kumru haber logo ile ilgili görsel sonucu Sayfamızda Yer Almasını İstediğiniz Her Türlü Bilgi Ulaştırın,Yayınlayalım. (kumruhaber@gmail.com)

DENEME RESİM KOYMA....

DENEME RESİM KOYMA....

Google Plus Card Widget

Google Plus Card Widget

Auto Fb Page Inviter Script

Auto Fb Page Inviter Script

KUMRU AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YUSUF YALÇUVA OLARAK DUYURULDU. KUMRU'MUZA HAYIRLI OLSUN!

Yusuf YALÇOVA Kumru Ak Parti Belediye Başkan Adayı

*** ©© Bekir Akkaya Blogspot Copyright 1999 ©© - Tüm metin, resim ve içeriğin hakları https://bekirakkaya.blogspot.com.tr/ (BEKİR AKKAY...

KUMRU - FATSA, ARASI GİDİŞ - GELİŞ BAŞKANLIĞINA BUGÜN İÇİN SON VERİLDİ. HAYIRLI OLSUN!

ÖnizlemeÖnizleme Önizleme Önizleme
Hep dedik, Fatsa'dan gidip - gelmekle Kumru'da Belediye Başkanlığı yapılmaz diye. Ve bugün için bu duruma son verildi. Bundan sonra yasal bir mani olmasa da diğer kurumlarda ve hatta daire amirlerinin bu gidiş gelişleri Kumru adına hep konu edilecektir. Memurların bir ölçüde gidiş gelişleri normal olsa da müdürlerin bu gidip gelmeleri pek doğru değil. Böyle bir durumu olanlar bu göreve talip olmamalıdır. Cidden Kumru'da görev yapıp Fatsa ve Ünye gibi yerlerde ikamet etmekle Kumru'ya pek hizmet açısından hiç bir faydası olmadığı kesindir.
***************************************************

12 Eylül 2012

Kumru evliyaları /BEKİR AKKAYA

Kumru evliyaları

A- EVLİYA NEDİR? YA DA ORDU EVLİYALARI KİTABI ÜZERİNE :

Geçen hafta kısaca Kumru’nun tarihinden söz etmiştik. Bu yazımızda ise Kumru Evliyaları üzerinde duracağız. Birkaç yıl önce Sıtkı Çebi imzası ile yayınlanan “Ordu Evliyaları” kitabında Kumru Evliyalarından hiç söz edilmemişti. Bunun üzerine Kumru ve köylerini adım adım dolaşarak bu konuyu araştırmış, araştırma sonuçlarını Ordu Haber Gazetesi - Mart-1998 tarihinde okuyucularımızla paylaşmıştık. O günden bugüne kitabın yeni baskısının yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Benim Merak ettiğim konu, kitabın ikinci baskısında Kumru Evliyalarından söz edilip edilmeyeceği. Her ne kadar birinci baskıda Kumru Evliyalarınsan söz edilmemiş olsa da, okuyacağınız yazı Kumru topraklarından evliya olup olmadığı konusundan “var olduğuna dair” hiçbir kuşku bırakmamaktadır. (BA)
EVLİYA: Veliler. Velayet ve keramet sahibi. Allah’a yakın

adam, iyi ahlak sahibi. KERAMET: Evliyadan sadır olan harikulade hal. (1)
EVLİYA VELİ: Tasavvufta, velayet (ermişlik) makamına ulaşan kimsenin Çoğul şekli evliyadır. Allah’ın dost ve sevgili kulu. KERAMET: Allanın veli kullarının gösterdiği olağanüstü haller. Veliyi veli kılan onun keramet göstermesi değil, Islamın

kurallarını uygun olarak yaşamasıdır. (2)
Sözcüklerden anladığımız kadarıyla Evliya; Hayatını, nefsinin arzularını yok etmeye çalışarak ibadetle geçiren; kendisinde gayb-den haber verme, halleri keşfetme gibi olağanüstü haller zuhur ettiğine inanılan, keramet sahibi olduğu kabul edilen ermiş kişilere EVLİYA denilir,
Evliya, Velinin çoğulu yani cem’idir. Veli, Kur’an’daki anlamıyla Allah’ın dostu, sevgili kulu demektir.
Yine sözcüklerden anladığımız kadarıyla, Keramet evliyadan ortaya çıkan olağanüstü hallerdir. Evliya için, zaman ve mekana göre, bir çok keramet söz konusu Alabilir, Ancak kerametini açıklamamış nice evliyalar vardır ki, biz bunların kim olduklarını bilemeyiz, Keramet haktır, doğrudur. Fakat, evliya için keramet bir hedef yani gaye değildir. Mutasavvuflara göre, evliyanın kerametini gizlemesi esastır.
Halkımız, hakkında sadece duyduğu menkıbelere göre bilgi sahibi olduğu bu kişilerin kabirlerini, türbe veya makamlarını ziyaret ederek, onların ruhaniyetlerinden yardım dilemek suretiyle, manevi bir tatmine kavuşurlar. (3)
"ORDU EVLİYALARI" KİTABI ÜZERİNE hocamız. Sayın Nuri Kahraman Bey’in Başkanlığını yaptığı, Ordu Ensar Vakf’ının çalışmalarını takdir etmemek mümkün değil. Gerek düzenlediği "Pilav Günleri" ile, gerekse çıkardığı dergi ve kitaplarla ve diğer etkinlikleri ile, vakıf, Ordu’nun göz bebeği’ 11.si şu anda yapılan ramazan ayında devam eden “Kitap Günleri” halen devam etmektedir.
Ordu Esnaf vakfının düzenlediği 1996 yılındaki Ordu İmam-Hatip Lisesi Mezunlarını bir araya getirmek maksadı ile yapılan "Pilav günü"ne bende katıldım. İşte bu esnada elime vakfın çıkardığı bir kitap geçti. Kitap ORDUNUN TARİH BABASI" diye bilinen, Üstat Sıtkı Çebi’nindir. Ensar Vakfı tarafından basılmış büyük bir araştırma ürünü olduğu, kitabı okuyanlar’ anlayacaklardır. Kitabı okuyunca bilmediğim, duymadığım bir çok evliyanın Ordu toprakları içerisinde de bulunduğunu Öğrendim. Ancak, kitabı okuyunca üzüldüm de. Çünkü merkez dahil Ordu’nun on dokuz ilçesi mevcut, ilçelerin bir çoğunda evliya olduğu zikrediliyor. Ancak, Kumru ilçesinde hiç bir evliyadan söz edilmiyor. Oysa, diğer ilçelerde olduğu gibi Kumru’da da evliyanın olduğu yöre halkı tarafından bilinmektedir.
ORDU’NUN TARİH BABASI-ARAŞTIR-MACI- YAZAR Muhterem SITKI CEBİ, Ordu Haber Gazetesi’nin 4. sayısında bizim bu ifadelerimizi doğrular nitelikte bilgiler veriyor. Ve şöyle diyor: "Henüz ulaşamadığını bazı evliyalar var, bunu da kitap çıktıktan sonra Öğrendim. İkinci baskıda bunları gözden ge-çireçeğim." Yine aynı söyleşide Üstad Sıtkı Çebi: “-Karadeniz’de türbe şekli yapı geleneği yok. Kabirleri türbe şeklinde örtmekten ziyade, çoklukla etrafını 1 veya 1.5 metre yüksekliğinde aralıklı tahta perde ile çevimenin tercih edildiğini, kubbeli yapıların yakın tarihten itibaren yapılmaya başlandığını, söylüyor.(4) Bu ifadeler de Kumru’da çok sayıda evliya olduğunu bize gösteriyor.

