Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
-MEVCUT BAŞKAN M.HATİPOĞLU ADAY GÖSTERİLİRSE AKP'NİN OYU DİBE VURUR...BEKİR AKKAYA-

18 Ekim 2017

Ömer Fatsa Hoca /Ahmet ÇAPKU

Kumru Haber'in Notu :
Sitemizde Araştırmalarını yayınladığımız Kumru'lu Hocamız Ahmet Çapku'nun son çalışması olan Kumru'muz'un yetiştirdiği büyük alimlerden ve Halil Tatlıgül Hocamızın ilk Hocası Ömer Fatsa'nın Hayatını sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kumru Haber olarak Değerli Hocamız Ahmet Çapku'ya  gayretlerinden dolayı Allah Razı olsun diyor, yeni araştırma ve inceleme yazılarını bekliyor, Kumru kültürüne katkı yapan dost ve ziyaretcilerimize Kumru'dan sevgi ve saygılarımızla selamlarımızı iletiyoruz.                            Bekir AKKAYA **21 Eylül 2007/Kumru**

AHMET ÇAPKU HOCAMIZDAN ÖMER FATSA HOCA'NIN HAYATI

ÖMER (FATSA) HOCA

Ne zamandır memleketimizin tanınmış âlimlerinden Ömer (Fatsa) Hoca’nın hayat hikayesini kimlerden nasıl temin edebilirim diye düşünürdüm. Bu isteğimin düşünceden fiiliyata geçmesine Remzi (Kınalı) ağabey destek çıktı ve bu fakire kılavuzluk etti. Remzi ağabeyin yakın çevresinden Mahmut Güneş ve İsmail Yazar beyler de Hoca’nın yaşamış olduğu Çokdeğirmen Köyü’ne giderken bize eşlik ettiler. Ömer Hoca’nın tedris hayatına dair bilgi temininde İsmail ve Mustafa (Fatsa) amcalar ile Mehmet (Fatsa) bey cömert davrandılar. Misafirperverlikleri her türlü takdirin üstündedir. Cümlesine şükranlarımı arzederim.
…   
Fatsalıoğulları denilen bir aileye mensup olan Ömer Hoca’nın dedeleri Fatsa’nın Meşebükü denilen yerinden Çokdeğirmen’e gelip yerleşmişler. Soy isimlerinin Fatsa oluşu herhalde bununla ilgilidir. Babası Ali Efendi, annesi Fatma hanımdır. Hoca’nın doğum yılı olarak 1936 yazılı mezar taşında. Fakat öyle anlaşılıyor ki, birkaç sene de gizli (kayda girmemiş) yaşı vardır. Fatma hanımın erkeden vefatı sonrası babası ikinci evliliğini yapmıştır. Dolayısıyla henüz üç yaşlarında iken annesi vefat eden Ömer Hoca’nın hayatında üvey annesi tarafının mühim bir yeri vardır. Şöyle ki, Ömer Hoca, Akçaalan Köyü’nde biraz zengin olan üvey annesinin babasıgilin hayvanlarını gütmeye verilmiş küçük yaşlarda. Tabi orada iken müderris Hacı Ali Efendi ve Yusuf Efendi gibi büyük âlimlerden ders okuma imkanı bulmuştur. Böylece onun tahsil hayatı da başlamıştır denilebilir. Medrese usulü ders okumaya başlayan Ömer Hoca’nın tahsil hayatında mezkür hoca efendilerin yeri fevkaladedir. Yusuf Efendi’nin Ordu’nun ilk müftüsü olduğu söylenir. Hepsi birer müderris olan Abdi Hoca, Yusuf Efendi ve Hacı Ali Efendi’nin 1957 yılının Eylül’ünde peşpeşe birer hafta ara ile vefat ettikleri bilinmektedir. İlk önce Hacı Ali Efendi’de okuyan Ömer Hoca, daha sonra Akçekese Köyü’nde talebe okutan Yusuf Efendi’ye talebe olmuştur. Yusuf Efendi Ordu’ya il müftüsü olarak gidince Ömer Hoca ile birlikte Yemişken’li Harun Hoca, Ergen’li Basri Hoca da Yusuf Efendi’nin peşinden onda okumaya gitmişler. Öyle anlaşılıyorki bu kişiler daha önce Akçekese’de onda okuyan talebeleriydiler. Ordu’da birkaç yıl talebelik hayatı devam etmiştir. Ancak Ordu’ya gitmeden önce kendi köyünde Batum’lu İshak Hoca denilen bir âlimden de dersler aldığını görürüz Ömer Hoca’nın.
Yusuf Efendi’nin vefatı sonrası köyüne (Çokdeğirmen) dönen Ömer Hoca’yı, Amcası İsmail Efendi Samsun’a gönderir ilim tahsiline devam etmesi için. Fakirlik sebebiyle babası onu okutmaya taraftar olmasa da amcası İsmail Efendi, yeğeni Ömer Efendi’nin okumasında ısrarcıdır. Öyle ki; ‘Yeter ki siz okuyup ileriye gidin, bizim gibi buralarda kalmayın’ diyerek çeketini ve ayakkabısını çıkarıp yeğenine verir fakirliğin hüküm sürdüğü o zamanlarda. (Bu konu dile getirildiğinde İsmail amcanın, gözyaşlarını tutamadığını buraya kaydedelim). Talebe Ömer Efendi’nin ilme düşkünlüğünü şu hatıra bize çok iyi anlatır. Oğlu Mehmet beyin ifadeleriyle:
-“Talebeliği sıkıntılı geçmiş babamın. Dedem onu okutma taraftarı değilmiş. Fakirlik, yalnızlık her şey var işin içinde. Arazi var, çalışmaya adam lazım tabi. İsmail amcamın onda çok emeği vardır. Üzerindeki çeketi, ayakkabısını çıkarıp ona vermiş ve onu okumaya göndermiş. Batumlu İshak Yılmaz hoca var burada. Onda Arapça okumaya gidiyor. Bizim burada değirmen çok imiş o zamanlar. (Köyün adı da oradan gelir). Orada babama mısır çuvalı veriyorlar git bunu öğüt ve geri getir diye. Ömer Hocamız bunu zevkle alıyor. Bu arada kendi dersini yapıp mısırı öğütüp geri götürüyor. Ki böylece ona, hocasında yeniden ders alma fırsatı doğmuş olduğundan o, bu işi zevkle yapıyor. Bana yük taşıtıyorlar diye düşünüyor değil, bunu, yeniden bir ders okumak açısından bir sebep olarak biliyor. Okumaya müthiş düşkün!”
Yolların bile henüz tam olmadığı o yokuşlu bayırlı yerlerde sırtında mısır çuvalıyla nice kere yollar tepmiştir ilim uğruna yaşıtlarının oyun oynaşta olduğu çağlarında. Yusuf Efendi’nin vefatı sonrası köyüne döner Ömer Hoca. Bundan sonraki tahsil hayatının özetini İsmail amca şöyle dile getirir:
“Buraya geldi daha sonra. Samsun’da İskender Efendi’ye gideceksiniz dedim onlara. Sizi müftü İskender Efendi talebeliğe almazsa yine gideceksiniz, dedim. Almadı mı yine gideceksiniz, dedim. Dediğimi yapıyorlar. Hoca da aynısını yapmış onlara. Yani talebeliğe kabul etmemiş. Ben hocanın almayacağını tahmin ediyordum. Bunun üzerine onlar bir adres alıp Sivas’a gidiyorlar. Orada Süleyman Efendi var galiba. Orada bisel/biraz kalıyorlar sonra da Konya’ya geçiyorlar. Orada Hasan Arıkan diye bir hoca varmış. Orada da okuyor. Menderes sonrası ihtilalle birlikte orası dağılmış tabi. Böylece o da buraya, baba vatanı köyüne döndü.”
            1960 İhtilaliyle dağılan Konya’daki kursları Ömer Hoca’nın tahsil hayatının da sonu olmuştur denilebilir. Zira daha sonraki aşamada köyüne dönen Hoca, bundan sonraki aşamada kendisine bir yol haritası çizmenin peşinde olmuştur. İhtilal öncesi askerliğini yapmıştır.  Acemiliğini Samsun’da, usta birliğini Amasya’da sıhhiye eri olarak vatanî görevini ifa etmiş, askerlik sonrası Konya’ya gitmiş tahsiline devam için. Ancak ihtilal o ve arkadaşlarının tahsil hayatında herhalde bir tür dönüm noktası olmuştur. Köyüne döndükten sonra evlenmiş ve bulunduğu yerde talebe okutmaya başlamıştır. Artık meyveye durma zamanıdır Ömer Hoca için. Bu noktayı da İsmail amcadan dinleyebiliriz:
“Daha sonra Ömer Hoca buraya geldi. Bunun üzerine buraya her taraftan talebe geldi. Niksar, Terme, Ünye, Bafra, Fizme ve çevreden. Talebeleri burada evlere ikişer üçer kişi dağıttık. Bizde ve Hoca’nın evinde bile iki üç talebe kalırdı. Elli altmış talebe oldu. Hafızlar on onbeş kişi, burası şenlendi. Yaş olarak hocadan büyük olanlar bile vardı. Ali Peru da burada okudu. Aşağıdaki mescitte. Belalanlı Mehmet hafız da orada Ali Peru ile ders okudu."
Sayıları artan talebeleri köydeki evlere yatılı usulü yerleştirmek ayrı bir problem olduğu gibi dağınık evlerde kalan talebelerin mektebe gelip gitmeleri ve onların disipline edilmeleri de başka bir sıkıntı kaynağı olmuştur. Burada bir hususa dikkat çekmemiz uygun düşer. Remzi Kınalı ağabeyin ifadelerine göre eskiden beri Kumru civarında Fizme ve Çokdeğirmen köyleri dini ilim tahsilinin üst seviyede yürütüldüğü iki önemli yerleşke olagelmiştir. Herhalde bunun bir neticesi olsa gerektir ki, mezkür köylerin sakinleri, şayet köylerinde bir mektep varsa ve oraya köyün dışından bir talebe okumak için gelmişse o talebeyi kendi evlatları gibi bağırlarına basmışlar, onun iaşe ve ibatesi (geçim ve barınma) ile doğrudan ilgilenmeyi kendilerine vazife addetmişlerdir. İsmail amcanın ifadelerinde de bunu görmek mümkündür. Sonraki aşamada talebelerin daha rahat ve bir arada barınmalarını temin için yatılı bir kurs yapımı gündeme gelmiştir. Yerleri kurs yapımına müsait olan kimi köylüden yer istendiğinde onlar, dedikodu olur düşüncesiyle çekimser kalmışlar. Bunun üzerine İsmail amca, Ömer Hoca’nın talebe okuttuğu kursun yerini vermiştir. Ancak Hoca’yı çekemeyen bir kısım insanın dedikodusu da başlamıştır Ömer Hoca kendisine ev yaptırıyor diye. Tuğlanın ve bugünkü manada ev yapım malzemelerinin köylerde henüz tam bulunmadığı o yıllarda çevre köylerden kereste toplanarak kurs inşasına başlanır. Taşıma usulüyle ta Divanî’den bile kereste getirilir. Bu işe yardımcı olmaya çalışanlar canla başla meseleye el atarlar. Kereste veren köylüler, verdikleri keresteleri kendilerine komşu köyün sınırına kadar taşırlar. Onlar bir sonrakine ve böylece keresteler kurs inşaatına kadar getirilir. Türlü çeşit zahmetler içinde yapılan bir yatılı kurs böylece inşa edilir. İçinde talebelere ekmek pişirmek için fırın da bulunan kursa köylüler aynı zamanda odun taşıyarak ve kursun erzak ihtiyacını gidermeye çalışarak da yardımcı olurlar. Hoca’nın maaşını aralarında toplayıp tedarik ederler. Gerçi Çokdeğirmen Köyü, Ömer Hoca’nın baba vatanı olduğu için, Hoca, kendi tarlalarında çalışarak insanlara yük olmamaya gayret etmiştir şüphesiz. Bu arada muhalefet edenler her zaman ve her yerde mevcuttur. Orada da aynı hüküm kendini göstermiştir. Bu konuyu, Hoca’nın görev yaptığı camide, cami hizmeti mirasını devam ettiren oğlu imam-hatip Mehmet beyin ağzından dinleyebiliriz:
