/2017'de Korgan- Tepalan Arasında Çekildi

Korganla Tepealan arasında çekilen bu fotoğraflar bana 1980 öncesini hatırlattı. Dikkate edilirse evin duğarında MSP yazıyor Altında ise b...

TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI

Blog Archive

Bu Blogda Ara

Bu Blogda Ara

KUMRU HABER'DE ARA

Find Us On Facebook

Sponsor

About us

Breaking News

Flickr

Beauty

Recent Posts

Sponsor

Sponsor

Video Of Day

Followers

Social Icons

Instructions

Flickr Images

Follow Us

Pages

Download

Bekir Akkaya Kimdir?

Blogger Tricks

Blogger Themes

Popüler Yayınlar