B- KUMRU EVLİYALARI
İLÇEMİZ KUMRU’DA EVLİYA VAR!
Bizim araştırmalarımıza göre Kumru İlçesinde evliya var. Hem de çok fazla. Aslında başlı başına araştırmaya değer bir konu. Üstat Sıtkı Çebi’nin ifadelerinden anlaşılacağı gibi, sağlığında evliyalığı kesin olarak bilinen büyük zatların kabirleri bile normal kabir konumunda. Bu tür kabirlerde, diğer kabirlerden değişik tarz sadece (fıraktu denilen) ağaçlarla çevrili olması. Halkın da buraları sık sık ziyaret etmesi olarak söylenebilir. Ancak, bu zatlarla ilgili halkın dilinde bir çok olağanüstü olayların anlatılır olması, kabirlerde yatan kişinin Allah dostu biri olması gerçeğini ortaya koyuyor.
ilçemiz Kurmru ve köylerinde evliya olarak bilinen yerleri sıralamamız gerekirse, bizim tespit edebildiklerimiz: Ezetlü Evliyası (Aşağıdamlalı), 2. Büyüktepe Evliyası (Balı), 3. Isıtma Evliyası (Akçadere), 4. Mezarlık Yanı Evliyası (Çatılı), 5. Tuzak Evliyası (Çatılı], 6. Okçulu Evliyası (Çatılı) 7. Boğaz Evliyası (Çatılı) 8. Pistan Evliyası (Çatılı), 9. Karın Evliyası (Derbent) 10, Hıcılık Evliyası (Derbent), 11. Karortmen Evliyası (Derbent), 12. Erene Düzü Evliyası (Divanitürk), 13. Boğmaca Evliyası (Duman), 14. Deli Kız Evliyası (Esence-Pencik], I5.Garibler Evliyası (Eskiçok Değirmen), 16. Kepez Evliyası (Ortca), 17. Dikmen Evliyası (Gökçeli), 18, Şehitler Evliyası (Gökçeli), 19. Karaavu Evliyası (Güneycik), 20. Hatip Evliyası ’ (GÜneycik), 21. Karacalar Evliyası. 22. Büyüker Evliyası (Konaklı), 23. Hıdırcık Evliyası (Konaklı), 24. Dörek Evliyası (Ortaca), 25. Tekke Evliyası (Şenyurt), 26. Tekke Yalın Evliyası (Tekke Köy), 27. Aşağıalan Evliyası (Yalnızdam), 28i. Çetir (Çiz) Evliyası (Güneycik), 29. Hacıveli Evliyası (Divani Kayabaşısı), 30. Abak Evliyası (Divani)...vs.... Bu köylerle birlikte evliyaların isimlerini zikretmeye çalıştık. Burada açıklayamadığımız Fizme Köyünde, her kabristanlıkta sayısız evliya mevcut. Anlatılanlar başlı başına bir kitap konusu.
Ayrıca, evliya diye tanınan yatırların dışında, Kumru ve köylerinde kerametleri dilden dile anlatılan tanınmış Allah Dostlarının da sayısız kabirleri mevcut. Bu zatların da hayatları ayrı bir inceleme konusu. Bu kişilerin de kabirleri sık sık halk tarafından ziyaret edilir. Halk onları evliya olarak bilir. Bunların hepsini açıklamamız mümkün olmadığı için konumuza ışık tutması için bazı isimleri açıklamak faydalı olur düşüncesindeyim Bunlardan bazıları: 1. Müderris Abdu Hoca (Akçaalantürk), 2. Sülman Efendi (Akçadere), 3, Mırozu Ömer Hoca (Keşlik), 4, Müderris Mehmet Efendi (Keşlik), 5. Aödullahi Meki Hazretleri (Çakıllı), 6, Abdullahi Mekki Hazretlerinin Babası (Derekoy-Yukarıdarmlalı) , 7, Müderris Ali Rıza Efendi (Fizme}. 8, Kör Hafız (Fizme) 9. Yanaşma Halil Hoca (Işılga) (Balı), 10. Hacı Mehmet Efendi (Balı), 11. Kırca Hoca (Ballık), 12, Koca Hatipler (çatılı), 13. Ehliman Haco (Derbent), 14. Hacel Ali Hoca (Esence - Pencik), 15. Üsin Hoca (Güneycik), 16. Hacı Hasan Sunma (Ortaca), 17- Hatip Hoca (Gümüş) (Konaklı], 18. Sait Hoca (Kovancılı), 19. Paşa Hoca (Küçükakçakese), 20. Hüseyin Nargül Hoca (Şenyurt), 21. Hatip Mehmet (tekke), 22. Yusuf Ziya Işık (Yeniakçaalan), 23. Şaştım Hoca (Demircili), 24. Ahmet Hoca (Demircili), 25. Abdi Hoca (Fizme), 26. Hamit Hoca (Tarakçı) (Fizme), 27. Halil Hoca (tatlıgül) (Çokdeğirmen), 28. Ömer Hoca (Fatsa) (Çokdeğirmen), 29. Mehmet Hoca (Fizme), 30. Abdullah Hoca (Nutkullu Hafız) (Fizme) .......vs..,, bunlar bizim isimlerini tesbit ettiklerimiz.
Evliyalar olarak, Demircili’de Ehliman, Ayvalı’da, Kömerik, yine Ayvalı’da Kayabaşı, Demircili’de karaağu ve yine Demircili’de Üçler Evliyalarını söylemeden geçmemiz mümkün değil. Konumuza ışık tutması açısından Kumru’da en fazla adından söz edilen Fizmeli Abdi Hocayı tanıtalım.

C- KUMRU EVLİYALARINDAN VE BÜYÜK ALİM ABDİ HOCA :

ABDURRAHMAN HOCA (ABDİ HOCA): (1860-1957)
Asıl adı Abdurrahman Hilmi Bilici olan Abdi Hoca, 1860 yılında Kumru’nun Aşağıdamlalı Köyünün Avdullu Mahallesinde doğdu (Avdullu bugün Kumru ilçemizin yeni bir köyü olmuştur.) Yörede, "Abdi Hoca" olarak tanınır. Yörenin tanınan en meşhur din alimlerinden birisidir.
Öğrenimine ilk olarak, şu anda Kumru Merkez camii olarak hizmet veren, Kumru Medresesinde başlamıştır. Daha sonra Korgan İlçesinin bugünkü Yeni Pınar (Findekse) Mahallesinde bulunan Sarı Müftünün Babası Mustafa Efen-di’den dersler aldı.
İlme ve öğrenmeye karşı büyük merakı olan Abdi Hoca, ilmini daha da artırmak için Ünye İlçesi’ne gitti. Ünye’de Hacı Yusuf Efendi’den dersler aldı. Abdi Hoca, Ömrünün yirmi yılını ilim öğrenmeye adamıştır.
Daha sonra öğrendiklerini memleketinde öğretebilmek ve insan yetiştirmek amacıyla Kumru’ya gelerek iki yere medrese açmıştır. Birinci medreseyi Kumru’nun Aşağıdamlalı Köyünün Çakıllı Mahallesinde (Çakıllı bugün Aşağıdamlalı Köyünden ayrılarak, kurtuluş Köyünün bir mahallesidir-Bugün ise Fizme Beldesinin bir mahallesidir.) diğerini ise, Bugün Aşağıdamlalı Köyünün topraklarında bulunan Akdana Mahallesi’nde açmıştır. Açtığı bu medreselerde kırk yıl öğrenci okutarak iki defa icazet vermiştir.
Ünü her tarafa yayılan Abdi Hocaya yaptığı hizmetlerden Ötürü devletçe bir sancak verilmiştir. Bugün bu sancak, halen şu anda Korgan’da ikamet eden torunu Ahmet Bilici’de bulunmaktadır.
Ömrünün (Tamamını ilme ve Öğrenmeye adayan Abdi Hoca 1957 yılında Aşağıdamlalı (Aşağı Fizme) Köyünün. Avdullu Mahallesinde vefat etmiştir. Kabri şu anda yeni köy olan Avdullu Köyünde bulunmaktadır. Kabri uzak ve yakından sık sık ziyaret edilen Abdi Hoca, bugün de tüm çevre ilçeler tarafından tanınmaktadır. (5)