-“Talebeleri okuturken yaşadığı sıkıntıları pek dile getirmezdi babam. Burada hoca iken de sıkıntıları
olmuş tabi. Kur’an kursu inşa edilirken muhalif güçler, onun hakkında; o kendisine ev yaptırıyor siz ona niçin yardım ediyorsunuz yaygarası koparmış. Kur’an kursunun dışında bacayı görenler, işte derlermiş, ev yaptırmış! Bu baskıdan kurtulmak isteyen Ömer Hoca, oraya bir minare yaptırmış sacdan. Ufak bir rüzgarda o minare sallanır dururdu ben küçükken.”
1961 sonrası köyünde Kur’an hizmetine kendini adayan Ömer Hoca, 1965 sonrası, içinde yaklaşık 25 yıl hizmet vereceği kursa taşınmış olur. Nice şöhret olmuş, isim yapmış bölge hocalarının ilk durak yeri, denilebilir ki Ömer Hoca’nın rahle-i tedrisi olmuştur. Halil Tatlıgül Hoca, Paşa Hoca (Bahri Süme), Hikmet Saylan Hoca gibi nice zevatın ilk durak yerleri Çokdeğirmenli Ömer Hoca’dır. İlim tahsili için oradan dağılmışlar Rize’ye ve başka yerlere. Hatta Çatak’a hoca olarak ilk defa istenen kişi de Ömer Hoca olmuştur. Ancak o, talebesi Halil Hoca’nın Çatak’ta ilim tedrisi için uygun bir kişi olduğu haberini göndermiştir Çataklılara. İlk zamanlarında Ömer Hoca’nın kursunda okuyan Halil Hoca, kursta derslerine devam ederken hocası tarafından ilkokula da gönderilir. Böylece hem dini hem de müsbet ilimler açısından tahsil hayatı çift yönlü devam ettirilmiş olur. Biz bu metodun orada sadece Halil Hoca için değil diğer talebeler için de uygulandığını görürüz. Halil Hoca’nın babası Çokdeğirmen Köyü hatibi Ali Efendi, oğlunu daha sonraları Samsun’a ve Trabzon’a götürür. Ancak Ömer Hoca ile Halil Hoca’nın irtibatı hep devam etmiştir nezaket çerçevesinde. Öyle ki, askerden izine gelen Halil Hoca, baba evine gitmeden önce hocasına uğrar, elini öper, ondan müsaade alıp öylece evine yollanırmış. Şairin: ‘Ehli dîl birbirin bilmemek insaf değil’ sözünü bu iki hoca arasında şu şekilde düşünebiliriz: İki gönül/dîl ehli insan birbirini çok iyi anlamış ve karşılıklı olarak birbirinin değerini çok iyi takdir etmişlerdir.
Onbeş yıl kadar çok sıkı, ciddi ve kaliteli bir eğitim süreci yaşanmış Ömer Hoca’nın kursunda. Bir ara sayıları yüzyirmilere çıkan talebeler arasında on onbeş kadar da hafızlık çalışanlar vardır. Artık o bölge, talebelerin Kur’an sesleriyle dolmakta, gönüllü olarak oraya gelen nice talebe harıl harıl ders çalışmakta, köylüler ise onların eğitim hayatında ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. “Ya âlim ol, ya talebe. Ya onlara yardımcı olan ol ya da onları seven. Beşincisi olma helak olursun!” hadisini o bölge insanı için bu manada hatırlayabiliriz. Yatılı talebe nesli kesilince Ömer Hoca, hizmet ettiği yere, üçte iki maaşla vekaleten resmî imam-hatip olarak atanmıştır. 1974’lü yıllarda ise vekalet asalete dönüşür. Yatılı talebe kalmasa bile Ömer Hoca, 1991 yılında vefatından üç ay öncesine kadar gündüzlü talebe okutmaya hep devam etmiştir 30 yıl boyunca. Onun hizmet alanı daha çok Kur’an eğitimi ve Arapça öğretimi şeklinde olmuştur. Kendisi hafız olmadığı halde iyi bir okuyucu (kârî) imiş oğlu Mehmet beyin ifadelerine göre. Son üç ayında talebe okutmaktan mahrum kalışı ise hastalığı sebebiyle hastaneye yatmış olmasıyla ilgilidir. İlginçtir ama kendisi sigara içmediği, içenlerin yanında bile bulunmaktan çekindiği halde akciğer kanserinden dolayı vefat etmiştir. İlahi yazgı/kader denilen inanç herhalde bu tip hadiselerde daha iyi anlaşılan bir şey olsa gerektir. Allahü a‘lem…
İyi bir baba olmuştur Ömer Hoca. Bugün Ahmet-Mehmet-Muhammet isimli üç oğlu da imam-hatip olarak insanımıza hizmet etmektedir. Pekiyi gerek aile içinde gerekse talebelerine karşı nasıl bir tavır takınmıştır sorusuna şu şekilde cevap alırız: Tatlı sert bir üslup. Ömer Hoca’nın taktiği bu minval üzere olmuştur. “Babam sıkı bir aile babası idi. Tatlı sert, disiplini ve prensibi olan biriydi. Sevilmesi gerektiğinde seven ama terbiye adına dövülmesi gerektiğinde de döven bir insandı. Talebelerini döver miydi bilmem ama Allah ellerine nur indirsin ders vermediğimde beni döverdi. Bizden her gün ders isterdi. Bize şunu derdi: Bakın oğlum, ben sizden bir şey istemiyorum. Sadece ders istiyorum. Dersinizi verin gerisi size aittir, derdi.” diyor oğlu Mehmet bey. Yemek seçmeyen, sofra adabına hassasiyet derecesinde ihtimam gösteren ve böylece etrafındakilere örneklik teşkil eden bir tutumu olmuştur Ömer Hoca’nın. Diyelim sofraya beş çeşit yemek konulmuştur. Hoca, yemek kaplarından birini önüne çeker, önündeki tabak bitmeden diğerine kaşığını götürmez. Düşen ekmek kırıntıları şeytana nasip olmasın diye onları parmaklarının ucuyla toplayıp yer. Hatta sofrada başkalarının önündeki ekmek kırıntılarını bile hiçbir kibir emaresi taşımadan toplar.
            Kurs hayatında ve namazlarında sarık takan Hoca, şehire veya başka yerlere giderken normal bir insan gibi giyinir. Güzel, bakımlı ve cins atlara binerek bir yerlere gitmek onun hobileri arasındadır. Abdi Hoca’da görülen türlü çeşit meyve dikip onları yetiştirme hasletini Ömer Hoca’da da bulmamız mümkündür. Giyim kuşamına dikkat eder. Siyasi konularda pek açık vermez. Herhangi bir kişiye bu konuda yön tayin etmez. Ancak onu bilenler duruşunu da tayin edebilirler şüphesiz. Muhafazakar kabul edilen siyasi partilere yakın olduğunu söylerler. Köyde yaşadığı için gazete takip etmemiş veya edememiştir. Fakat televizyon öncesi köylerde bulunan radyodan ajansları/haberleri takip etme konusunda komşularına gittiği olurmuş. Kendisi evine televizyon almaktan çekinmiştir. Ola ki, ben evde yokken çocuklarım onu kendi istekleri doğrultusunda seyre dalarlar endişesiyle. Aslında Ömer Hoca teknolojiye karşı biri olmamıştır. İyiye kullanılırsa fevkalade güzel, faydalı bir şeydir, dermiş televizyon ve diğer teknik aletler için. Lakin özellikle televizyon kültürünün köylere kadar sirayet etmesi, yetişmekte olan nesillerin ahlakının bozulması noktasında Hoca’yı ciddi manada düşündürdüğünü söyler oğlu Mehmet bey.
            Dahası artık mihraba geçen İmam Hatip nesli cami hocalarını bu konuda ehliyetsiz değil de kifayetsiz/yetersiz görmesi onun, dikkate alınmaya değer düşüncelerinden biri olmuştur denilebilir. Şöyle ki, İmam Hatip liselerinden mezun olup cami hizmetini üstlenen tanıdıklarına hep şunları söylermiş: ‘A evladım! Tamam İmam Hatibi okudunuz fakat bu ilminizi Kur’an talimi ve Arapça eğitimi alarak istenilen seviyeye getirmeniz lazım. Ben hep buradayım. İstediğiniz zaman gelin. Gece gündüz fark etmez. Elimden geldiği kadar size yardımcı olayım.’ Öyle anlaşılıyor ki, yeni nesil imam-hatiplerin devraldığı bir imamlık ve cami hizmetlerinin kalitesi hocada tedirginlik oluşturmuş gibidir.
            Sivas veya Konya’da okurken ‘Süleymancı’ denilen çevreyle tanışmış Ömer Hoca. Sonraki yıllarında da söz konusu çevreye yakın durmuş anlaşıldığı kadarıyla. Bu yönüyle adı Süleymancıya çıkmıştır. Fakat yaşam ve düşünceleri dikkate alınırsa onun tavrını herhangi bir çevçeveye sokmak biraz zor görünüyor. Zira üç oğlunu da İmam Hatip Lisesi’nde okutmuş ve kendisi Diyanet’te görev almış, yıllarını resmî görevli bir imam-hatip olarak hizmete adamıştır. Etrafta bu şekilde tanınması, bazı soruşturmalar geçirmesine de sebep olmuş yakınlarının anlatmasına göre. Fakat herhalükarda Ömer Hoca, hayatını ilme, edebe, ahlaka, dine, devlete ve millete adamış biridir diyebiliriz. İlim ve dine bağlılık noktasında Hoca’nın, halkın dine soğuk davranmasına sebep oluyor şeklindeki bazı eleştiri alan yönleri bize, onun tutumu hakkında ipucu verir niteliktedir. Mesela teravih namazlarında da tadil-i erkana ciddiyetle riayet edişi onun hakkında şikayet konusu olmuş, bu mesele bazı insanlar tarafından Halil Hoca’ya götürülmüştür. Bunu söyleyenlere Halil Hoca’nın verdiği cevap adeta bir şamar olmuş gibidir: “Keşke imkanım olsa da bütün vakitleri Ömer Hoca’nın ardında kılsam!” Ucunda sıkıntı bile görülse dini açıdan bir mesele dile getirilmesi gerekli ise Ömer Hoca çekinmeden bunu dile getiren biri olmuştur.
    