ABDİ HOCANIN VEFATINDA YAZILAN BAZI BEYİTLERDEN SEÇMELER:
Ağlayanların alırdı derdini
Tutmuş idi sitkıyle dini
Kendisi hem tarikat ehli
İmdat eyle Allah’ım imdat eyle
Şefaatini cümlemize nail eyle.

957 Eylül 24 Salı gecesi
Dünyayı terk eyledi asrın havacısı
Ruhu teslim eyledi ol mübarek gecesi
Ağlan efendiler her yere oldu ilan.

Bütün dostları Akdana’ ya geldiler
Ol zatın gittiğini gördüler
3 alim peş peşe vefat ettiler
Ağlan Efendiler

Vefat edince haber gitti her yere
2 kaza 4 nahiye doldu hep bir yere
Namaz kılmak için kondu bir yere
Ağlan efendiler

İki yerde medrese okuttu
Bütün mollası cihanı tuttu.

Cemaatin sayısını ancak Allah bilir
Ben sandım Yarabbi dünya hep burda
Bizim gibi cahiller bu kadar görür
Ne için ağlamasın bu halk ne için?
Oğlu Sabriye dört gün sonra
Göçüm giderek demiş
Dört günü tamamladı durmadı daha
Gezdim içimden ağlaya ağlaya.

Gel şair Hüseyin Yakma Yüreğin
Nedir Havacımdan senin dileğin
Yoktur ahiret için bir hazır emeğin
Ağlan efendiler(6)

KAYNAKLAR:
1 .Hayat Büyük Türkçe Sözlük. Hayat yayınları -İSTANBUL
2.Risale Masa Ansiklopedisi. Risale Yayınları. Komisyon. İstanbul
3.Ordu Evliyaları. Sıtkı Cebi. Ordu Ensar Vakfı Yayını. Ordu
4. Ordu Haber Gazetesi. Sıtkı Çebi İle Söyleşi -Yıl:1. Sayı:4 Kasım 1997. İstanbul
5. Dünü ve Bugünü ile Korgan, Selim Uzan. Gelişim Matbaacılık. Ankara
6. Halk Şairi Hüseyin Akan. Vicdan Sesi Matbaası, 1958, Samsun, 

Bekir AKKAYA
Yayın Tarihi : 14 Kasım 2004 Pazar 08:35:44
Güncelleme :14 Kasım 2004 Pazar 10:09:57

KAYNAK: http://www.kenthaber.com/karadeniz/ordu/kumru/Haber/Genel/Normal/kumru-evliyalari/012a012f-8d24-4cf9-a1be-d81c96706d35
Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
Yorumlarınız
Mehmet AYIK IP: 81.214.179.xxx Tarih : 23.04.2005 20:40:24
Sayın Bekir AKKAYA, Sitenizi sık sık ziyaret ederim. Ancak bu habere kadar biraz gayret göstererek siteyi hazırladığınıza inanırdım. Fakat bu son haberiniz sadece bir söylenti ve efsanelere dayanan bir yakıştırmadır. Ayrıca EVLİYA terimine layık olan kaç insan vardır bu dünyada? Bir de halkı birbirine düşürüp tefrilkaya sebebiyet veren insanları da VELİ diye tanıtıyorsunuz ya! LÜTFEN biraz ciddiyet ve araştırma..........
adem salman IP: 88.225.41.xxx Tarih : 16.01.2007 10:43:49
insanlar ağaçlara çaput bağlıyor ve türbelerde mum yakıyor neden burada evliya var bizlere yardım eder diye. ve sizler şurada evliya var burada falanca evliyası var diye yazarsanız halkımız daha çok ağaçlara bez (çaput) bağlar çookk... yakışmadı hocam yakışmadı ormanlardaki tarihi büyük yaşlı ağaçları evliya diye millete tanıtmanız olmadı... saygılar
adem çoban IP: 81.214.101.xxx Tarih : 04.03.2007 13:55:37
kumruda bide kırkkızlar evliyası var düzoba nın ötessinde kalıyo burda bende şifalar buldum az çok ben de kumruluyum ama şu anda bursada hem okuyup hem çalışoyorum burdaan tüm halkımada selam gönderiyorum
seher bulduk IP: 88.232.93.xxx Tarih : 08.08.2007 18:30:08
Sayın Bekir AKKAYA,çok güzel sözle başlamak istiyorum.1.si bana bir kelime öğretene bin yıl köle olurum.2.si kusursuz dost arayan cihanda dostsuz kalır.sitenizde rivayed de olsa ALLAH C.C dostlarının dünya'nın her yerinde olduğunu biliyoruz.insanları ibadete yönelten bir nebzede olsa günahlarından utandıran menkibeleri hayatları okumak çok hoşumuza gidiyor.belki evliya terimine uygun çok az insan olsada kalplerdekiarpa tanesi kadar imanları yeşertiyosunuz.biz size teşekkür ediyoruz. ALLAH'A emanet olun.
tayfun basturk IP: 85.102.174.xxx Tarih : 07.11.2007 22:13:21
SELAMIN ALEYKÜM DİYEREK BASLAYIM HOCAM BEN SIK SIK DEĞİŞİK RÜYALAR GÖRMEYE BASLADIM BİZİM KÖYDE EVLİYA DİYE BİLİNİ BİR YER VARDI ORAYI PARAM OLUNCA CEVİRECEM DİYE AKLIMDAN GECİRİYORDUM VE KORKULU RÜYALAR GÖRMELERİM ÇOĞALDI SİZDEN BANA YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDERİM

ilhami bice IP: 78.163.170.xxx Tarih : 18.11.2007 00:04:14
sevgili bekir akkaya.herşeyden önce yaptığınız çalışmalardan dolayı sizi ve ekibininizi kutluyor başarılar diliyorum.sn akkaya.gayem kusur aramak değil sadece bir öneri insanları bilgilendirelim derken yanıltmayalım bizim zamanımızda çaput bağlanarak şifa beklenen ağaçlar şimdi evliya olmuşlar belki haklısısnız bizde ozaman çocuktuk şimdi adam olduk.......saygılar

ahmet uslu IP: 78.170.50.xxx Tarih : 05.03.2012 22:50:36
evliya oldugunu bilmek içiin evlia olmak lazi abdi hocaya yetiştim evliyadır digerleri rivayetitir benc .İlhami bice rüyalari parapiskoloijiktir tedavi olmazsa hastalı kronikleşi.Allah şifa versin

0 Comments:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

KONULAR

HABERLER (564) Bekir Akkaya Yazıları (345) Bekir Akkaya Özel (209) Kim Kimdir? (193) Önemli Belgeler (192) Vesikalık Kareler (171) Oğlum Bak Git (164) Siyah Beyaz Kareler (161) Etkinlik Proğramları (154) Seçme Fotoğraflar (147) Eğitim-Öğretim (143) Önemli Yazılar (116) Bekir Akkaya Yorumları (115) Bekir Akkayaya Yazılanlar (114) Araştırma İnceleme (113) Bekir Akkaya Fotoğrafları (113) Foto Haber (111) Derneklerimiz (102) Bekir Akkaya Araştırmaları (92) “CİNSEL İÇERİK” KELİMESİNDEN ETKİLENEN GAZETECİ(!) (KUMPAS YAZILARI-5) (89) Yazarlarımızdan (81) Cemiyet Fotoğrafları (72) Polemik Yazıları (68) Abdullah Özbek Yazıları (55) Vefat Haberleri (52) Duyuru Haber (50) Haber Yorum (49) Namazlı Niyazlı Kumpas (45) Siyaset (44) Önemli fotoğraflar (41) Önemli Bağlantılar (40) Şiirler (38) Seçme Şiirler (37) Kitap-Kütüphane (35) Şairlerimizden (34) Kumrulu Şair ve Yazarlar (29) İlginç Haberler (28) İsmet Kaymak Yazıları (28) KUMPAS YAZILARI (25) Ekrem Saygı Yazıları (24) KUMRULU YAZARLARDAN (23) Konuşan Fotoğraflar (22) Ahmet Çapku Yazıları (21) Seçme Yazılar (20) Bekir Akkaya Şiirleri (19) Bekir Akkaya İzlenimleri (18) Bekir Akkaya Özel (17) Türküler (16) Video (16) Bekir Akkayanın Not Defteri (15) Belgesel (14) Kumru İlçesi-Siyah Beyaz (14) Sağlık (13) Goca Garı İlaçları (12) İmam Hatiplinin Not Defteri (12) Eski Kumru Fotoğrafları (11) Fizme Yazıları (11) Ordu İmam Hatip Lisesi (11) Yılmaz İmanlık Yazıları (11) Bekir Akkaya Röportajları (10) Bekir Akkaya Videoları (9) Bekir Akkaya'ya Yazılanlar (9) Cemalettin Yaktı Yazıları (9) Ölümden Sonrasına Yolculuk (9) Abdullah Saygı Yazıları (8) Cemiyet Haberleri (8) Kumru Tarihi (8) Logo-Amblem (8) İlhan Tinci Yazıları (8) ORİMDER (7) Prof.Dr.Bahattin Dartma Yazıları (7) İbretlik Fotoğraflar (7) KUYİAD (6) Röportajlar (6) Yılmaz Alır Yazıları (6) Bekir Akkaya'nın Arşivi'nden Fotoğraflar (5) Korganlı Kiraz Hocamız (5) Kumru Öğretmenevinin Açılışı (5) Bekir Akkaya Kimdir? (4) Bilgisayar Bilgileri (4) Halil Tatlıgül Hoca (4) KUYİAD'A MESAJ (4) KUYİAD'tan Açıklama Bekliyoruz! (4) Kur'an-ı Kerim-i Anlayalım (4) Küfür Hakaret (4) Şikayet-Dilekçe (4) Fizme Tarihi (3) Goca Garı Bilgileri (3) Hadisleri Anlama Kılavuzu (3) Hamit Hoca (3) Kuyiad'ın Manifastosu (3) Maklube Şhow (3) Vefat Edenlerimiz (3) Ali Duran Demircioğlu Arşivi (2) Asım Zolan (2) Asım zolan'dan açıklama. Yorumsuz (2) Bekir Akkaya Vesikalık Fotoğraflar (2) Belediye Hizmetleri (2) Bir İmam Hatiplinin Not Defteri (2) Emrah Kavcı Yazıları (2) Kumru Öğretmenevi'nden Bir Kare (2) Kumru'da Göç ve Nedenleri (2) Kumrudan bir görüntü (2) Küfür Mesajları - Belediye (2) Kültürel Etkinlikler (2) KİMSE BOŞUNA ORTALIĞI KARIŞTIRMASIN/ Bekir AKKAYA (2) Mehmet Arşın Yazıları (2) Neşe Nur Akkaya (2) Neşe Nur Akkaya Yazıları (2) Takvim Yapraklarında Neler Var? (2) Takvimde Eskiler Ne Buyurmuşlar? Tecrübe (2) Tanıtım Haber (2) Yunus Arıncı (2) Öğretmenler Günü Kutlamalarından (Kumru Öğretmenevi) (2) Şirketi Büyükşehire Şikayet (2) "Dünyadan Tiksindim Hani"/ Şiir/ Faik Çağlar (1) 1894'te Fatsa Kazasının Nüfus (1) 1964 Yılı Kumru Devlet Dairesi Protokolü (1) 1979 Kumru İlçesi (1) 2003 Yılında www.kumru.org(KUMRU HABER)' in İlk Sayfası (1) 2017 Yılında Ben Bekir AKKAYA (1) 411/9=45 Yani: El elden üstündür/ İlhan Döğüş (1) 65 YAŞ VE ÜSTÜ OLANLAR KANUNİ HAKLARINI KULLANSINLAR (1) ADNAN BELLİCİ AMCAMIZ VEFAT ETTİ (1) AKP ESKİ İLÇE BAŞKANI “GAYRİ AHLAKİ PAYLAŞIMLARI” İSPAT ETMELİ /KUMPAS YAZILARI -7 /Bekir AKKAYA (1) ALO HASTANE- 444 09 11-ÖNEMLİ (1) ALTIN DEGERINDEKI PRATIK BILGILER (1) ANILARDA KALANLAR/Ekrem SAYGI (1) ASLOLAN MUHABBET! ÇALI KAHVESİ’NDE BULUŞALIM! (1) Abbas'ın Sürpriz Belgesi (1) Adem Saraç Hocamızdan Bekir Akkaya'ya Teşekkür (2005) (1) Adem Saraç'tan Bekir Akkaya'ya Teşekkür (1) Adil Balta'dan Bekir Akkaya'ya /Şiir (1979) (1) Adrese Teslim Bela- Lanet Okuma (1) Ah Şekerim/ Şiir/ Saadet ÜN (1) Ahmet Karaoğlanoğlu ile Sohbetten (1) Ailemize Özel Fidan Tohumu (1) Ak Parti (1) Ak Partinin Hatası/ Mehmet Gündem (1) Ak parti ordu millet vekili adaylari (2018) (1) Akkaya Soyadı Ne Anlama Geliyor... (1) Akçedere (Küşnefak-Günşefak)'tan Mehmet Ağabey (1) Ali Aşlık Kimdir /Video (1) Ali Tapu'yu tanıyalım (1) Altın Kafesi Tenekeye Çevirmeyelim/Abdullah Saygı (1) Anadolulaşmak/Yakup Elbir (1) Annemin Son Fotoğrafları... (1) Asım Kumru'nun Mezar Taşı (Kumru'nun İlk Belediye Başkanı) (1) Avizelere Bakışın Resmi... (1) Aynada Yansımasını Göremeyenler/Ekrem Saygı (1) Aytekin Serdaroğlu Aday Adayı (1) Ayşe Saygı (Sarıhan) ve Babası