Bir ara Elazığ’a hizmet içi eğitim kursuna gönderilen ve yaklaşık kırkbeş gün kadar orada kalan Hoca, hizmet içi eğitim kursu veren kimi hocalarla birlikte dersler yapmışlar. Onun, feraiz ilmini kursta hizmet veren bazı hocalara anlattığı ifade edilir. Bunun üzerine kendisinden ders okuyanlar: Hocam biz seni gökte ararken yerde bulduk, demişlerdir.
            Köyünde adeta bir sıhhiye gibi hizmet veren Ömer Hoca, ibadet hayatına düşkün biri olmuştur. Geceleyin seher vakitlerinde kalkıp ibadet edermiş. İki defa hacca gitmiş. Birincisinde normal hac farizasını yerine getirmiş, diğerinde ise yakın aile çevresinin katkılarıyla dedesi yerine vekaleten hacca gitmiş. Hac izlenimleri cümlesinden olarak; “Oranın halkı Efendimiz’in (sav) kıymetini iyi takdir edemiyorlar. Onu sıradan biri olarak görüyorlar” dermiş.
            Ömer Hoca, Abdi Hoca’nın, kalp gözü açık biri olduğunu söylermiş. Görev yaptığı yerde ve civar köylerde vaazlar, sohbetler vermiştir. Sohbetlerinde daha çok insanların itikadî ve şeklî açıdan dini yaşamadaki eksikliklerine vurgu yapmıştır. İslam adına doğruysa o doğruyu söylemekten çekinmeyen ve fıkhî konularda tavizsiz biri olduğu söylenir. Hoca, Kumru ve civarında cenaze ve kurak dualarına, diğer cemiyetlere imkan ölçüsünde katılmıştır. Kendi görev yeri dışına çıkıp hizmet ettiği gerekçesiyle bazı soruşturmalar geçirdiğini dile getirir yakınları. Mehmet bey: “Diyebiliriz ki, bu civarda Ömer Hoca’sız cenaze olmazdı. Adam cenazeyi bekletir Ömer Hoca’yı beklerdi. Ömer Hoca gitmezse sanki o cenazenin defni eksik kalmış hissi vardı insanlarda. Kurak dualarına falan mutlaka katılırdı ve onun prosedürlerini o çok iyi bilirdi.” Özellikle Ömer Hoca çapındaki hocaların yanına muhtelif talepler için gelenlerin bol olduğu düşünülebilir. Bu konuda Hoca’nın, şifa ayetlerini içerse bile muska yazmadığı söylenir. Fakat bu niyetle gelenlere şifahen okurmuş. Muska, halkın tabiriyle hamaylo türünden şeyler yazmamasının gerekçesi, insanların bu tür şeyleri yanlış anlayıp uygulamalarından endişe ediyor olmasıdır. Hoca’ya dair kerametvari hallerden bahsedenler de vardır. Ancak en yüksek keramet şüphesiz istikamet üzere yaşamaktır, derler. Fakat Hacı Celal Irgav amcadan naklen yine de şöyle bir hatırayı buraya alabiliriz. Karayoluyla hacca birlikte gitmekte iken Humus’ta Celal amca ile Ömer Hoca bir sabah namazı sonrası türbe ziyaretleri yapmaktadırlar. Yan yana bulunan iki kabre uğrayıp okurlar. Hoca, Celal amcaya; ‘Şunun içinde insan var ama şunun içi boş’ der. Celal amca bunu, hocanın kerameti olarak görür.
(Alttaki fotoğraf : Ömer Hoca'nın Kabri ve İsmail Fatsa)
Mezarlık kültürü açısından kabirlerin ihtişamlı oluşuna karşı olmuş. Fakat kabrin kaybolmasının önlenmesi için baş ayak taşlarının olması gerektiğine inanmıştır. Mezar taşlarının siyah olmasının faziletli olduğunu dile getirirmiş. Emekli olmak kendisine nasip olmamış Ömer Hoca’nın. 16 Nisan 1991’de Ramazan ayının 26-27. gecesi vefat etmiş, Kadir Gecesi’ne denk gelen günde ise toprağa verilmiştir. Nüfus kaydına göre 55 yaşında ve fakat kayıtlı olmayan yaşını dikkate alırsak muhtemelen 57 veya 58 yaşlarında yani ömrünün en tecrübeli ve dini bilgi birikiminin en üst seviyelerinde olduğu bir zaman diliminde. Kendisine rahmet diliyoruz. Kabri, görev yaptığı caminin hemen önünde, anne babasıyla aynı mekandadır. Caminin minaresinin dibinde her gün ezanları dinleyerek ebedi istiratgahında seher vakitlerinde bülbüllerin tesbihatına eşlik ediyordur herhalde. Hoca’nın kendi elleriyle diktiği evinin önündeki ıhlamur ağacının dibinde biraz oturup şöyle tarihin derinliklerine dalarsanız bir zamanlar oralarda koşturan, Kur’an okuyan, dini tedrisat yapan nice talebenin Ömer Hocaları riyasetinde adeta bir şehrayin meclisi kurduklarının fotoğraf karelerini görebilir, seslerini duyabilirsiniz. 
Hoca’nın kabir taşının ön yüzünde şunlar kaydedilmiştir:
Ömür boyu mihraba geçtim
Çok kardeşime kefen biçtim
Akibet ecel şerbetin içtim
Fatiha için burayı seçtim
Arka yüzünde ise şu beyit yer alır:
Kıl beni mağfiret Ya Rabbi Yezdan
Arşı a‘zam nûru Kur’an
Görüp bildiğim ihvan
Okusun Fatiha’yı ihsan[1]
Şimdi Ömer Hoca ve onun rahle-i tedrisinden geçmiş Halil Tatlıgül Hoca, Paşa Hoca (Bahri Süme) bizlerden bir Fatiha bekliyorlardır. Kaldı ki, bunu, onlar çoktan hak etmişlerdir. Rahmetullâhi rahmeten vâsia…
Kendisinden bilgi almak için Ömer Hoca’nın Ordu’dan talebelik arkadaşı, yakın dostu bir zamanlar Ordu müftülüğü yapmış Yusuf Hoca’nın oğlu Sabri Işık Hoca ile görüşmeyi çok isterdim. Dahası mezkür Yusuf ve oğlu Sabri Hocalarımızın hayat hikayelerini de bu sütunlara taşımak gönlümün isteğidir. Bu da ileride gerçek olur ümidiyle inşallah. Yanında Ömer Hoca’ya dair bilgi ve belge bulunup da bu fakire yardımcı olacak zat-ı muhteremlere şimdiden şükran borçlu olduğumu beyan ederim.
Hürmet ve muhabbetlerimle…
12. 09.2007
Ahmet Çapku[1] Bu beyit özellikle İstanbul’da muhtelif kabir taşlarında şu şekilde kayıtlıdır: /Kıl beni mağfiret Ya Rabbi Yezdân /Bi-Hakkı arş-ı a‘zam nûr-ı Kur’ân / Gelip kabrime ziyaret eden ihvân / İde ruhuma bir Fatiha ihsan. /©© Bekir Akkaya Blogspot Copyright 2000 ©© Sitemizde yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. Kaynak göstererek kullanmaya özen gösteriniz. Tüm metin, resim ve içeriğin hakları https://bekirakkaya.blogspot.com.tr/ye aittir. 5846 Sayılı Kanuna rağmen çalınan her türlü içeriğin hukuki ve cezai sorumluluğu çalanın kendilerine aittir. ©
Paylaş:

KONULAR

HABERLER ( 561 ) Bekir Akkaya Yazıları ( 345 ) Bekir Akkaya Özel ( 207 ) Önemli Belgeler ( 192 ) Kim Kimdir? ( 179 ) Oğlum Bak Git ( 162 ) Vesikalık Kareler ( 159 ) Etkinlik Proğramları ( 154 ) Seçme Fotoğraflar ( 147 ) Siyah Beyaz Kareler ( 146 ) Eğitim-Öğretim ( 140 ) Bekir Akkaya Yorumları ( 115 ) Önemli Yazılar ( 115 ) Bekir Akkayaya Yazılanlar ( 114 ) Bekir Akkaya Fotoğrafları ( 113 ) Araştırma İnceleme ( 112 ) Foto Haber ( 110 ) Derneklerimiz ( 102 ) Bekir Akkaya Araştırmaları ( 91 ) Yazarlarımızdan ( 81 ) Cemiyet Fotoğrafları ( 67 ) Polemik Yazıları ( 67 ) Abdullah Özbek Yazıları ( 55 ) Vefat Haberleri ( 51 ) Duyuru Haber ( 50 ) Haber Yorum ( 49 ) Namazlı Niyazlı Kumpas ( 45 ) Siyaset ( 44 ) Önemli fotoğraflar ( 41 ) Önemli Bağlantılar ( 40 ) Şiirler ( 38 ) Seçme Şiirler ( 37 ) Kitap-Kütüphane ( 35 ) Şairlerimizden ( 34 ) Kumrulu Şair ve Yazarlar ( 29 ) İlginç Haberler ( 28 ) İsmet Kaymak Yazıları ( 28 ) KUMPAS YAZILARI ( 25 ) Ekrem Saygı Yazıları ( 24 ) KUMRULU YAZARLARDAN ( 23 ) Konuşan Fotoğraflar ( 22 ) Ahmet Çapku Yazıları ( 21 ) Seçme Yazılar ( 20 ) Bekir Akkaya Şiirleri ( 19 ) Bekir Akkaya İzlenimleri ( 18 ) Türküler ( 16 ) Video ( 16 ) Bekir Akkayanın Not Defteri ( 15 ) Bekir Akkaya Özel ( 14 ) Belgesel ( 14 ) Kumru İlçesi-Siyah Beyaz ( 14 ) Sağlık ( 13 ) Goca Garı İlaçları ( 12 ) Eski Kumru Fotoğrafları ( 11 ) Fizme Yazıları ( 11 ) Yılmaz İmanlık Yazıları ( 11 ) İmam Hatiplinin Not Defteri ( 11 ) Bekir Akkaya Röportajları ( 10 ) Bekir Akkaya Videoları ( 9 ) Bekir Akkaya'ya Yazılanlar ( 9 ) Cemalettin Yaktı Yazıları ( 9 ) Ölümden Sonrasına Yolculuk ( 9 ) Abdullah Saygı Yazıları ( 8 ) Cemiyet Haberleri ( 8 ) Kumru Tarihi ( 8 ) Logo-Amblem ( 8 ) Ordu İmam Hatip Lisesi ( 8 ) İlhan Tinci Yazıları ( 8 ) ORİMDER ( 7 ) Prof.Dr.Bahattin Dartma Yazıları ( 7 ) İbretlik Fotoğraflar ( 7 ) KUYİAD ( 6 ) Röportajlar ( 6 ) Yılmaz Alır Yazıları ( 6 ) Bekir Akkaya'nın Arşivi'nden Fotoğraflar ( 5 ) Korganlı Kiraz Hocamız ( 5 ) Kumru Öğretmenevinin Açılışı ( 5 ) Bekir Akkaya Kimdir? ( 4 ) Bilgisayar Bilgileri ( 4 ) Halil Tatlıgül Hoca ( 4 ) KUYİAD'A MESAJ ( 4 ) KUYİAD'tan Açıklama Bekliyoruz! ( 4 ) Kur'an-ı Kerim-i Anlayalım ( 4 ) Küfür Hakaret ( 4 ) Şikayet-Dilekçe ( 4 ) Fizme Tarihi ( 3 ) Hadisleri Anlama Kılavuzu ( 3 ) Hamit Hoca ( 3 ) Kuyiad'ın Manifastosu ( 3 ) Maklube Şhow ( 3 ) Ali Duran Demircioğlu Arşivi ( 2 ) Asım Zolan ( 2 ) Asım zolan'dan açıklama. Yorumsuz ( 2 ) Bekir Akkaya Vesikalık Fotoğraflar ( 2 ) Belediye Hizmetleri ( 2 ) Bir İmam Hatiplinin Not Defteri ( 2 ) Emrah Kavcı Yazıları ( 2 ) Goca Garı Bilgileri ( 2 ) Kumru Öğretmenevi'nden Bir Kare ( 2 ) Kumru'da Göç ve Nedenleri ( 2 ) Kumrudan bir görüntü ( 2 ) Küfür Mesajları - Belediye ( 2 ) Kültürel Etkinlikler ( 2 ) KİMSE BOŞUNA ORTALIĞI KARIŞTIRMASIN/ Bekir AKKAYA ( 2 ) Mehmet Arşın Yazıları ( 2 ) Neşe Nur Akkaya ( 2 ) Neşe Nur Akkaya Yazıları ( 2 ) Takvim Yapraklarında Neler Var? ( 2 ) Takvimde Eskiler Ne Buyurmuşlar? Tecrübe ( 2 ) Tanıtım Haber ( 2 ) Yunus Arıncı ( 2 ) Öğretmenler Günü Kutlamalarından (Kumru Öğretmenevi) ( 2 ) Şirketi Büyükşehire Şikayet ( 2 ) "Dünyadan Tiksindim Hani"/ Şiir/ Faik Çağlar ( 1 ) 1894'te Fatsa Kazasının Nüfus ( 1 ) 1964 Yılı Kumru Devlet Dairesi Protokolü ( 1 ) 1979 Kumru İlçesi ( 1 ) 2003 Yılında www.kumru.org(KUMRU HABER)' in İlk Sayfası ( 1 ) 2017 Yılında Ben Bekir AKKAYA ( 1 ) 411/9=45 Yani: El elden üstündür/ İlhan Döğüş ( 1 ) 65 YAŞ VE ÜSTÜ OLANLAR KANUNİ HAKLARINI KULLANSINLAR ( 1 ) ADNAN BELLİCİ AMCAMIZ VEFAT ETTİ ( 1 ) AKP ESKİ İLÇE BAŞKANI “GAYRİ AHLAKİ PAYLAŞIMLARI” İSPAT ETMELİ /KUMPAS YAZILARI -7 /Bekir AKKAYA ( 1 ) ALO HASTANE- 444 09 11-ÖNEMLİ ( 1 ) ALTIN DEGERINDEKI PRATIK BILGILER ( 1 ) ANILARDA KALANLAR/Ekrem SAYGI ( 1 ) ASLOLAN MUHABBET! ÇALI KAHVESİ’NDE BULUŞALIM! ( 1 ) Abbas'ın Sürpriz Belgesi ( 1 ) Adem Saraç Hocamızdan Bekir Akkaya'ya Teşekkür (2005) ( 1 ) Adem Saraç'tan Bekir Akkaya'ya Teşekkür ( 1 ) Adil Balta'dan Bekir Akkaya'ya /Şiir (1979) ( 1 ) Adrese Teslim Bela- Lanet Okuma ( 1 ) Ah Şekerim/ Şiir/ Saadet ÜN ( 1 ) Ahmet Karaoğlanoğlu ile Sohbetten ( 1 ) Ailemize Özel Fidan Tohumu ( 1 ) Ak Parti ( 1 ) Ak Partinin Hatası/ Mehmet Gündem ( 1 ) Ak parti ordu millet vekili adaylari (2018) ( 1 ) Akkaya Soyadı Ne Anlama Geliyor... ( 1 ) Akçedere (Küşnefak-Günşefak)'tan Mehmet Ağabey ( 1 ) Ali Aşlık Kimdir /Video ( 1 ) Ali Tapu'yu tanıyalım ( 1 ) Altın Kafesi Tenekeye Çevirmeyelim/Abdullah Saygı ( 1 ) Anadolulaşmak/Yakup Elbir ( 1 ) Annemin Son Fotoğrafları... ( 1 ) Asım Kumru'nun Mezar Taşı (Kumru'nun İlk Belediye Başkanı) ( 1 ) Avizelere Bakışın Resmi... ( 1 ) Aynada Yansımasını Göremeyenler/Ekrem Saygı ( 1 ) Aytekin Serdaroğlu Aday Adayı ( 1 ) Ayşe Saygı (Sarıhan) ve