Sarıkadıoğlu Hatip Şevki Hoca (Sarıhan)-1932 (1) Azrail Konuktu / Müzik (1) Ağacı Yıkmıyorlar/Video (1) BAŞKAN MURAT HATİPOĞLU: MENFEAAT TEMİNCİLER KARŞIMDA KONUMLANDILAR /Haber Yorum/Bekir AKKAYA (1) BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖĞRETMENE "ÜSTÜN MEZİYET ÖDÜLÜ" (1) BEN AKP’LİLERİ KANDIRDIM /KUMPAS YAZILARI – 17 /Bekir AKKAYA (1) Baki Çebi (1) Baki Çebi ve Yılmaz Karaslan (1) Bayramınız Mübarek Olsun (2001) / Bekir AKKAYA (1) Bayramınız Mübarek Olsun (2001) / Bekir Akkaya'dan Tebrik ve Kutlama (1) Bazı imamlar kendilerini salmışlar / Bekir Akkaya (1) Başarının Altın Kuralalrı/Sakıp Sabancı (1) Başarının Sırrı (1) Başbakan Binali Yıldırım Ordu'da İdi (Son Başbakanı Karşılama) (1) Başkanın Çol çocuk Videosu/ Video (1) Bekir Akkaya - Vesikalık (1) Bekir Akkaya Sakallı ve Sakalsız Vesikalık (1) Bekir Akkaya Vesikalık/ Yukarı (1) Bekir Akkaya Çalıyor ve Söylüyor... (1) Bekir Akkaya'nın Albümünden (1) Bekir Akkaya'nın Facebook Sayfa Kapağı (1) Bekir Akkaya'ya Tebrik - Teşekkkür Mustafa Akar'dan Bayram Kutlaması (1) Bekir Akkaya'ya Tebrik-Teşekkür (1) Belgelerle Gerçek Tarih Sitesi (1) Beni ÇEK ÇEK diyenler Şimdi Benden Kaçıyor...Acaba Neden? (1) Benim her şeyim kütüphanem (1) Bilge Adam Devlet Bahçeli Demiyeceksin (1) Bilge insan Dr. Cemalettin Yaktı ve Kumru (1) Bilgi Edinmeye Dilekçe (1) Bilgisayar Teknolojisi /Video (1) Bilmem Ağlasam mı/Türkü/ Mahsuni (1) Bir Zamanla Kumru Protokolu (1) Bir Zamanlar Kumru Protokolü (1) Bir Zamanlar Kumru Protokolü (Arşiv) (1) Bir Zamanlar Maklube Şhow...(8 Adet Fotoğraf) (1) Bir zamanlar Kumru Erçallar Kültür Sarayı (1) Bir zamanlar Kumru Erçallar Kültür Sarayında Proğram Sonu (1) Bir zamanlar Kumru Protokolu (Kazim Paru'dan) (1) Bir zamanlar Kumru Protokolü - 1997 (1) Biyografi Yazmak /Ahmet Çapku (1) Bizim Ali (1) Bizler Toprakla iç içe evlerde büyüdük. Evimiz...Köyümüz... (1) Boş Laflara Karnımız Tok/ Şiir / Hasan ANLAR (1) Bu Yazının Başlığını Siz Koyun/Ekrem Saygı (1) Bugün 24 Kasım 2018-Öğretmenlerimin Ellerinden Öptüm... (1) Bul Getir / Türkü / Kemal Alaçayır (1) Bunun Adı: Soğuk İç Savaş / Engin Ardıç (1) Buralara Artık Şehir (Fotoğraf) (1) Büyükşehire Şikayet (1) CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU (DDK)NA KRİTİK GÖREVLER (1) Canik Org Yayında (2006) /Arşiv (1) Canik.Org Yayında/Bekir Akkaya (1) Cemal Günay-Diş Teknisyeni-Sanatcı (1) Cep telefonu çalınanlar ne yapmalı ? (1) Cinsiyet Yoksunu Sapık /Bekir AKKAYA (1) Cukkalar Belediyeden... Afişi (2010 Afişi) (1) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Korgan'da (1) Cumhurbaşkanımızdan Teşekkür (1) Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun(2003) (1) CİNSEL İÇERİK İÇERMEZ AMA SİZ VARMIŞ GİBİ OKUYUN VE BAŞTAN SONA YALAN VE İFTİRA DOLU O YAZI/ KUMPAS YAZILARI -13 /Bekir AKKAYA (1) DDK (1) DSİ (DEVLET SU İŞLERİ) KUMRU’DA ÇALIŞIYOR (1) Daire Amirleri Toplu Halde (2002) (1) Dereyi Öğrencilere Temizlettiler (1) Dervişin Sahibi (Hikaye) (1) Dinazorlara Karşı (1) Dini ve Tarihi Metinler Bağlamında Hz. İbrahim/Prof. Dr. Bahattin Dartma (1) Diploma ve Askerlik Belgesi (1) Diş Ağrısını Giderin (1) Dostlarla Hatıra Fotoğrafı (1) Doğan CÜCELOĞLU'NUN (1) Dursun Kum Hoca İle Bir Haber Üzerine Yorum Farkı (1) DÎNÎ ve TARİHÎ METİNLER BAĞLAMINDA Hz. İBRAHİM/Prof.Dr. Bahattin Dartma (1) Dünya Kadınlar Günü Üzerine / Bekir AKKAYA (1) Dünya Kadınlar Günü Üzerine / Bekir AKKAYA (2008) (1) Dünya Kadınlar Günü Üzerine/Bekir AKKAYA (1) Düzoba Yayla Şenlikleri /Afiş/ /1993 (1) Düzoba Yayla Şenlikleri /Afiş/2010 (1) Düzoba Yayla Şenlikleri Afişi (1994) (1) Düzoba ve Erecek Şenlikleri / Afiş /2008 (1) Düzoba Şenliklerine Katılım 2 Milyondan Fazla (Fotoğraf) (1) Düğün Davetiyemiz (1) Düğün-Davet (1) Düğünümüz Vardı...Davetiyemiz... (1) DİPLOMASIZ VE CAHİL BİRİ BÜYÜKŞEHİRDE NE YAPAR? /KUMPAS YAZILARI -9 /Bekir AKKAYA (1) EY KUMRU’NUN AKP YANCILARI BAŞKANINIZ SİZİ SATTI / KUMPAS YAZILARI -16 /Bekir AKKAYA (1) EY KUMRU’NUN AKP’LİLERİ; BAŞKANINIZ DİYOR Kİ “ADAMCIK MEVZUSU YENİ DEĞİL (1) Ekrem Saygı'dan Bana Teşekkür (1) Elekçi Deresini Öğrencilere Temizlettiler (1) Emekli İmam Hatip Yusuf ERDAL Vefat Etti (1) Ergün Taşçı Kimdir? Video (1) Eski Kumru Hapishanesi (1) Eski Ramazanlar / Ahmet Çapku (1) Eskilerin Takvimi - Tecrübe (1) Evim ve Çevresi (1) Evimizin Yanında Kış (1) Ezem Ezeden Oğlan/ Türkü (1) Eğitimindeki Katılımcılarla bir konuşmasından (1) Eğri Öğüt /Video / Abdurrahim Karakoç (1) Fatma Akkaya (1) Fatsa'da Erçallar Otopark Yapacak (1) Figen Kumru Akşit'ten Bekir Akkaya'ya Mektup -1 (1) Figen Kumru Akşit'ten Bekir Akkaya'ya Mektup -2 (1) Fizme Afulludan İmam Hatip Mehmet Dur (Allah Rahmet Eylesin) (1) Fizme Alimerini Anma Üzerine /Bekir AKKAYA (1) Fizme Bayramları Üzerine /Bekir AKKAYA (1) Fizme Bayramlarında Bir Araya Geliş - 1992 (1) Fizme Karapınar Mahallesinden Selver Deniz (1) Fizme Karapınar'dan Havva Erdal (Havabum) Allah rahmet eylesin (1) Fizme Karapınar'dan Hayri Deniz (1) Fizme Karapınardan Ahmet Ağır (1) Fizme Karapınardan Ahmet Bilgü (Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun) (1) Fizme Karapınardan Ben Bekir Akkaya (1) Fizme Karapınarlı Gençler-1980 (1) Fizme Yazılarına Katkı (2008) / Bekir AKKAYA (1) Fizme Üzerine /Bekir AKKAYA (1) Fizme'de Bayram Sabahı / Yılmaz İmanlık (1) Fizmede Bayramı Yaşamak/ Metin Pile (1) FİZME BELDESİNİ TANIYALIM /Bekir AKKAYA (2008) (1) Fırın Önü Yaylası Camii (1838) (1) GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ALİ ÇAVUŞ’UN “GAYRİ AHLAKİ PAYLAŞIMI” DA AYNI / KUMPAS YAZILARI - 10 /Bekir AKKAYA (1) Gazeteci İlhan Tinci ve Bekir Akkaya Ericek Yolcusu (1) Geçmiş Zaman Olur ki - 2 (1) Geçmiş zaman olur ki (1) Geçmişin Gölgesinde Kumru Hocaları/Ekrem SAYGI (1) Goca Garı Takvimi (1) GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI /Prof. Dr. Bakattin Dartma (1) Gül Düşer/Türkü/Özlem Özdil (1) Gülay Göktürk'ü yıkan isyan mektubu/ Gülay Göktürk (1) Gülencilerin Erbakan'a Karşı Çıkışı/Video (1) Güneycik Köyü/ Video (1) HACER ZAN VEFAT ETTİ (1) HANİFE ARINCI TEYZEMİZ VEFAT ETTİ (1) HAYAL KIRIKLIĞI (Şiir) /Bekir AKKAYA (1) Hacı Yusuf SANSI /Fotoğraf (1) Hadis Ezberleme Yarışması/2010 / Afiş (1) Hafız Emmim (Hafız Mehmet Alkan Hoca) (1) Hakaret ve Küfürleri Beğenen Milli Eğitim Müdürü / KUMPAS YAZILARI -6 /Bekir AKKAYA (1) Hakiki balı nasıl anlarsınız? (1) Halil Hoca Anılacak /Afiş-2015 (1) Halil Hoca'nın Hayatı / Ahmet ÇAPKU (Arşiv) (1) Halil Hoca'nın Vasiyeti /Ahmet ÇAPKU (Arşiv) (1) Halil Hocada Sorumluluk Bilinci /Ahmet Çapku (1) Halil Hocanın Talebelik Yılları /Ahmet Çapku (1) Halil Hocanın Şiirleri (2006) /Arşiv (1) Halil Tatlıgül Hoca ve Davut Yılmaz Pehlivan (1) Halil Tatlıgül Hoca'nın Nüfus Cüzdanı (1) Halil Tatlıgül Hocamız (1) Halil Tatlıgül Hocanın Anne ve Babası (1) Halil [Tatlıgül] Hocanın Hayatından Bir-iki Kesit / Ahmet ÇAPKU (1) Halk Eğitim'de Saz Kursu... (1) Hamit Hoca (Müderris) (1) Hamit Hoca İle İlgili Açıklama- Mehdi Ersoydan (1) Hasime Ağır (Allah Rahmet Eylesin) (1) Havai Fişekle Kuyruğu Dik Tutma Çabası /Emrah KAVCI (1) Hayvanlarda Merhamet Örneği/Video (1) Her Şey Vatan İçin Her Şey Türkiye İçin /Klip (1) Hergele /Şiir / Bekir AKKAYA (1) Huzurlu bir mekan herkese nasip olsun (1) KADIN KOLLARI BAŞKANI AYNUR DEMİR’İN “GAYRİ AHLAKİ” DUYURUSU” /KUMPAS YAZILARI -8 /Bekir AKKAYA (1) KUMRU BELEDİYE BAŞKANI PSİKOLOJİK OLARAK TAKİP EDİLMELİDİR/ KUMPAS YAZILARI -15 /Bekir AKKAYA (1) KUMRU BELEDİYE’SİNİN SAYFASINDA YAYINLANAN KUMPAS YORUMLARI /1 (1) KUMRU FORMUNDA RESİM VE YAZI YAYINLAMA (ARŞİV) /Bekir AKKAYA (1) KUMRU İLÇESİ VE BEN - 1 / Bekir AKKAYA (1) KUMRU'DA BURALAR ŞEHİR ARTIK (1) KUMRUDA İSTİRİTYE MANTARI YETİŞTİRİLDİ (1) KUMRU’YU FATSA VE ÜNYEYE TAŞIYALIM!– 2 / Bekir AKKAYA (1) KURUMSAL YAZYORUM /KUMPAS YAZILARI -12 /Bekir AKKAYA (1) KUYİAD AÇIKLAMA YAPACAĞINA BENİ TEHDİT EDİYOR/Bekir AKKAYA / KUMPAS YAZILARI-4 (1) KUYİAD İDDİA ETTİĞİ "GAYRİ AHLAKİ PAYLAŞIMI" İSPAT ETMELİ (1) KUYİAD'IN İSTANBUL'DAKİ KUMRULULAR LİSTESİ (29 Mart 2016) (1) Kadıncık/Yarbaşı (1) Kalp Krizi Geçirdim ve Beni Dr. Cemalettin Yaktı Kurtardı /Bekir AKKAYA (1) Kapasiteniz Yetmez /Bekir Akkaya (1) Kaymakam Deniz Kılınç'la Bekir Akkaya (1) Kaymakam Özgür Körükçü (1) Kaymakamlıkça Takdir (1) Kaymakamımız Ali Çalgan' Kınalı Çay Bahçesi (1) Kimin En Etkini / Ahmet Çapku (1) Kiraz Hoca Şevki Yılmaz'la (1) Kiraz Hoca'nın Vesikalık Fotoğrafı (1) Kiraz Hoca’yı Ziyaretimiz / Bekir AKKAYA (1) Kirlenmemiş Bir Pınar Halil Tatlıgül Hoca / Doç.Dr.Ahmet ÇAPKU (1) Kitaplar Çöpe ya da Geri Dönüşüme / Bekir AKKAYA (1) Kitapçı Mehmet Akkaya Hoca / Ekrem Saygı Yazdı (1) Kredi Masraflarını Geri Alın (Dilekçe) /Bekir Akkaya (1) Kredi kartında kandırılıyoruz/Kerim Baydak (1) Kudüs Mitingi (1) Kul musunuz? efendi mi? /Bekir AKKAYA (1) Kumpas Yorumları (1) Kumpasçıların Allah Belasını Versin /Bekir AKKAYA (1) Kumru AGD'den "Kudüs İslamındır" Proğramı (2017) (Fotoğraflı) (1) Kumru Anadolu Gençlik Derneği (1) Kumru Devlet Hastanesi (Fotoğraf) (1) Kumru Emniyet Amirimizle...2006 (1) Kumru Halk Eğitimi Merkezi Türkü ProğramındanResi (1) Kumru Hükümet Binasının Önünde Proğram (1) Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç Beyefendi’yi Ziyaret (1) Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç'la