Babası Sarıkadıoğlu Hatip Şevki Hoca (Sarıhan)-1932 ( 1 ) Azrail Konuktu / Müzik ( 1 ) Ağacı Yıkmıyorlar/Video ( 1 ) BAŞKAN MURAT HATİPOĞLU: MENFEAAT TEMİNCİLER KARŞIMDA KONUMLANDILAR /Haber Yorum/Bekir AKKAYA ( 1 ) BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖĞRETMENE "ÜSTÜN MEZİYET ÖDÜLÜ" ( 1 ) BEN AKP’LİLERİ KANDIRDIM /KUMPAS YAZILARI – 17 /Bekir AKKAYA ( 1 ) Baki Çebi ( 1 ) Baki Çebi ve Yılmaz Karaslan ( 1 ) Bayramınız Mübarek Olsun (2001) / Bekir AKKAYA ( 1 ) Bayramınız Mübarek Olsun (2001) / Bekir Akkaya'dan Tebrik ve Kutlama ( 1 ) Bazı imamlar kendilerini salmışlar / Bekir Akkaya ( 1 ) Başarının Altın Kuralalrı/Sakıp Sabancı ( 1 ) Başarının Sırrı ( 1 ) Başbakan Binali Yıldırım Ordu'da İdi (Son Başbakanı Karşılama) ( 1 ) Başkanın Çol çocuk Videosu/ Video ( 1 ) Bekir Akkaya - Vesikalık ( 1 ) Bekir Akkaya Sakallı ve Sakalsız Vesikalık ( 1 ) Bekir Akkaya Vesikalık/ Yukarı ( 1 ) Bekir Akkaya Çalıyor ve Söylüyor... ( 1 ) Bekir Akkaya'nın Albümünden ( 1 ) Bekir Akkaya'nın Facebook Sayfa Kapağı ( 1 ) Bekir Akkaya'ya Tebrik - Teşekkkür Mustafa Akar'dan Bayram Kutlaması ( 1 ) Bekir Akkaya'ya Tebrik-Teşekkür ( 1 ) Belgelerle Gerçek Tarih Sitesi ( 1 ) Beni ÇEK ÇEK diyenler Şimdi Benden Kaçıyor...Acaba Neden? ( 1 ) Benim her şeyim kütüphanem ( 1 ) Bilge Adam Devlet Bahçeli Demiyeceksin ( 1 ) Bilge insan Dr. Cemalettin Yaktı ve Kumru ( 1 ) Bilgi Edinmeye Dilekçe ( 1 ) Bilgisayar Teknolojisi /Video ( 1 ) Bilmem Ağlasam mı/Türkü/ Mahsuni ( 1 ) Bir Zamanla Kumru Protokolu ( 1 ) Bir Zamanlar Kumru Protokolü ( 1 ) Bir Zamanlar Kumru Protokolü (Arşiv) ( 1 ) Bir Zamanlar Maklube Şhow...(8 Adet Fotoğraf) ( 1 ) Bir zamanlar Kumru Erçallar Kültür Sarayı ( 1 ) Bir zamanlar Kumru Erçallar Kültür Sarayında Proğram Sonu ( 1 ) Bir zamanlar Kumru Protokolu (Kazim Paru'dan) ( 1 ) Bir zamanlar Kumru Protokolü - 1997 ( 1 ) Biyografi Yazmak /Ahmet Çapku ( 1 ) Bizim Ali ( 1 ) Bizler Toprakla iç içe evlerde büyüdük. Evimiz...Köyümüz... ( 1 ) Boş Laflara Karnımız Tok/ Şiir / Hasan ANLAR ( 1 ) Bu Yazının Başlığını Siz Koyun/Ekrem Saygı ( 1 ) Bugün 24 Kasım 2018-Öğretmenlerimin Ellerinden Öptüm... ( 1 ) Bul Getir / Türkü / Kemal Alaçayır ( 1 ) Bunun Adı: Soğuk İç Savaş / Engin Ardıç ( 1 ) Buralara Artık Şehir (Fotoğraf) ( 1 ) Büyükşehire Şikayet ( 1 ) CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU (DDK)NA KRİTİK GÖREVLER ( 1 ) Canik Org Yayında (2006) /Arşiv ( 1 ) Canik.Org Yayında/Bekir Akkaya ( 1 ) Cemal Günay-Diş Teknisyeni-Sanatcı ( 1 ) Cep telefonu çalınanlar ne yapmalı ? ( 1 ) Cinsiyet Yoksunu Sapık /Bekir AKKAYA ( 1 ) Cukkalar Belediyeden... Afişi (2010 Afişi) ( 1 ) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Korgan'da ( 1 ) Cumhurbaşkanımızdan Teşekkür ( 1 ) Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun(2003) ( 1 ) CİNSEL İÇERİK İÇERMEZ AMA SİZ VARMIŞ GİBİ OKUYUN VE BAŞTAN SONA YALAN VE İFTİRA DOLU O YAZI/ KUMPAS YAZILARI -13 /Bekir AKKAYA ( 1 ) DDK ( 1 ) DSİ (DEVLET SU İŞLERİ) KUMRU’DA ÇALIŞIYOR ( 1 ) Daire Amirleri Toplu Halde (2002) ( 1 ) Dereyi Öğrencilere Temizlettiler ( 1 ) Dervişin Sahibi (Hikaye) ( 1 ) Dinazorlara Karşı ( 1 ) Dini ve Tarihi Metinler Bağlamında Hz. İbrahim/Prof. Dr. Bahattin Dartma ( 1 ) Diploma ve Askerlik Belgesi ( 1 ) Diş Ağrısını Giderin ( 1 ) Doğan CÜCELOĞLU'NUN ( 1 ) DÎNÎ ve TARİHÎ METİNLER BAĞLAMINDA Hz. İBRAHİM/Prof.Dr. Bahattin Dartma ( 1 ) Dünya Kadınlar Günü Üzerine / Bekir AKKAYA ( 1 ) Dünya Kadınlar Günü Üzerine / Bekir AKKAYA (2008) ( 1 ) Dünya Kadınlar Günü Üzerine/Bekir AKKAYA ( 1 ) Düzoba Yayla Şenlikleri /Afiş/ /1993 ( 1 ) Düzoba Yayla Şenlikleri /Afiş/2010 ( 1 ) Düzoba Yayla Şenlikleri Afişi (1994) ( 1 ) Düzoba ve Erecek Şenlikleri / Afiş /2008 ( 1 ) Düzoba Şenliklerine Katılım 2 Milyondan Fazla (Fotoğraf) ( 1 ) Düğün Davetiyemiz ( 1 ) Düğün-Davet ( 1 ) Düğünümüz Vardı...Davetiyemiz... ( 1 ) DİPLOMASIZ VE CAHİL BİRİ BÜYÜKŞEHİRDE NE YAPAR? /KUMPAS YAZILARI -9 /Bekir AKKAYA ( 1 ) EY KUMRU’NUN AKP YANCILARI BAŞKANINIZ SİZİ SATTI / KUMPAS YAZILARI -16 /Bekir AKKAYA ( 1 ) EY KUMRU’NUN AKP’LİLERİ; BAŞKANINIZ DİYOR Kİ “ADAMCIK MEVZUSU YENİ DEĞİL ( 1 ) Ekrem Saygı'dan Bana Teşekkür ( 1 ) Elekçi Deresini Öğrencilere Temizlettiler ( 1 ) Emekli İmam Hatip Yusuf ERDAL Vefat Etti ( 1 ) Ergün Taşçı Kimdir? Video ( 1 ) Eski Kumru Hapishanesi ( 1 ) Eski Ramazanlar / Ahmet Çapku ( 1 ) Eskilerin Takvimi - Tecrübe ( 1 ) Evim ve Çevresi ( 1 ) Evimizin Yanında Kış ( 1 ) Ezem Ezeden Oğlan/ Türkü ( 1 ) Eğitimindeki Katılımcılarla bir konuşmasından ( 1 ) Eğri Öğüt /Video / Abdurrahim Karakoç ( 1 ) Fatma Akkaya ( 1 ) Fatsa'da Erçallar Otopark Yapacak ( 1 ) Figen Kumru Akşit'ten Bekir Akkaya'ya Mektup -1 ( 1 ) Figen Kumru Akşit'ten Bekir Akkaya'ya Mektup -2 ( 1 ) Fizme