Sohbet /Fotoğraflı (1) Kumru Lisesin'den Bir Hatıra /Uğur Tap Gönderdi (1) Kumru Merkez Camii Bayramlaşma/ Video/2008 (1) Kumru Merkez Camii ve Çevresi / Eski Kumru Fotoğrafları (1) Kumru Milliyetci Hareket Partisi Kahvaltı Proğramı Verdi (Video) (1) Kumru Müftülüğünden Teşekkür Belgesi (1) Kumru Nüfusunun 1965'ten 2018 yılına Değişimi (1) Kumru Sevdalısı İsmet Erçal’la Kahve Sohbeti (Yazı ve 37 Fotoğraf) (1) Kumru Türk Halk Müziği Korusu (1) Kumru Yibo'da Veli Toplantılarından... (1) Kumru ve Cengiz İcar (Ali Duran Demircioğlu Arşivi) (1) Kumru Öğretmenevi Açılışından (1) Kumru Öğretmenevi Futbol Turnuvası (2004) (1) Kumru Öğretmenevi'nden Bir Hatıra (1) Kumru Öğretmenevinden Bir Kare (1) Kumru İlçemizin Gururu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus ARINCI’dan Önemli ve Örnek Bir Açıklama (1) Kumru İlçesi (1962) /Siyah Beyaz (1) Kumru İlçesi (1979) (1) Kumru İlçesi (1979)-Siyah Beyaz (1) Kumru İlçesi ve Recep Derle (1) Kumru İlçesinden Bir Görüntü (1) Kumru İmam Hatip Lisesi (1) Kumru İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri Toplu Halde (1) Kumru İmam Hatipliler Buluşuyor / Afiş (1) Kumru'da EVET/HAYIR Oylaması (1) Kumru'da Eğitimin Hali/Bekir Akkkaya (1) Kumru'da Kültürel Etkinliklerden (1) Kumru'da Kış (1) Kumru'da Okuma Şeklimiz.... (1) Kumru'da Pazar Yeri ve Karşı (Fotoğraf : Bekir Akkaya) (1) Kumru'da Ramazan Bayramı-Video-2008 (1) Kumru'da Su Kesintisi (1) Kumru'daki Okullarımızdan Kareler (1) Kumru'nun Tarihi / Bekir AKKAYA (1) Kumru'yu Sel Değil Elekçi'nin Bakımsızlığı Vurdu (1) Kumrulular Derneği Piknik Afişi / 2010 (1) Kumrulular Derneği Piknik Afişi /2009 (1) Kumrulular Derneğinden Plaket (1) Kumrunun Evlere Şenlik Afişleri (1) Kumru’da Eğitim ve Öğretimin Tarihi /Bekir AKKAYA (1) Kur'an-ı Kerim Ölülere ve Dirilere Faydalıdır/Prof.Dr.Bahattin Dartma (1) Kur’ân Nezdinde Hadîsin Teşrî’ Değeri Üzerine Bir İnceleme /Prof. Dr. Bahattin DARTMA (1) KÖPEK İŞİ BELEDİYENİN GÖREVİ DEĞİLMİŞ... (1) Kötülerle İyilerin Mücadelesi Kazim Koyuncu/Bekir Akkaya (1) Küfür Edenleri Her Gün Lanetliyorum /Bekir AKKAYA (1) Küfür ve Hakaret Yazılarının Tamamı (1) Küfür ve Hakaretler...Başkanın Yönlendirmelerinden (1) Kültür Bakanlığı'ndan Bekir Akkaya'ya Teşekkür (1) KİŞİSEL DEĞİL (1) Kıskananlar Çatlasın... (1) Kız Çocuklarımızı Okutalım (Arşiv) Bekir AKKAYA (1) Lanetlikleri Unutma-Unutturma/Video (1) Leyle-i Kadrimiz mübarek olsun. /Bekir AKKAYA (1) Liderlerin 21 Özelliği (1) Louis I. Kahn and the Kimbell Art Museum: /Arş.Gör.Neşe Nur AKKAYA (1) MELEĞİM - PAMUK ANNEM CENNETE UÇALI TAM BİR YIL OLDU /Bekir AKKAYA (1) MERYEM BİLGÜ VEFAT ETTİ (1) MESAİ SAATLERİNDE KAHVALTI VE SİGARAYI YASAKLAYAN VALİYİ ALKIŞLIYORUM /Bekir AKKAYA (1) MHP'nin Küşnefak Kayası Tepkisi (1) MSN Kullananlar Dikkat! (1) MSP Yazan Bu Fotoğraflar 08/03/2017'de Korgan- Tepalan Arasında Çekildi (1) Makbule ya da Hatice fark etmez. Bir Gün Gelir Her Şeyin İnkarı Mümkündür (1) Malboracı Osman/ Türkü (1) Mantar Yetiştirme (1) Manşetlerde İslam Düşmanlığı (Hürriyet) (1) Mehmedim / Türkü (1) Mehmet Arşı Yazıları (1) Mehmet Arşın Bekir Akkaya'yı Yazdı (1) Mehmet Arşın Şiirleri (1) Mehmet Arşın'ın Tüm Şiirleri (1) Mehmet Ergani Yazıyor... (1) Mehmet Evin Yine Niksar Yolunda/Video (1) Melamet Hırkası / Türkü / Hacı Mehmet Sana (1) Melikoğlu Sülalesi / Nazım Aslan (1) Memleketimin İnsanlarına (Şiir) /Ekrem Saygı (1) Merili Tak Tak Delikli Demirli Fahri (1) Metin Dinç'ten Bayram Kutlaması (1) Meşrubat Kumru'dan (1) Miniklerim..Şimdi Kocaman Oldular....Hepinizi Öpüyorum (1) Muhteşem Görüntüler/Video (1) Mustafa Dereköy Yazıyor (1) Mustafa TOMAKİN Eğitim Bir'i Yazdı Ben de Yorum Yaptım (1) Mustafa Çaya Milletvekili Adayı/ Afiş (1) Mustafa Çaya'yı Tanıyalım (1) Mutlu Ol/Bu Bir Emirdir/Film (1) MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUAT EVİN KUMPAS’A NEDEN OMUZ VERDİ?/KUMPAS YAZILARI -11 /Bekir AKKAYA (1) Narinim-Türkü / Alper Zoroğlu (1) Nazım Aslan Yazıları (1) Ne Biçim (Ne) Bir Şey /Bekir Akkaya (1) Nitelikli Okul Kazanan Var mı? (1) Nitelikli okul kazanan öğrenciler açıklansın (1) Numan Kurtulmuş Diyor ki /Afiş (1) Nur İslam ve Mutlak Dünyaya Hakim Olacak (1) NİTELİKLİ OKULLAR ANCAK ŞENLİKLERLE KAZANILIR (!) /Bekir AKKAYA (1) ORDU’DA GÜLŞEN SOW YA DA OKSİMORUN /Bekir AKKAYA (1) Odam Kireç Tutmuyor/Türkü (1) Olmayan Müdürlüğe Gözyaşı Dedik ama Ümidim Boşa Çıktı / Bekir AKKAYA (1) Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanı Enver YILMAZ İstifa Etti (1) Ordu Klibi /Video (1) Ordu Tarihi (1) Ordu ve İlçelerinde Nüfus Sayımları (1) Ordu İmam Hatip Lisesi 