Alimerini Anma Üzerine /Bekir AKKAYA ( 1 ) Fizme Bayramları Üzerine /Bekir AKKAYA ( 1 ) Fizme Bayramlarında Bir Araya Geliş - 1992 ( 1 ) Fizme Yazılarına Katkı (2008) / Bekir AKKAYA ( 1 ) Fizme Üzerine /Bekir AKKAYA ( 1 ) Fizme'de Bayram Sabahı / Yılmaz İmanlık ( 1 ) Fizmede Bayramı Yaşamak/ Metin Pile ( 1 ) FİZME BELDESİNİ TANIYALIM /Bekir AKKAYA (2008) ( 1 ) Fırın Önü Yaylası Camii (1838) ( 1 ) GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ALİ ÇAVUŞ’UN “GAYRİ AHLAKİ PAYLAŞIMI” DA AYNI / KUMPAS YAZILARI - 10 /Bekir AKKAYA ( 1 ) Geçmiş Zaman Olur ki - 2 ( 1 ) Geçmiş zaman olur ki ( 1 ) Geçmişin Gölgesinde Kumru Hocaları/Ekrem SAYGI ( 1 ) GÜNÜMÜZDEKİ HÂFIZLIK İLE ASR-I SAÂDETTEKİ HÂFIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI /Prof. Dr. Bakattin Dartma ( 1 ) Gül Düşer/Türkü/Özlem Özdil ( 1 ) Gülay Göktürk'ü yıkan isyan mektubu/ Gülay Göktürk ( 1 ) Gülencilerin Erbakan'a Karşı Çıkışı/Video ( 1 ) Güneycik Köyü/ Video ( 1 ) HACER ZAN VEFAT ETTİ ( 1 ) HANİFE ARINCI TEYZEMİZ VEFAT ETTİ ( 1 ) HAYAL KIRIKLIĞI (Şiir) /Bekir AKKAYA ( 1 ) Hacı Yusuf SANSI /Fotoğraf ( 1 ) Hadis Ezberleme Yarışması/2010 / Afiş ( 1 ) Hafız Emmim (Hafız Mehmet Alkan Hoca) ( 1 ) Hakaret ve Küfürleri Beğenen Milli Eğitim Müdürü / KUMPAS YAZILARI -6 /Bekir AKKAYA ( 1 ) Hakiki balı nasıl anlarsınız? ( 1 ) Halil Hoca Anılacak /Afiş-2015 ( 1 ) Halil Hoca'nın Hayatı / Ahmet ÇAPKU (Arşiv) ( 1 ) Halil Hoca'nın Vasiyeti /Ahmet ÇAPKU (Arşiv) ( 1 ) Halil Hocada Sorumluluk Bilinci /Ahmet Çapku ( 1 ) Halil Hocanın Talebelik Yılları /Ahmet Çapku ( 1 ) Halil Hocanın Şiirleri (2006) /Arşiv ( 1 ) Halil Tatlıgül Hoca ve Davut Yılmaz Pehlivan ( 1 ) Halil Tatlıgül Hoca'nın Nüfus Cüzdanı ( 1 ) Halil Tatlıgül Hocamız ( 1 ) Halil Tatlıgül Hocanın Anne ve Babası ( 1 ) Halil [Tatlıgül] Hocanın Hayatından Bir-iki Kesit / Ahmet ÇAPKU ( 1 ) Halk Eğitim'de Saz Kursu... ( 1 ) Hamit Hoca (Müderris) ( 1 ) Hamit Hoca İle İlgili Açıklama- Mehdi Ersoydan ( 1 ) Havai Fişekle Kuyruğu Dik Tutma Çabası /Emrah KAVCI ( 1 ) Hayvanlarda Merhamet Örneği/Video ( 1 ) Her Şey Vatan İçin Her Şey Türkiye İçin /Klip ( 1 ) Hergele /Şiir / Bekir AKKAYA ( 1 ) Huzurlu bir mekan herkese nasip olsun ( 1 ) KADIN KOLLARI BAŞKANI AYNUR DEMİR’İN “GAYRİ AHLAKİ” DUYURUSU” /KUMPAS YAZILARI -8 /Bekir AKKAYA ( 1 ) KUMRU BELEDİYE BAŞKANI PSİKOLOJİK OLARAK TAKİP EDİLMELİDİR/ KUMPAS YAZILARI -15 /Bekir AKKAYA ( 1 ) KUMRU BELEDİYE’SİNİN SAYFASINDA YAYINLANAN KUMPAS YORUMLARI /1 ( 1 ) KUMRU FORMUNDA RESİM VE YAZI YAYINLAMA (ARŞİV) /Bekir AKKAYA ( 1 ) KUMRU İLÇESİ VE BEN - 1 / Bekir AKKAYA ( 1 ) KUMRU'DA BURALAR ŞEHİR ARTIK ( 1 ) KUMRUDA İSTİRİTYE MANTARI YETİŞTİRİLDİ ( 1 ) KUMRU’YU FATSA VE ÜNYEYE TAŞIYALIM!– 2 / Bekir AKKAYA ( 1 ) KURUMSAL YAZYORUM /KUMPAS YAZILARI -12 /Bekir AKKAYA ( 1 ) KUYİAD AÇIKLAMA YAPACAĞINA BENİ TEHDİT EDİYOR/Bekir AKKAYA / KUMPAS YAZILARI-4 ( 1 ) KUYİAD İDDİA ETTİĞİ "GAYRİ AHLAKİ PAYLAŞIMI" İSPAT ETMELİ ( 1 ) KUYİAD'IN İSTANBUL'DAKİ KUMRULULAR LİSTESİ (29 Mart 2016) ( 1 ) Kadıncık/Yarbaşı ( 1 ) Kalp Krizi Geçirdim ve Beni Dr. Cemalettin Yaktı Kurtardı /Bekir AKKAYA ( 1 ) Kapasiteniz Yetmez /Bekir Akkaya ( 1 ) Kaymakam Deniz Kılınç'la Bekir Akkaya ( 1 ) Kaymakam Özgür Körükçü ( 1 ) Kaymakamlıkça Takdir ( 1 ) Kaymakamımız Ali Çalgan' Kınalı Çay Bahçesi ( 1 ) Kimin En Etkini / Ahmet Çapku ( 1 ) Kiraz Hoca Şevki Yılmaz'la ( 1 ) Kiraz Hoca'nın Vesikalık Fotoğrafı ( 1 ) Kiraz Hoca’yı Ziyaretimiz / Bekir AKKAYA ( 1 ) Kirlenmemiş Bir Pınar Halil Tatlıgül Hoca / Doç.Dr.Ahmet ÇAPKU ( 1 ) Kitaplar Çöpe ya da Geri Dönüşüme / Bekir AKKAYA ( 1 ) Kitapçı Mehmet Akkaya Hoca / Ekrem Saygı Yazdı ( 1 ) Kredi Masraflarını Geri Alın (Dilekçe) /Bekir Akkaya ( 1 ) Kredi kartında kandırılıyoruz/Kerim Baydak ( 1 ) Kudüs Mitingi ( 1 ) Kul musunuz? efendi mi? /Bekir AKKAYA ( 1 ) Kumpas Yorumları ( 1 ) Kumpasçıların Allah Belasını Versin /Bekir AKKAYA ( 1 ) Kumru AGD'den "Kudüs İslamındır" Proğramı (2017) (Fotoğraflı) ( 1 ) Kumru Anadolu Gençlik Derneği ( 1 ) Kumru Devlet Hastanesi (Fotoğraf) ( 1 ) Kumru Emniyet Amirimizle...2006 ( 1 ) Kumru Halk Eğitimi Merkezi Türkü ProğramındanResi ( 1 ) Kumru Hükümet Binasının Önünde Proğram ( 1 ) Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç Beyefendi’yi Ziyaret ( 1 ) Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç'la Sohbet /Fotoğraflı ( 1 ) Kumru Merkez Camii Bayramlaşma/ Video/2008 ( 1 ) Kumru Merkez Camii ve Çevresi / Eski Kumru Fotoğrafları ( 1 ) Kumru Milliyetci Hareket Partisi Kahvaltı Proğramı Verdi (Video) ( 1 ) Kumru Müftülüğünden Teşekkür Belgesi ( 1 ) Kumru Nüfusunun 1965'ten 2018 yılına Değişimi ( 1 ) Kumru Sevdalısı İsmet Erçal’la Kahve Sohbeti (Yazı ve 37 Fotoğraf) ( 1 ) Kumru Türk Halk Müziği Korusu ( 1 ) Kumru