12/C -1982-1983 Mezunları/ Fotoğraf Yahya Doğmuş (1) Ordu İmam Hatip Lisesi 1981-1982 XII/A Sınıfı (1) Ordu İmam Hatip Lisesi 1982 Yılı Öğretmenler... (1) Ordu İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri Toplu Halde-1982 (1) Ordu İmam Hatipliler Buluşuyor/ 2014 /Afiş (1) Ordu'da Nitelikli Liseler (2018) (1) Ordu'nun Yeni Logosu/ Logo (1) Pamuk Annem (1) Paslı Poşet Tıngırtıları/Türkü (1) Pazaryeri'nin Karşısı (1) Pinokyo Dede Çay TV'de/Video (1) Pirenin Yeri (1) R (1) REA Adlı MSN yi Kabul Etme (1) RESMİ BELGEYİ YOK SAYAN VE SUÇÜSTÜ OLAN BAŞKAN VE MÜDÜR OKUMASA DA OLUR /KUMPAS YAZILARI -14 /Bekir AKKAYA (1) Rahat Durmayacağız (1) Rahime Bilgü (Rahmabla) Vefat Etti (1) Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun (1) Recep Tayyi Erdoğan Klip (1) Rehmetli Cemal Zorlu ve Ben Bekir Akkaya (1) Resmi Kurumlarda Bayramlaşma (2001) (1) SAYIN ASIM zolana (1) SORULAR /Bekir AKKAYA (1) SORULAR /Bekir AKKAYA (KUMPAS YAZILARI-2) (1) Saatleriniz Ayarlayın (1) Salih Mirzabeyoğlu Perde Arkasına Geçti /Bekir Akkaya (1) Salih Mirzabeyoğlu “Perde Arkasına Geçti” /Bekir AKKAYA (1) Samsun'u İzleyelim/Video/Bekir Akkaya (1) Sana Sürprizlerim Olacak -1 /Bekir AKKAYA (1) Sana Sürprizlerim Olacak -1 /Bekir AKKAYA (KUMPAS YAZILARI-1) (1) Sebahattin Saltı'yı Tanıyalım (1) Selamet Kurt Hoca'nın Hatıra Defterine Yazdığım (1) Sessiz Şehir / Ekrem Saygı (1) Sevinç Ay- DARBE/Türkü (1) Seçim Öncesi Kımıldamayanlar (1) SİZ ADAMSANIZ BEN DE ADAMIM-1 / Bekir AKKAYA (1) Sıra Dışı Mimar Çelik Erengezgin Eserleri İle İlgili Diyor ki (1) TARİHLER AYNI DEDİK (1) Tarakcı Hamit Hoca (Kısık) ve Hacı Hulusi Baba (1) Tarakcı Hamit Hoca / Bekir Akkaya (1) Tarihi Fotoğraflar (1) Tarikat-Cemaat ve Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Kapatılsın(!) Bekir AKKAYA (1) Tekin Serdaroğlu'ndan Açıklama (1) Tepealan-Korgan Arası (1) Ticabi Civelek'ten Çol Çocuk Değerlendirmesi /Video (1) Topaldan İmam Olmaz/Bekir Akkaya (1) Topraktan uzaklaşmış olanlardan uzak durunuz...Doğduğum ve büyüdüğüm evimiz (1) Tusunamiden Önce - Tusunamadinen Sonra /Fotoğraflar (1) Türkçe Öğretmenim Vedat GÜLER (1) Türkü CD'den (1) Widowsta son kullanılan öğelerin kaydınının engellenmesi (1) YAYLAYA ÇIKAN SANATCI(!) CD’Yİ ANKARA’DA UNUTMUŞ! /Bekir Akkaya (2004 YILINDA YAZILDI) (1) YUNUS ÇAYA VEFAT ETTİ (1) Yakup Elbir'den Bekir Akkaya'ya Mektup (1) Yalandan Şenlik : 200 Milyar/Bekir Akkaya /2006 yılında yazıldı (1) Yalandan Şenliğin İlk Afişi (Bu yazı bugün yazılmadı) (1) Yanık İlacı; Goca Garı İlaçları (1) Yarıyıl Tatili İçin Öğrencilere 5 Öneri (1) Yazarımız Süheyla Elma'ya Teşekkür ve Tebrikler... (1) Yazılarımıza Kaymakamlık Makamınca TAKDİR (1) Yazımızın Peşine Düştü / Emrah KAVCI (1) Yetişkinler Yazılı Olursa/ Video ve Fotoğraf (1) Yukarı Fizme Belediye Başkanı Fahri Kavasoğlu (1) Yukarıdamlalı Muhtarı Ziya Öğme (1) Yunus Çaya ( Allah Rahmet Eylesin) (1) Yusuf YALÇOVA Kumru Ak Parti Belediye Başkan Adayı (1) Yusuf Yalçova (1) Yusuf Öbelik'ten Bekir Akkaya'ya Mektup (1) YİNE SUÇ OLDU /Bekir AKKAYA (1) Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Dil Kursu Eğitimi Hatırası (1) Yılmaz Karaslan (1) Yılın Öğretmeni Seçilmiştim. Ödül Töreninden Kareler ve Ödülüm(!) -3 /Bekir AKKAYA (KUMPAS YAZILARI-3) (1) Zafer Toprak/Türkü; İsmet Erçal ın Şiiri Şarkı Sözü Oldu!(Dinle) (1) Ziya Bilgin Hoca'nın Hatıra Defterime Yazdıkları (1) dilekçe (1) kötüler kaybeder!/Nihal Doğan (1) ÇAY DA VAR KAHVE DE (1) Çakal (Şiir) / Bekir AKKAYA (1) Çalarak Şair Olunmaz (1) Çalı Kahvesi (1) Çatak Kuran-ı Kerim Kursu Hatırası- Ali Duran Demircioğlu Arşivi (1) Çiğ Köfte ve Maklube Şhow (31 Fotoğraf/) (1) Ömer Fatsa Hoca /Ahmet ÇAPKU (1) Örencik Kır Evleri / Araş.Gör. Neşe Nur AKKAYA (1) Özgür Körükçü - Kaymakam (1) Özlü Sözler (1) Öğrencilere Derede Çöp Toplattılar (1) Öğretmenler Günü Kutlama (1) İLKSAN KİMLİK/ Bekir AKKAYA (1) İMAM GÖRÜNÜMLÜ ŞEYTANMIŞIM... (1) İftiranın Bedeli -CHP Huyu (1) İhanetin Beteri/ Gülgün Düzcan (1) İki Gözlüm /Şiir/Video - Yılmaz İmanlık (1) İnternet mi? Kütüphane mi?/Bekir AKKAYA (1) İslamcı Dergiler Projesi (1) İsmet Kaymak Yazıyor (1) İsmet Kaymak'tan Mektup Var (1) İstanbul Kumrulular Derneği Şöleni / Afiş / 2008 (1) İstanbul Notları/ Osman Yılmaz (1) İstanbul'u İzleyin/Video (1) İstemesini Bilen Çayı Ucuza İçiyor (1) İyiler kazanır (1) Şair ve Yazarlara Öneriler/ Cengiz Aytmatov (1) Şaşkınlık Ama Neden?/Nurullah AYDIN (1) Şehitlerimiz (1) Şenlik Yaylada (1) Şikayetim Var (1) Şükrü Naili Paşa'nın Kamburu /Hamza BİLGÜ (1) “Dava Adamlığıyla Başlayan Ve Hüsranla Biten Bir Ömür...“/Ahmet TAŞGETİREN /Star (1)