Yibo'da Veli Toplantılarından... ( 1 ) Kumru ve Cengiz İcar (Ali Duran Demircioğlu Arşivi) ( 1 ) Kumru Öğretmenevi Açılışından ( 1 ) Kumru Öğretmenevi Futbol Turnuvası (2004) ( 1 ) Kumru Öğretmenevi'nden Bir Hatıra ( 1 ) Kumru Öğretmenevinden Bir Kare ( 1 ) Kumru İlçemizin Gururu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus ARINCI’dan Önemli ve Örnek Bir Açıklama ( 1 ) Kumru İlçesi (1962) /Siyah Beyaz ( 1 ) Kumru İlçesi (1979) ( 1 ) Kumru İlçesi (1979)-Siyah Beyaz ( 1 ) Kumru İlçesi ve Recep Derle ( 1 ) Kumru İlçesinden Bir Görüntü ( 1 ) Kumru İmam Hatip Lisesi ( 1 ) Kumru İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri Toplu Halde ( 1 ) Kumru İmam Hatipliler Buluşuyor / Afiş ( 1 ) Kumru'da EVET/HAYIR Oylaması ( 1 ) Kumru'da Eğitimin Hali/Bekir Akkkaya ( 1 ) Kumru'da Kültürel Etkinliklerden ( 1 ) Kumru'da Kış ( 1 ) Kumru'da Pazar Yeri ve Karşı (Fotoğraf : Bekir Akkaya) ( 1 ) Kumru'da Ramazan Bayramı-Video-2008 ( 1 ) Kumru'da Su Kesintisi ( 1 ) Kumru'daki Okullarımızdan Kareler ( 1 ) Kumru'nun Tarihi / Bekir AKKAYA ( 1 ) Kumru'yu Sel Değil Elekçi'nin Bakımsızlığı Vurdu ( 1 ) Kumrulular Derneği Piknik Afişi / 2010 ( 1 ) Kumrulular Derneği Piknik Afişi /2009 ( 1 ) Kumrulular Derneğinden Plaket ( 1 ) Kumrunun Evlere Şenlik Afişleri ( 1 ) Kumru’da Eğitim ve Öğretimin Tarihi /Bekir AKKAYA ( 1 ) Kur'an-ı Kerim Ölülere ve Dirilere Faydalıdır/Prof.Dr.Bahattin Dartma ( 1 ) Kur’ân Nezdinde Hadîsin Teşrî’ Değeri Üzerine Bir İnceleme /Prof. Dr. Bahattin DARTMA ( 1 ) KÖPEK İŞİ BELEDİYENİN GÖREVİ DEĞİLMİŞ... ( 1 ) Kötülerle İyilerin Mücadelesi Kazim Koyuncu/Bekir Akkaya ( 1 ) Küfür Edenleri Her Gün Lanetliyorum /Bekir AKKAYA ( 1 ) Küfür ve Hakaret Yazılarının Tamamı ( 1 ) Küfür ve Hakaretler...Başkanın Yönlendirmelerinden ( 1 ) Kültür Bakanlığı'ndan Bekir Akkaya'ya Teşekkür ( 1 ) KİŞİSEL DEĞİL ( 1 ) Kıskananlar Çatlasın... ( 1 ) Kız Çocuklarımızı Okutalım (Arşiv) Bekir AKKAYA ( 1 ) Lanetlikleri Unutma-Unutturma/Video ( 1 ) Leyle-i Kadrimiz mübarek olsun. /Bekir AKKAYA ( 1 ) Liderlerin 21 Özelliği ( 1 ) Louis I. Kahn and the Kimbell Art Museum: /Arş.Gör.Neşe Nur AKKAYA ( 1 ) MELEĞİM - PAMUK ANNEM CENNETE UÇALI TAM BİR YIL OLDU /Bekir AKKAYA ( 1 ) MERYEM BİLGÜ VEFAT ETTİ ( 1 ) MESAİ SAATLERİNDE KAHVALTI VE SİGARAYI YASAKLAYAN VALİYİ ALKIŞLIYORUM /Bekir AKKAYA ( 1 ) MHP'nin Küşnefak Kayası Tepkisi ( 1 ) MSN Kullananlar Dikkat! ( 1 ) MSP Yazan Bu Fotoğraflar 08/03/2017'de Korgan- Tepalan Arasında Çekildi ( 1 ) Makbule ya da Hatice fark etmez. Bir Gün Gelir Her Şeyin İnkarı Mümkündür ( 1 ) Malboracı Osman/ Türkü ( 1 ) Mantar Yetiştirme ( 1 ) Manşetlerde İslam Düşmanlığı (Hürriyet) ( 1 ) Mehmedim / Türkü ( 1 ) Mehmet Arşı Yazıları ( 1 ) Mehmet Arşın Bekir Akkaya'yı Yazdı ( 1 ) Mehmet Arşın Şiirleri ( 1 ) Mehmet Arşın'ın Tüm Şiirleri ( 1 ) Mehmet Ergani Yazıyor... ( 1 ) Mehmet Evin Yine Niksar Yolunda/Video ( 1 ) Melamet Hırkası / Türkü / Hacı Mehmet Sana ( 1 ) Melikoğlu Sülalesi / Nazım Aslan ( 1 ) Memleketimin İnsanlarına (Şiir) /Ekrem Saygı ( 1 ) Merili Tak Tak Delikli Demirli Fahri ( 1 ) Metin Dinç'ten Bayram Kutlaması ( 1 ) Meşrubat Kumru'dan ( 1 ) Miniklerim..Şimdi Kocaman Oldular....Hepinizi Öpüyorum ( 1 ) Muhteşem Görüntüler/Video ( 1 ) Mustafa Dereköy Yazıyor ( 1 ) Mustafa TOMAKİN Eğitim Bir'i Yazdı Ben de Yorum Yaptım ( 1 ) Mustafa Çaya Milletvekili Adayı/ Afiş ( 1 ) Mustafa Çaya'yı Tanıyalım ( 1 ) Mutlu Ol/Bu Bir Emirdir/Film ( 1 ) MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUAT EVİN KUMPAS’A NEDEN OMUZ VERDİ?/KUMPAS YAZILARI -11 /Bekir AKKAYA ( 1 ) Narinim-Türkü / Alper Zoroğlu ( 1 ) Nazım Aslan Yazıları ( 1 ) Ne Biçim (Ne) Bir Şey /Bekir Akkaya ( 1 ) Nitelikli Okul Kazanan Var mı? ( 1 ) Nitelikli okul kazanan öğrenciler açıklansın ( 1 ) Numan Kurtulmuş Diyor ki /Afiş ( 1 ) Nur İslam ve Mutlak Dünyaya Hakim Olacak ( 1 ) NİTELİKLİ OKULLAR ANCAK ŞENLİKLERLE KAZANILIR (!) /Bekir AKKAYA ( 1 ) ORDU’DA GÜLŞEN SOW YA DA OKSİMORUN /Bekir AKKAYA ( 1 ) Odam Kireç Tutmuyor/Türkü ( 1 ) Olmayan Müdürlüğe Gözyaşı Dedik ama Ümidim Boşa Çıktı / Bekir AKKAYA ( 1 ) Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanı Enver YILMAZ İstifa Etti ( 1 ) Ordu Klibi /Video ( 1 ) Ordu Tarihi ( 1 ) Ordu ve İlçelerinde Nüfus Sayımları ( 1 ) Ordu İmam Hatip Lisesi 12/C -1982-1983 Mezunları/ Fotoğraf Yahya Doğmuş ( 1 ) Ordu İmam Hatipliler Buluşuyor/ 2014 /Afiş ( 1 ) Ordu'da Nitelikli Liseler (2018) ( 1 ) Ordu'nun Yeni Logosu/ Logo ( 1 ) Pamuk Annem ( 1 ) Paslı Poşet Tıngırtıları/Türkü ( 1 ) Pazaryeri'nin Karşısı ( 1 ) Pinokyo Dede Çay TV'de/Video ( 1 ) Pirenin Yeri ( 1 ) R ( 1 ) REA Adlı MSN yi Kabul Etme ( 1 ) RESMİ BELGEYİ YOK SAYAN VE SUÇÜSTÜ OLAN BAŞKAN VE MÜDÜR OKUMASA DA OLUR /KUMPAS YAZILARI -14 /Bekir AKKAYA ( 1 ) Rahat Durmayacağız ( 1 ) Rahime Bilgü (Rahmabla) Vefat Etti ( 1 ) Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun ( 1 ) Recep Tayyi Erdoğan Klip ( 1 ) Rehmetli Cemal Zorlu ve Ben Bekir Akkaya ( 1 ) Resmi Kurumlarda Bayramlaşma (2001) ( 1 ) SAYIN ASIM zolana ( 1 ) SORULAR /Bekir AKKAYA ( 1 ) SORULAR /Bekir AKKAYA (KUMPAS YAZILARI-2) ( 1 ) Saatleriniz Ayarlayın ( 1 ) Salih Mirzabeyoğlu Perde Arkasına Geçti /Bekir Akkaya ( 1 ) Salih Mirzabeyoğlu “Perde Arkasına Geçti” /Bekir AKKAYA ( 1 ) Samsun'u İzleyelim/Video/Bekir Akkaya ( 1 ) Sana Sürprizlerim Olacak -1 /Bekir AKKAYA ( 1 ) Sana Sürprizlerim Olacak -1 /Bekir AKKAYA (KUMPAS YAZILARI-1) ( 1 ) Sebahattin Saltı'yı Tanıyalım ( 1 ) Selamet Kurt Hoca'nın Hatıra Defterine Yazdığım ( 1 ) Sessiz Şehir / Ekrem Saygı ( 1 ) Sevinç Ay- DARBE/Türkü ( 1 ) Seçim Öncesi Kımıldamayanlar ( 1 ) SİZ ADAMSANIZ BEN DE ADAMIM-1 / Bekir AKKAYA ( 1 ) Sıra Dışı Mimar Çelik Erengezgin Eserleri İle İlgili Diyor ki ( 1 ) TARİHLER AYNI DEDİK ( 1 ) Tarakcı Hamit Hoca (Kısık) ve Hacı Hulusi Baba ( 1 ) Tarakcı Hamit Hoca / Bekir Akkaya ( 1 ) Tarihi Fotoğraflar ( 1 ) Tarikat-Cemaat ve Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Kapatılsın(!) Bekir AKKAYA ( 1 ) Tekin Serdaroğlu'ndan Açıklama ( 1 ) Tepealan-Korgan Arası ( 1 ) Ticabi Civelek'ten Çol Çocuk Değerlendirmesi /Video ( 1 ) Topaldan İmam Olmaz/Bekir Akkaya ( 1 ) Topraktan uzaklaşmış olanlardan uzak durunuz...Doğduğum ve büyüdüğüm evimiz ( 1 ) Tusunamiden Önce - Tusunamadinen Sonra /Fotoğraflar ( 1 ) Türkçe Öğretmenim Vedat GÜLER ( 1 ) Türkü CD'den ( 1 ) Widowsta son kullanılan öğelerin kaydınının engellenmesi ( 1 ) YAYLAYA ÇIKAN SANATCI(!) CD’Yİ ANKARA’DA UNUTMUŞ! /Bekir Akkaya (2004 YILINDA YAZILDI) ( 1 ) YUNUS ÇAYA VEFAT ETTİ ( 1 ) Yakup Elbir'den Bekir Akkaya'ya Mektup ( 1 ) Yalandan Şenlik : 200 Milyar/Bekir Akkaya /2006 yılında yazıldı ( 1 ) Yalandan Şenliğin İlk Afişi (Bu yazı bugün yazılmadı) ( 1 ) Yanık İlacı; Goca Garı İlaçları ( 1 ) Yarıyıl Tatili İçin Öğrencilere 5 Öneri ( 1 ) Yazarımız Süheyla Elma'ya Teşekkür ve Tebrikler... ( 1 ) Yazılarımıza Kaymakamlık Makamınca TAKDİR ( 1 ) Yazımızın Peşine Düştü / Emrah KAVCI ( 1 ) Yetişkinler Yazılı Olursa/ Video ve Fotoğraf ( 1 ) Yusuf Öbelik'ten Bekir Akkaya'ya Mektup ( 1 ) YİNE SUÇ OLDU /Bekir AKKAYA ( 1 ) Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Dil Kursu Eğitimi Hatırası ( 1 ) Yılmaz Karaslan ( 1 ) Yılın Öğretmeni Seçilmiştim. Ödül Töreninden Kareler ve Ödülüm(!) -3 /Bekir AKKAYA (KUMPAS YAZILARI-3) ( 1 ) Zafer Toprak/Türkü; İsmet Erçal ın Şiiri Şarkı Sözü Oldu!(Dinle) ( 1 ) Ziya Bilgin Hoca'nın Hatıra Defterime Yazdıkları ( 1 ) dilekçe ( 1 ) kötüler kaybeder!/Nihal Doğan ( 1 ) ÇAY DA VAR KAHVE DE ( 1 ) Çakal (Şiir) / Bekir AKKAYA ( 1 ) Çalarak Şair Olunmaz ( 1 ) Çalı Kahvesi ( 1 ) Çatak Kuran-ı Kerim Kursu Hatırası- Ali Duran Demircioğlu Arşivi ( 1 ) Çiğ Köfte ve Maklube Şhow (31 Fotoğraf/) ( 1 ) Ömer Fatsa Hoca /Ahmet ÇAPKU ( 1 ) Örencik Kır Evleri / Araş.Gör. Neşe Nur AKKAYA ( 1 ) Özgür Körükçü - Kaymakam ( 1 ) Özlü Sözler ( 1 ) Öğrencilere Derede Çöp Toplattılar ( 1 ) Öğretmenler Günü Kutlama ( 1 ) İLKSAN KİMLİK/ Bekir AKKAYA ( 1 ) İMAM GÖRÜNÜMLÜ ŞEYTANMIŞIM... ( 1 ) İftiranın Bedeli -CHP Huyu ( 1 ) İhanetin Beteri/ Gülgün Düzcan ( 1 ) İki Gözlüm /Şiir/Video - Yılmaz İmanlık ( 1 ) İnternet mi? Kütüphane mi?/Bekir AKKAYA ( 1 ) İslamcı Dergiler Projesi ( 1 ) İsmet Kaymak Yazıyor ( 1 ) İsmet Kaymak'tan Mektup Var ( 1 ) İstanbul Kumrulular Derneği Şöleni / Afiş / 2008 ( 1 ) İstanbul Notları/ Osman Yılmaz ( 1 ) İstanbul'u İzleyin/Video ( 1 ) İstemesini Bilen Çayı Ucuza İçiyor ( 1 ) İyiler kazanır ( 1 ) Şaşkınlık Ama Neden?/Nurullah AYDIN ( 1 ) Şehitlerimiz ( 1 ) Şenlik Yaylada ( 1 ) Şikayetim Var ( 1 ) Şükrü Naili Paşa'nın Kamburu /Hamza BİLGÜ ( 1 ) “CİNSEL İÇERİK” KELİMESİNDEN ETKİLENEN GAZETECİ(!) (KUMPAS YAZILARI-5) ( 1 ) “Dava Adamlığıyla Başlayan Ve Hüsranla Biten Bir Ömür...“/Ahmet TAŞGETİREN /Star ( 1 )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

TWİTTER'DE BEKİR AKKAYA

FACEBOOK/KUMRUHABER

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Haberler ve Arşiv

SON 30 GÜNDE EN ÇOK OKUNAN 10

GEÇEN YIL EN ÇOK OKUNAN 10 YAZI

İMAM HATİPLİNİN NOT DEFTERİ (DİZİ)

Ölüm ve Ölümden Sonra (Dizi Yazı)

Polemik Yazıları

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Archive

Blogroll

Popular Posts

Polemik Yazıları

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Bu Blogda Ara

Blogroll

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

e-mail Yaz- Abone Ol

Ölüm ve Ölümden Sonra (Dizi Yazı)

İMAM HATİPLİNİN NOT DEFTERİ (DİZİ)

Pages - Menu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...